Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Tygodniowy raport z rynku Catalyst 03-09.III.2014 r.

Opublikowano: 2014-03-03 08:45:11

Ostatni tydzień lutego stał pod znakiem problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu obligacji. W marcu historia może się powtórzyć, bo większość wykupów przypada na końcówkę miesiąca.

Od początku roku już trzech emitentów nie zdołało wykupić obligacji z Catalyst. (Fot. stockwatch.pl)

Lutowa lista incydentów z udziałem emitentów obligacji notowanych na Catalyst składa się z trzech pozycji. Obligacji nie wykupili GPF Causa i East Pictures, co nie stanowi większej niespodzianki. Łączna wartość nominalna obu serii to 940 tys. zł. Wartość zaległości jest niewielka, jeśli zestawimy ją z sumą wszystkich wykupywanych w ubiegłym miesiącu obligacji, tj. 77,54 mln zł. Trzecia wpadka ma charakter techniczny. Polfa zaliczyła jednodniowy poślizg z wypłatą kuponu.

W końcówce lutego na rynek trafiła ciekawa informacja z PCC Rokita. Emitent znany z Catalyst przeprowadzi IPO i jeszcze w tym roku zadebiutuje na rynku akcji GPW. Rafał Zdon, wiceprezes zarządu powiedział, że struktura oferty nie jest jeszcze ustalona.

– W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że spółka zamierza zadebiutować na rynku głównym GPW. Co więcej, prospekt został już złożony. Spodziewałbym się szybkiego zatwierdzenia prospektu. Myślę, że debiut PCC Rokita byłby bardzo ciekawym wydarzeniem na GPW. Ma on również znaczenie dla obligatariuszy. Dzięki pozyskaniu kapitału własnego z emisji sytuacja PCC Rokita powinna być jeszcze bardziej stabilna, a struktura kapitału powinna zmniejszyć ryzyko dla wierzycieli. Przypomnę, że KNF zatwierdził już prospekt dotyczący drugiego programu emisji obligacji. Rynek Catalyst czeka na informację, kiedy rozpocznie się w jego ramach emisja nowej serii obligacji. – komentuje Kamil Gemra, menedżer ds. rozwoju StockWatch.pl.

>> PCC Rokita SA posiada obecnie cztery serie obligacji notowane na Catalyst. >> Rentowności poszczególnych serii sprawdzisz za pomocą kalkulatora dostępnego w StockWatch.pl.

Sprawozdanie za IV kwartał 2013 r. opublikowała spółka Cash Flow. Przychody netto ze sprzedaży spadły w ujęciu r/r z 14,74 mln zł do 3,06 mln. zł. Na poziomie operacyjnym spółka zamieniła 6,1 mln zł zysku w 1,98 mln zł straty. Podobny trend wystąpił na poziomie netto, gdzie 797 tys. zł zysku z IV kwartału 2012 r. zamieniło się w 6,54 mln zł straty.>> Komunikat wraz z raportem znajdziesz tutaj.

– Głównym zagrożeniem dla spółki jest utrata zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań, głównie z tytułu wyemitowanych obligacji. Przyczyną utraty płynności przez spółkę jest przede wszystkim brak spłat w terminie należności. Wyniki przeprowadzonej przez zarząd analizy zagrożeń w ramach zarządzania ryzykiem działalności doprowadziła do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do poprawy sytuacji. W ocenie zarządu istnieje prawdopodobieństwo uzyskania płynności w związku ze sfinalizowaniem zaplanowanych, a mających istotne znaczenie, poczynań strategicznych. – czytamy w raporcie spółki.

Cash Flow liczy na spłatę zadłużenia ze środków pochodzących z emisji akcji. W tym celu spółka prowadzi negocjacje i szuka inwestora strategicznego, który obejmie znaczącą część akcji obecnie należących do głównego akcjonariusza lub nowo wyemitowanych. Zarząd prowadzi też działania zmierzające do szybkiego zakończenia postępowania egzekucyjnego przeciwko jednemu z największych dłużników, tj. spółce ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o.

Cash Flow posiada na rynku długu jedną serię obligacji oznaczoną symbolem CFL0414. Wartość nominalna emisji jest stosunkowo nieduża i wynosi 0,52 mln zł. Papiery serii I są niezabezpieczone. Termin wykupu przypada 26 kwietnia 2014 r. Aktualnie obrót obligacjami jest zawieszony z powodu nieprzekazania przez spółkę tabel odsetkowych.

>> W serwisie znajdziesz analizy ostatnich raportów kwartalnych emitentów obligacji. >> Wszystkie analizy i omówienia analityków StockWatch.pl znajdziesz tutaj.

W marcu lwia część wykupów przypada na samą końcówkę miesiąca. Na liście jest m.in. Gant, który aktualnie pozostaje w upadłości układowej. Deweloper 27 marca powinien wykupić obligacje serii F GNT0314 o wartości nom. 20,80 mln zł. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową, dotychczasowe zaległości w spłacie zobowiązań obligacyjnych oraz prace nad porozumieniem z wierzycielami, terminowy wykup papierów ma nikłe szanse. Aktualnie papiery GNT0314 są wyceniane na 78,99 proc. w. nom.

Wartość wszystkich wykupów przypadających na marzec sięga 100 mln zł. Największe pod względem wartości nominalnej serie mają do wykupu Gant Development (20,80 mln zł) Organika (35 mln zł) oraz MCI Management (35,35 mln zł).

W ubiegłym tygodniu sporo się działo wokół spółek związanych z rynkiem Catalyst. Poniżej przegląd ważnych informacji w telegraficznym skrócie.

 • Polfa – jednodniowy poślizg w wypłacie kuponu od obligacji serii A (PLF0814). Środki w pełnej kwocie odsetek, tj. 77.713,80 zł zostały prawidłowo przekazane na konta obligatariuszy.>> Szczegóły znajdziesz w komunikacie.
 • Trust – spółka planuje organizację spotkania z obligatariuszami na drugą połowę marca 2014 roku. Poznański deweloper zalega z wykupem obligacji serii A, B i C. Informacja o organizacji potencjalnego spotkania zostanie przekazana za pośrednictwem systemu EBI.
 • Jedynka SA – spółka poinformowała o zmianie nazwy na Różana SA. Zmiana nazwy wpisana została w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 lutego.>> Zobacz także: Kolejna upadłość na Catalyst, Jedynka SA liczy na układ.
 • East Pictures – spółka zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie wykupiła 520 sztuk obligacji serii D, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 520 tys. zł. Obligatariusze otrzymali należne odsetki.
 • MZC Organika – spółka chemiczna przedstawiła harmonogram emisji obligacji na pierwsze półrocze 2014 r. Organika z emisji publicznej i prywatnej chce pozyskać środki na zakup nowego sprzętu, poprawę kapitału obrotowego oraz wykup marcowych papierów dłużnych o wartości nominalnej 35 mln zł. >> Zobacz także: MZC Organika z dwóch emisji obligacji chce pozyskać 60 mln zł.
 • PZ Cormay – spółka zawarła porozumienie z mBankiem na zorganizowanie i przeprowadzenie programu emisji obligacji na kwotę do 40 mln zł. Nowe papiery mają mieć formę zdematerializowaną i będą posiadały zabezpieczenie na aktywach grupy. Termin wykupu ma przypadać po trzech latach od wypuszczenia. Emisja będzie miała charakter niepubliczny. Według komunikatu, opcjonalnie obligacje będą mogły być wprowadzone do obrotu na ASO Catalyst.
 • Bank Pocztowy – spółka złożyła wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 14.785 sztuk obligacji serii B2 i terminie wykupu 13 grudnia 2016 r.
 • GPF Causa – spółka poinformowała, że Jacek Łopatniuk zrezygnował z funkcji członka zarządu. W piśmie nie podano powodów rezygnacji. Spółka przekazała też komunikat w sprawie opóźnienia w wykupie obligacji GPF0214. >> Komunikat znajdziesz tutaj.
 • Gant Develomnet – w ubiegłym tygodniu deweloper w upadłości układowej nie dokonał zapłaty odsetek za VI okres odsetkowy od obligacji serii AW w kwocie 601.402,86 zł. Papiery były oferowane w ramach publicznej emisji skierowanej do inwestorów indywidualnych.
 • Robyg – KDPW zarejestrowało obligacje serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł z terminem wykupu przypadającym 26 lutego 2018 r.
 • Orzeł Opony – spółka poinformowała o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą – Capital One Advisers Sp. z o.o.
 • Nordic Development – spółka złożyła wniosek o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Wniosek dotyczy 22 tys. obligacji serii I o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

 • DM mBanku wycenił jedną akcję 11 bit studios na 518 zł

  Biuro rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla akcji 11 bit studios od zalecenia kupuj i ceny docelowej blisko 30 proc. wyższej od rynkowej.

 • 6 deweloperów mieszkaniowych z najwyższą stopą dywidendy w 2019 r.

  Na warszawskiej giełdzie nie ma drugiej takiej branży, w której tak wiele spółek w tym roku płaci tak szczodre dywidendy. StockWatch.pl znalazł 6 deweloperów oferujących wypłaty o stopie w przedziale 7-12 proc. oraz sprawdził, czy w kolejnych latach będą w stanie powtórzyć ponadprzeciętne wypłaty.

 • Udany debiut Art Games Studio na NewConnect

  Do grona spółek gamingowych z NewConnect dołączyło założone zaledwie 2 lata temu Art Games Studio. W piątek kurs akcji debiutanta rośnie o ponad 50 proc. 

 • Zielona końcówka tygodnia, CD Projekt po wynikach atakuje nowe szczyty

  Lepsze od prognoz wyniki kwartalne, nadzieje związane z GOG Galaxy 2.0 oraz wieści odnośnie gry Cyberpunk2077 windują kurs akcji CD Projektu w stronę nowych historycznych szczytów. Po wynikach drożeje również Asseco Poland. Cała warszawska giełda natomiast odreagowuje czwartkową przecenę, podążając śladem innych europejskich parkietów.

 • PKO Leasing nabyło ok. 94,4 proc. akcji PCM w I fazie wezwania

  PKO Leasing nabyło w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) 11.244.402 akcji spółki, stanowiących ok. 94,4 proc. kapitału zakładowego, na które zapisy złożono w ramach I fazy wezwania (tj. od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie). Kurs akcji spółki rośnie o blisko 6 proc.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku