X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Tygodniowy raport z rynku Catalyst 26 V – 1 VI 2014 r.

Opublikowano: 2014-05-26 08:56:19

Wyniki ostatnich trzech ofert publicznych obligacji potwierdzają tezę, że inwestorzy selektywnie biorą udział w nowych emisjach. Wysoki kupon oraz minimalna akcja marketingowa to za mało, by zagwarantować sukces oferty. W ubiegłym tygodniu z dużą uwagą były również śledzone nowe informacje z catalystowych bankrutów.

Inwestorzy czekają na oferty publiczne obligacji m.in. takich spółek jak Kruk czy Echo Investment. (Fot. Daniel Paćkowski)

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy wyniki trzech ofert publicznych. Pierwsza emisja należała do Hussar Gruppa i nie spotkała się z zainteresowaniem inwestorów. Łącznie z oferowanych 10 tys. sztuk obligacji serii S nabywców znalazło jedynie 1.707 sztuk (45 subskrybentów). Ostatecznie spółka z planowanych 10 mln zł uzbierała nieco ponad 1,7 mln zł. Dodatkowo, aby emisja doszła do skutku, spółka na ostatniej prostej zapisów aneksem zmieniła postanowienie dotyczące minimalnego progu – obniżono go z 2 mln zł do 1 mln zł.

Znacznie cieplej inwestorzy przyjęli ofertę LZMO. W tym wypadku spółka może mówić o sukcesie, ponieważ z 7 tys. oferowanych obligacji nabywców znalazło blisko 6,1 tys. W publicznej ofercie zapisy złożyło 228 osób. Wcześniej, w kwietniu LZMO przeprowadziło prywatną emisję obligacji, w ramach której pozyskano ponad 1,7 mln zł.

Jednak największym wzięciem cieszyły się papiery PCC Rokita serii BA oferowane w ramach pierwszej w Polsce kaskadowej publicznej oferty sprzedaży. Sprzedaż prowadził Dom Maklerski BDM, który w kwietniu nabył papiery o wartości 17 mln zł. Oferta dotyczyła 40 tys. sztuk 5-letnich obligacji z oprocentowaniem stałym 5,5 proc. w skali roku i rozeszła się w ciągu zaledwie dwóch dni.

– Oferta publiczna PCC Rokity to nowość na naszym rynku. Nikt wcześniej nie przeprowadzał oferty kaskadowej. W tym wypadku ryzyko dystrybucji obligacji przejmuje biuro maklerskie. Jak widać BDM bardzo dobrze poradził sobie ze sprzedażą papierów. Zapewne duża w tym zasługa renomy emitenta, jakim jest PCC Rokita, niemniej jednak trzeba również docenić pracę biura maklerskiego. Analizując inne oferty obligacji, jakie miały miejsce, widać, że inwestorzy wybierają selektywnie potencjalne inwestycje. W wypadku Hussar Gruppa pozyskano tylko niewielką część kapitału, o jaki się starano. Natomiast w emisji LZMO można śmiało mówić o sukcesie. – powiedział Kamil Gemra, analityk rynku papierów dłużnych StockWatch.pl.

>> Tylko w StockWatch.pl szybko i bez problemu sprawdzisz rentowność netto poszczególnych obligacji >> Wykorzystaj skaner obligacji dostępny w serwisie i znajdź papiery skrojone na Twoją miarę

W ubiegłym tygodniu nie zabrakło nowych doniesień w sprawie spółek borykających się z problemem upadłości. Inwestorzy na rynku akcji nerwowo zareagowali na komunikat Ganta w sprawie terminu posiedzenia sądu upadłościowego. Według raportu, wrocławski sąd prowadzący sprawę Gant Development zwołał na 17 czerwca posiedzenie przy drzwiach zamkniętych (…) w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego i ewentualnego umorzenia postępowania. Wiele wskazuje na to, że sprawa będzie dotyczyła zmiany trybu upadłości z układowej na likwidacyjną. Głównym argumentem jest fakt, że spółka nie przekonała dotychczas jednego z głównych wierzycieli – Banku Polskiej Spółdzielczości – do przyjęcia propozycji układowych. Dodatkowo, grupa wciąż nie podjęła wiążących kroków w celu uproszczenia struktury grupy kapitałowej oraz wykazania realnej kontroli nad spółkami zależnymi. Jeśli przewidywania się potwierdzą, wówczas w spółce pojawi się syndyk, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż majątku i spłatę wierzycieli.>> Zobacz także: Gant o krok od likwidacji, decyzja sądu może zapaść już w czerwcu

W coraz większych opałach jest również GC Investment. W ubiegłym tygodniu spółka poinformowała o nowym wniosku o upadłość. Tym razem z żądaniem likwidacji dewelopera notowanego na NewConnect wystąpił 24 kwietnia bank PKO BP. Co ciekawe, sam wniosek jest datowany na 10 kwietnia. Jednocześnie bank zażądał spłaty kredytu na kwotę 10 mln zł. Łącznie spółka ma już do spłaty kredyty na kwotę ponad 31 mln zł.

kredyty_gc_investment

>> Szukasz informacji na temat poszczególnych obligacji, a może chcesz się wymienić doświadczeniem z pozostałymi inwestorami? >> Wszytko i jeszcze więcej znajdziesz na forum obligacji w portalu StockWatch.pl

W ubiegłym tygodniu sporo się działo wokół spółek związanych z rynkiem Catalyst. Poniżej przegląd ważnych informacji w telegraficznym skrócie.

 • WZRT Energia – zarząd przyznał, że rozważa możliwość wszczęcia postępowania naprawczego. Spółka tłumaczy swoje zamiary spornymi wierzytelnościami jednego z wierzycieli WZRT-Północ Sp. z o.o. Procedura, o którą zamierza wystąpić WZRT Energia jest swoistą alternatywą dla postępowania upadłościowego i ma zastosowanie w ściśle określonych sytuacjach, gdy przedsiębiorcy grozi niewypłacalność. Problemy wyszły na jaw po tym, jak WZRT Energia nie uregulował zobowiązań z tytułu czwartego kuponu od obligacji serii A WZR1115. Wartość zaległych odsetek to 573,54 tys. zł. Jednak wówczas tłumaczenie spółki było nieco inne – spółka wskazała za przyczynę poślizg przy realizacji i fakturowaniu jednego z kontraktów oraz obiecała wypłatę zaległych odsetek najpóźniej do końca maja 2014 r. Na przestrzeni ubiegłego tygodnia obligacje WZR1115 potaniały z 98,98 proc. do 83,6 proc. w. nom.>> Zobacz także: WZRT Energia ma problemy i chce rozpocząć postępowanie naprawcze
 • Ideon – spółka poinformowała, że znalazła inwestora zainteresowanego zakupem PEC w Śremie SA. Oferta cenowa nie spotkała się z akceptacją część wierzycieli obligacyjnych posiadających zabezpieczenie hipoteczne na majątku spółki. W efekcie pełnomocnik Banków Spółdzielczych wystąpił z wnioskiem o upadłość PEC Śrem. Zdaniem zarządu Ideonu, celem wniosku jest wywarcie presji.

  – Zdaniem zarządu emitenta oraz zarządu PEC w Śremie SA jest to działanie w złej wierze, nie służące negocjacjom w zakresie znalezienia potencjalnego inwestora dla tej spółki, a w zakresie egzekucji ewentualnych roszczeń, jedyną uprawioną osobą jest administrator hipoteki. Powyższy fakt może mieć wpływ na wykonanie układu zawartego z wierzycielami przez emitenta. – czytamy w komunikacie.

  Sprawa dotyczy wierzycieli, którzy posiadali obligacje IDE0315 – w październiku 2013 r. wycofane z obrotu na Catalyst. Papiery są zabezpieczone hipoteką o wartości 25 mln zł na majątku spółki zależnej Ideonu – PEC Śrem. Zarząd katowickiej firmy już od dłuższego czasu pracuje nad nową strategią i szuka nabywcy na przedsiębiorstwo.

 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. – spółka w związku z przewidywanymi negatywnymi skutkami nowelizacji przepisów ustawy o systemie oświaty, w ramach restrukturyzacji spółki, podjęła decyzję o redukcji zatrudnienia w ramach zwolnień grupowych. Finalizacja rozmów ze związkami zawodowymi przewidziana jest na pierwszą połowę czerwca 2014 r.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości – spółka opublikowała raport z wynikami za 2013 r. Sprawozdanie potwierdziło mocne pogorszenie w zakresie wypłacalności banku. Wynik netto w ubiegłym roku wyniósł -121,2 mln zł wobec zysku w wysokości 9,1 mln zł w 2012 r. W raporcie bank podał, że za ujemny wynik odpowiadają odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które w całym ubiegłym roku opiewały na 299,7 mln zł. Lwia część tej kwoty to odpisy na zaangażowania kredytowe i inwestycyjne. BPS już wcześniej zareagował na pogorszenie sytuacji i przygotował program naprawczy, który obecnie czeka na akceptację KNF. Dodatkowo w II połowie 2013 r. podjęto szereg działań restrukturyzacyjnych, których efekty mają być widoczne w 2015 r. W ubiegłym tygodniu wszystkie trzy serie obligacji notowane na Catalyst straciły na wartości. Ostatecznie seria BPS0718 została wyceniona na 93 proc., BPS0720 na 97 proc., a BPS1122 na 93,1 proc. w. nom.>> Rentowności poszczególnych serii sprawdzisz BPS Warszawa sprawdzisz tutaj
 • Gino Rossi – spółka zrezygnowała z emisji do 20 mln zł obligacji. Powodem jest otrzymanie promesy kredytowej od BZ WBK na linię wielocelową, która pozwoli spółce zrefinansować zobowiązania wobec Alior Banku, DNB Bank Polska, Banku Polska Kasa Opieki, ING Banku Śląskiego oraz Pragmy Faktoring.
 • ED Invest – spółka wycofała się z planów emisji obligacji serii B. Wcześniej ED Invest przydzielił papiery serii A za 6,5 mln zł.
 • Orzeł Opony – pod koniec ubiegłego tygodnia obligacje ORL0814 podrożały o 26,67 proc. w. nom. do 38 proc. w. nom. W systemie ESPI nie pojawił się żaden nowy komunikat uzasadniający wzrost wyceny.
 • Instalexport – zgodnie z zapowiedziami z końcówki kwietnia, spółka do końca maja powinna przekazać obligatariuszom ok. 250 tys. zł tytułem zaległego kuponu za trzeci okres odsetkowy od obligacji serii A1 INE1015.
 • Staropolskie Specjały – spółka zmieniła termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. z 30 czerwca na 26 maja 2014 roku. Wcześniej spółka przedstawiła wyniki jednostkowe.
 • Polfa – spółka złożyła wniosek do KDPW o zarejestrowanie 1.067 sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 1 tys. zł każda w depozycie papierów wartościowych.
 • Admiral Boats – zobacz analizę wypłacalności opracowaną na podstawie danych finansowych z raportu za I kwartał 2014 r.>> Treść analizy znajdziesz tutaj
 • Werth-Holz – zobacz analizę wypłacalności opracowaną na podstawie danych finansowych z raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014 .>> Treść analizy znajdziesz tutaj

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku