Ursus ma zielone światło na dodruk maksymalnie 18 mln akcji

Omawiane walory:

Akcjonariusze producenta ciągników zgodzili się na emisję bez prawa poboru do 4,1 mln akcji serii P i do 8,9 mln sztuk serii Q. Zarząd może też skorzystać z podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji do 5 mln walorów.

Walne zgromadzenie Ursusa zdecydowało o emisji 4,1 mln akcji serii P bez prawa poboru. Będzie ona miała charakter emisji prywatnej skierowanej do maksymalnie 149 inwestorów. Cenę akcji serii P ma uchwalić zarząd. Kapitał pozyskany z emisji akcji serii P ma pozwolić spółce na rozwój oraz inwestycje w opracowywanie nowych wyrobów, mających uzupełnić ofertę spółki, a także na zmianę struktury zobowiązań. Pozyskane środki będzie stanowił również dodatkowe źródło finansowania realizacji bieżących i przyszłych kontraktów zagranicznych.

Równolegle uchwalono emisję do 8,9 mln warrantów subskrypcyjnych serii 2. Warranty będą uprawniały do objęcia do 8,9 mln akcji spółki serii Q. Zostaną one zaproponowane do objęcia w drodze oferty prywatnej głównemu akcjonariuszowi, spółce Pol-Mot Holding. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 41,18 mln sztuk walorów.

– Emisja warrantów serii 2., a konsekwencji akcji serii Q kierowana jest do spółki Pol-Mot Holding, bowiem spółka ta wraz ze spółką zależną Reo sp. z o.o. Inwestycje SKA posiada obecnie 50,09 proc. wszystkich akcji i ponosi największe ryzyko związane z działalnością Ursusa. Emisja akcji serii Q ma na celu szybkie i skuteczne wzmocnienie bazy kapitałowej spółki, a akcjonariusz większościowy jest w stanie ocenić i zweryfikować potrzeby inwestycyjne, a przez to zagwarantować objęcie wszystkich oferowanych mu akcji. Zatem bez ryzyka, właściwego dla otwartych emisji, że część z oferowanych akcji nie zostanie objęta. Wyłączenie prawa poboru, uwzględniając doświadczenia i praktykę na rynku kapitałowym, skraca również okres, przez jaki spółka będzie oczekiwała na faktyczny wpływ kapitału, czyli przyspiesza osiągnięcie istotnego ekonomicznie celu.- czytamy w uzasadnieniu zarządu.

Oprócz tego walne podjęło uchwałę w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego. Chodzi o możliwość emisji do 5 mln akcji w okresie dwóch lat od dnia zarejestrowania zmiany w statucie. W uzasadnieniu podano, że zarząd dostrzega potrzebę, aby spółka dysponowała narzędziami pozwalającymi na relatywnie szybkie jej dokapitalizowanie i poprawę jej kluczowych wskaźników finansowych.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Ursusa

– Ewentualne pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w ramach emisji dokonywanych w podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi m.in. zaangażowanie kapitałowe w akcjonariat spółki inwestorów instytucjonalnych gwarantujących długotrwały wzrost wartości spółki. Da także gwarancję powodzenia emisji poprzez możliwość zaoferowania akcji do objęcia głównemu akcjonariuszowi, który jest najbardziej zaangażowany we wspieranie kapitałowe działalności spółki i ponosi największe ryzyko jej aktywności biznesowej. Środki pozyskane z tytułu opłacenia przez nich ceny emisyjnej akcji pozwolą spółce na wzmocnienie pozycji rynkowej względem podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, podniesienie wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Ponadto zarząd ocenia, że zaoferowanie akcji wybranym podmiotom pozwoli na osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami spółki na GPW. – ocenia zarząd Ursusa.

Montownia Ursusa w Etiopii. (Fot. fb/ursus)

Montownia Ursusa w Etiopii. (Fot. fb/ursus)

Spółka potrzebuje środków m.in. na rozwijanie i finansowanie działań eksportowych. Świeża zdobycz to kontrakt na sprzedaż ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej z Ethiopian Sugar Corporation. Wartość kontraktu to 30,67 mln USD. Na podstawie zawartej umowy Ursus dostarczy 174 ciągników oraz 390 przyczep, a także zapewni dostawę części zamiennych do tych maszyn. Dostawy będą odbywać się w IV kwartale 2015 r. oraz w I kwartale 2016 r. Przypomnijmy, że w 2013 r. spółka podpisała umowę z etiopską spółką Metec na dostawę ciągników, wyposażenie centrów serwisowych w Etiopii oraz dostawę części zamiennych. Realizacja tego drugiego kontraktu pozytywnie wpływa na obecne wyniki spółki. W I półroczu przychody grupy poprawiły się w ujęciu r/r o 162 proc. do 175 mln zł. Sprzedaż w kraju wzrosła o 64 proc. do poziomu 76,2 mln zł, zaś sprzedaż zagraniczna wyniosła 98,8 mln zł, tj. 385 proc. W omawianym okresie grupa zamknęła realizację kontraktu na dostawę trolejbusów do Lublina i przekazała ostatnie 19 sztuk pojazdów na kwotę 26,4 mln zł. W I półroczu Ursus zrealizował dwie ostatnie wysyłki ciągników w ramach kontraktu etiopskiego z firmą Metec o wartości 80,7 mln zł. Łączna wartość zrealizowanego kontraktu wyniosła 178,3 mln zł.>> Walory Ursusa były niedawno omawiane od strony technicznej w porannym Wykresie dnia

W tym roku akcje Ursusa prezentują dwa oblicza. W pierwszych miesiącach dominowały wzrosty – kurs od stycznia do maja zyskał 80 proc. Następne miesiące to już korekta około 20-proc.

wykres_ursus

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ursus, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR