Pandemia koronawirusa podcięła skrzydła Krukowi

Omawiane walory:

W I kwartale Kruk zainwestował zaledwie 57 mln zł w pakiety własne o łącznym nominale 505 mln zł. Spadek inwestycji o 68 proc. w ujęciu rocznym grupa tłumaczy globalną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Zarząd zakłada, że sytuacja epidemiczna i jej konsekwencje w Polsce i w krajach, w których grupa prowadzi działalność, będą mieć negatywny wpływ na wartość spłat w kolejnych miesiącach 2020 roku.

kruk,akcje,koronawirus,wyniki

Kruk

– Początek roku, pod względem podaży portfeli, rozpoczął się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jednak gwałtowna sytuacja wywołana Covid–19 zahamowała aktywności z dwóch stron. My wstrzymaliśmy inwestycje, a podmioty sprzedające wycofały się z trwających lub zaplanowanych przetargów – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk.

– W normalnych warunkach ograniczenie inwestycji jest złą informacją, ale w obecnej sytuacji jest to racjonalna decyzja zarządu Kruka, banków oraz pozostałych podmiotów. W naszym przypadku wynika ona wprost z zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Jednocześnie chcemy przygotować się na wzrost podaży po okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W poszczególnych krajach obserwujemy już pierwsze, pojedyncze zapytania przetargowe. Spodziewamy się jednak wzrostu podaży portfeli nie szybciej jak w II połowie roku – dodaje Piotr Krupa.

Spłaty z portfeli posiadanych przez grupę Kruk wyniosły w pierwszym kwartale 477 mln zł. To o 11,8 proc. więcej, niż w tym samym okresie 2019 roku i o 0,4 proc. więcej względem czwartego kwartału 2019. Na ten efekt złożyły się bardzo dobre dwa pierwsze miesiące – szczególnie w Polsce, w Rumunii, a także we Włoszech. Jednocześnie w marcu Kruk odnotował negatywne odchylenie spłat od zakładanych celów operacyjnych w Hiszpanii i we Włoszech, a w ostatnich dniach marca i na początku kwietnia również w Rumunii i w Polsce.

Zarząd Kruka zakłada, że sytuacja epidemiczna i jej konsekwencje w Polsce i w krajach, w których grupa prowadzi działalność, będą mieć negatywny wpływ na wartość spłat w kolejnych miesiącach 2020 roku. W konsekwencji zarząd spodziewa się negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, która może dotyczyć I kwartału 2020 roku. Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji wyników za I kwartał 2020 roku z 7 maja na 28 maja, przedłużając tym samym czas na spływ informacji, ich analizę oraz właściwie odzwierciedlenie w wynikach Kruka za pierwszy kwartał.

– Operacyjnie rozpoczęliśmy rok bardzo udanie praktycznie na każdym z rynków, może z wyjątkiem Hiszpanii. Odzwierciedlają to dobre wyniki wpłat. Od marca zaczęła dynamicznie rozprzestrzeniać się pandemia koronawirusa i kluczowym było dla nas zapewnienie ciągłości działania. Udało nam się to uzyskać sprawnie na wszystkich rynkach i dzisiaj pracujemy zdalnie w każdym kraju. Obecnie, na istotną skalę, rozwijamy narzędzia operacyjne online tj.: płatności on-line czy platformę e-kruk z możliwością zdalnego zawarcia ugody – komentuje Piotr Krupa.

– Rozprzestrzenianie się koronowirusa i jego skutków w krajach, w których działamy, wpłynie negatywnie na nasze wyniki w 2020 roku. Skutki widoczne będą przede wszystkim w naszym głównym biznesie zarządzania nabytymi wierzytelnościami, ale zakładamy również negatywny wpływ na linię biznesową pożyczek. Obniżenie maksymalnego limitu kosztów pozaodsetkowych wprowadzonym w tzw. pakiecie antykryzysowym zmniejszy możliwość rentownego udzielania pożyczek w 2020 roku, a drugi negatywny impuls może przyjść od rynku, kiedy zwiększy się szkodowość udzielanych pożyczek. W tej sytuacji koncentrujemy się na zapewnieniu stabilności w procesach operacyjnych i oszczędnościach kosztowych. Kontynuujemy biznes na każdym rynku i we wszystkich liniach biznesowych. Wierzymy, że w 2021 roku warunki do prowadzenia biznesu będą dla nas istotnie lepsze – dodaje Krupa.

>> Wyniki w krzywym zwierciadle – omówienie sprawozdania finansowego grupy Kruk po IV kw. 2019 r.

Kruk posiada stabilną sytuację płynnościową. Zgromadzone środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec pierwszego kwartału 2020 roku wyniosły 230 mln zł i wzrosły o 80 mln zł w porównaniu do końca 2019 roku. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych wzrosła o 156 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 roku i na 31 marca 2020 wynosiła 712 mln zł.

– W porównaniu z końcem 2019 roku jeszcze bardziej umocniliśmy naszą sytuację płynnościową poprzez wzrost posiadanych środków pieniężnych o 80 mln zł i spłatę części zobowiązań kredytowych, co zwolniło dostępność linii kredytowych na łączną kwotę 712 mln zł. Naszym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu Covid-19 na wyniki grupy, jak również przygotowanie się do aktywnej działalności, gdy najgorsze momenty będą już za nami – podsumował Piotr Krupa.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Kruk: Kryzys 2007/2008 przyczynił się do naszego wzrostu. Możliwe, że tak będzie i tym razem

  Gościem wtorkowego czatu inwestorskiego był Piotr Krupa. Podczas spotkania prezes największej polskiej spółki windykacyjnej omówił najnowsze wyniki finansowe, podsumował zmiany w biznesie KRUKa, jakie wywołała pandemia oraz przedstawił plany na przyszłość.

 • Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br.

  KRUK zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br.

 • COVID-19 obniżył kwartalny wynik Kruka o ponad 125 mln zł

  Wrocławska spółka windykacyjna potwierdziła wcześniejsze szacunki. Po negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności KRUK zanotował 62 mln zł straty netto w I kwartale.

 • Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.

  Skonsolidowana strata netto KRUKa wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. KRUK dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

 • Agnieszka Kułton i Iwona Słomska odchodzą z zarządu Kruka

  Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami. Natomiast Iwona Słomska złożyła rezygnację z powodów osobistych. Piotr Krupa zarekomendował radzie nadzorczej, aby do zarządu dołączył Piotr Kowalewski.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR