Huśtawka na kursie akcji Grupy Azoty po wynikach za II kwartał 2019 r.

Omawiane walory:

Najnowsze wyniki Grupy Azoty z jednej strony są niebo lepsze niż przed rokiem, a z drugiej nieco słabsze od oczekiwań rynkowych ekspertów. Inwestorzy mają problem z jednoznaczną oceną rezultatów, co widać po dużych wahaniach kursu akcji, który jeszcze rano rósł o ponad 7 proc., a obecnie spada o 2 proc. 

grupa, azoty, wyniki, chemia, nawozy

(Fot. spółka)

W II kwartale br. Grupa Azoty zanotowała 68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej i 127,4 mln zł zysku operacyjnego. Rezultaty są o niebo lepsze niż przed rokiem, gdy na obu poziomach widniały straty – odpowiednio -48,3 mln zł i -42 mln zł, ale jednocześnie słabsze od konsensusu rynkowego. Kwartalna EBITDA wyniosła 332,5 mln zł (125,7 mln zł rok wcześniej), a po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe (-31 mln zł, z czego -22 mln zł to odpis w Chorzowie) 364 mln zł. Konsensus rynkowy zakładał wynik na poziomie 358 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.737,63 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2.379,93 mln zł rok wcześniej. Rynkowi eksperci oczekiwali rezultatu ciut wyższego, bo na poziomie 2.808 mln zł.

W całym I półroczu branżowy gigant wypracował blisko 363 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6.102 mln zł. EBITDA wyniosła 940,9 mln zł. W ujęciu rocznym poprawa jest skokowa. W I półroczu 2018 r. Grupa Azoty miała 123,64 mln zł zysku, 4.877 mln zł przychodów i 528,94 mln zł EBITDA.

Wyniki były możliwe do osiągnięcia dzięki utrzymującemu się korzystnemu poziomowi cen gazu, będącego efektem głównie wysokiej podaży LNG z USA, ale także działaniom rozwojowym podjętym w poprzednich latach. Wśród nich na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się ubiegłoroczna akwizycja Grupy Compo Expert, której wyniki w pełnym zakresie przychodów i kosztów ujmujemy po raz pierwszy w skonsolidowanym sprawozdaniu od początku roku – napisał prezes Wojciech Wardacki w liście do akcjonariuszy.

 Grupa, Azoty, przychody

Źródło: Grupa Azoty

Motorem napędowym wyników Grupy Azoty był segment nawozowy. W II kwartale spółka sprzedała nawozy za ponad 1,5 mld zł (wobec 1,1 mld zł przed rokiem), z czego blisko 370 mln zł przypadło na Compo Expert. Marża EBITDA wyniosła 13,4 proc., podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża była ujemna (-6,2 proc.).

– Dodając przychody i wyniki za I kw. bieżącego roku otrzymujemy w sumie 3.669 mln zł przychodów (w tym 868 mln zł dotyczy Compo Expert) i 16,9 proc. marży EBITDA dla segmentu, czyli wartości istotnie wyższe od osiągniętych przed rokiem (2.317 mln zł przychodów, 4,3 proc. marży EBITDA). Zasadniczy wpływ na kształtowanie się wyników segmentu Agro miały wyższe niż przed rokiem ceny nawozów przy jednoczesnych, utrzymujących się, bardzo korzystnych z perspektywy Grupy, spadkach cen gazu – informuje spółka.

Wiceprezes Paweł Łapiński podczas konferencji prasowej dodał, że Grupa Azoty spodziewa się utrzymania w II półroczu solidnej marży w segmencie agro i lepszych wyników w segmencie chemicznym r/r.

Segment tworzyw odnotował w minionym kwartale spadek przychodów o 39 mln zł do 381 mln zł i marży EBITDA o 7,2 p.p do 7,1 proc. W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 791 mln zł (spadek o 41 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 10,3 proc. (spadek o 4,2 p.p. r/r). Jak tłumaczy spółka, rynek tworzyw determinuje utrzymująca się nadpodaż oraz słaba konsumpcja produktów (poliamid 6, kaprolaktam), typowa dla okresu letniego.

– Sytuacji rynkowej nie zmieniły planowane i nieplanowane postoje w europejskich (Niemcy, Czechy) i azjatyckich (Chiny, Tajwan, Japonia) zakładach produkcyjnych. Uczestnicy i obserwatorzy rynku nie spodziewają się w tym roku radykalnej zmiany trendów. W I połowie 2019 roku ceny kluczowych surowców były nieznacznie (fenol) lub istotnie (benzen) niższe – czytamy w raporcie.

Spadek przychodów wystąpił także w segmencie chemia, gdzie zaraportowana sprzedaż skurczyła się o 8,5 proc. r/r do 682 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,5 proc., czyli była o 2,7 p.p. niższa niż przed rokiem. Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie – odpowiednio – 1.434 mln zł (-5,3 proc. r/r) i 11,7 proc. (-2,7 p.p. r/r).

– Utrzymująca się kolejny kwartał nadpodaż i konkurencja cenowa kształtuje ceny melaminy i bieli tytanowej poniżej poziomów analogicznego okresu 2018 roku, ale przy nieco wyższych wolumenach sprzedaży. W pozostałych asortymentach ceny były wyższe, a wolumeny (za wyjątkiem AdBlue i plastyfikatorów) niższe. Oferta produktowa została w ostatnim czasie wzbogacona o plastyfikatory specjalistyczne, produkowane przez Zakłady Azotowe ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu – czytamy w raporcie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r. W czwartek notowania Grupy Azoty zaliczają sporą huśtawkę. Przed południem akcje spółki drożały nawet o 7,4 proc. do 42,94 zł i taniały o 3,7 proc. do 38,50. Około godziny 11:00 przecena skurczyła się do -2 proc. (39,18 zł).

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Grupaazoty)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR