Grupa Azoty pokazała zyski dużo wyższe od oczekiwań

Omawiane walory:

W III kwartale branżowy gigant zarobił na czysto ponad 31 mln zł, czyli o 165 proc. więcej niż zakładał konsensus rynkowych ekspertów. Grupa Azoty pozostaje optymistyczna co do wyników w segmencie nawozów, nieco gorsze perspektywy mają przed sobą tworzywa.

azoty,wyniki,chemia,akcje

W III kwartale Grupa Azoty zarobiła na czysto ponad 31 mln zł. To wynik 165 proc. wyższy od konsensusu rynkowych ekspertów.

W III kwartale Grupa Azoty odnotowała 31,3 mln zł zysku netto. Wynik jest o 56 proc. niższy niż przed rokiem, ale z racji tegorocznych zawirowań gospodarczych rynek spodziewał się znaczącego pogorszenia. Co więcej, prognozy analityków były jeszcze bardziej pesymistyczne. Konsensus rynkowy przygotowany przez PAP zakładał wynik netto w okolicach 11,7 mln zł. Największy optymiści oczekiwali zysku na poziomie 24,8 mln zł.

Pożywnych niespodzianek nie brakowało też na pozostałych pozycjach rachunku zysków i strat. Zysk operacyjny wyniósł 61,6 mln zł i był o 80 proc. wyższy od konsensusu (35 mln zł). Zysk EBITDA wyniósł 250,11 mln zł wobec 331,81 mln zł rok wcześniej. Tu rynkowi eksperci spodziewali się wyniku w okolicach 230 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 10,4 proc. (-2,6 pkt proc. r/r). Jak zaznacza spółka, miniony kwartał był kolejnym, w którym uwidocznił się pozytywny efekt dywersyfikacji biznesu.

– Cieszy nas stabilność kluczowego segmentu nawozowego, w którym zwiększyliśmy sprzedaż i utrzymaliśmy wysoką, kilkunastoprocentową marżę EBITDA, co zawdzięczamy relatywnie niskim cenom gazu. Pozostałe segmenty pozostają pod silnym wpływem rozwoju pandemii, która przyczyniła się do zerowej marży w Chemii i ujemnej marży w Tworzywach i ta sytuacja może się utrzymać do czasu, kiedy kluczowe światowe gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się przewidzieć dalszego rozwoju pandemii, a więc i będących ich konsekwencją szeregu ograniczeń w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Nasza flagowa inwestycja ‚Polimery Police’ przebiega bez większych przeszkód, choć i w tym przypadku mieliśmy do czynienia z wpływem pandemii – harmonogram realizacji projektu wydłużył się o 3 miesiące, a wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 33 mln euro. Obecnie został już wydany komplet 22 pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji projektu i zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2023 roku – powiedział prezes Mariusz Grab, cytowany w komunikacie.

przychody,azoty

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych. Źródło: Spółka

W III kwartale 2020 roku Grupa Azoty odnotowała 2.416,05 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. To wynik o 6 proc. niższy niż przed rokiem, ale jednocześnie o 8,5 proc. lepszy od oczekiwań.

Segment Nawozy uzyskał w III kw. 2020 przychody w wysokości 1.441 mln zł (podczas gdy rok wcześniej było to 1.522 mln zł), osiągając marżę EBITDA w wysokości 13,8 proc. – w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża była jedynie nieznacznie wyższa (14,1 proc.). W ujęciu narastającym od początku roku segment wygenerował w sumie 4.769 mln zł przychodów i 13,7 proc. marży EBITDA, czyli wielkości nieco niższe niż rezultaty odnotowane przed rokiem (5.191 mln zł przychodów, 15,4 proc. marży EBITDA). Utrzymanie wysokich marż w segmencie było możliwe ze względu na ceny gazu, które w III kw. br. były o niemal 20 proc. niższe r/r.

– Segment Nawozy jest najbardziej stabilny i odporny na rozwój pandemii. Wolumeny sprzedaży były wyższe w III kw. i w ujęciu narastającym w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. W wyniku działania konkurencji ceny nawozów, zarówno azotowych, jak i wieloskładnikowych, były niższe, porównując do ubiegłego roku. Wyjątkiem jest Compo Expert, gdzie ceny większości produktów specjalistycznych były wyższe, a ceny nawozów wieloskładnikowych jedynie nieznacznie niższe. Sprzyjała temu przyjęta strategia marketingowa oraz słabsze notowania PLN w relacji do USD i EUR, podkreśliła spółka.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Miniony kwartał nie przyniósł pozytywnego odbicia w segmencie Tworzywa. Przychody ze sprzedaży wynosiły 245 mln zł (spadek o 93 mln zł r/r), a marża EBITDA minus 3,3 proc. (spadek o 5,2 pkt proc. r/r). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 837 mln zł (spadek o 292 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,4 proc. (spadek o 9,2 pkt proc. r/r). Ceny surowców podstawowych (benzen, fenol) pozostawały niskie. Ceny produktów, w tym głównie poliamidu, zanotowały w analizowanym kwartale dalszy spadek i były o ok. 20 proc. niższe r/r. Sytuacja w segmencie pozostaje trudna, a rozwój pandemii koronawirusa szczególnie mocno dotknął docelowe branże dla produktów segmentu.

– Nie ma wątpliwości, że w tym obszarze [Tworzyw – przy. red.] rynek wróci do równowagi dopiero, gdy kluczowe gospodarki wrócą do stanu sprzed pandemii koronawirusa. Na rynku panuje duża niepewność i słaby popyt, który będzie determinował wyniki w kolejnych miesiącach – powiedział Wiktor Cwynar podczas wideokonferencji.

azoty,tworzywa

Notowania cen PA6, kaprolaktamu, benzenu, fenolu. Źródło: Spółka

W porównaniu do wyników z ubiegłego roku, segment Chemia odnotował w III kw. br. wzrost przychodów do poziomu 612 mln zł (tj. o 6,6 proc. r/r) przy jednoczesnym spadku marży EBITDA o 5,8 pkt proc. do poziomu 0,1 proc. Sprzedaż w ujęciu ilościowym dla większości produktów segmentu była w analizowanym okresie wyższa niż przed rokiem, istotny spadek odnotowano jedynie dla siarki i pozostałych roztworów mocznika.

– Trudna sytuacja rynkowa miała jednak odzwierciedlenie w poziomie cen, które były niższe r/r dla niemal wszystkich grup produktowych. Największe ujemne odchylenia na cenie dotyczyły alkoholi OXO i melaminy, w którą uderzył spadek popytu na rynku meblarskim – zaznacza Grupa Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Czwartkowa sesję kurs akcji Grupy Azoty rozpoczął od 3,5-proc. wzrostów. Kolejne godziny sesji przyniosły jednak realizację zysków. Około 14:30 notowania spółki chemicznej spadają o 1,8 proc. do 26,90 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Grupaazoty)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR