Ursus wciąż generuje straty. Audytor odmówił wydania opinii z badania raportu za 2019 r.

Omawiane walory:

Producent maszyn rolniczych odnotował 86,24 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 151,35 mln zł straty rok wcześniej. Do samego raportu jest też szereg uwag. Biegły rewident badający sprawozdanie roczne odmówił wydania opinii.

Ursus,komornik,sąd,upadłość,wniosek

(Fot. fb/Ursus)

Strata operacyjna wyniosła 69,51 mln zł wobec 132,66 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły o połowę do 80,9 mln zł.

– Plan Restrukturyzacyjny złożony przez spółkę w lutym 2020 roku przygotowany został przy założeniu należytej staranności i konserwatywnym podejściu, a jego aktualizacja uwzględni zmiany, które zaszły w otaczającej nas rzeczywistości w ostatnim okresie (nowa normalność). Istotny wpływ na działalność Spółki w obecnym i przyszłym okresie ma połączenie Ursus i Ursus Bus, dzięki któremu skonsolidowane zostały dwie podstawowe linie biznesowe, tj. produkcja ciągników i maszyn rolniczych z produkcją autobusów (w tym nisko i zero emisyjnych) w jednym podmiocie. W planach na rok 2020 jest także połączenie Ursus ze spółką Ursus Dystrybucja sp. z o.o., które umożliwi m. in. uzyskiwanie pełnej marży ze sprzedaży detalicznej na poziomie spółki dominującej, a także dalsze istotne zmniejszenie kosztów stałych na poziomie grupy kapitałowej – napisał prezes Andrzej Młotek w liście do akcjonariuszy.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Biznesowo, w ramach restrukturyzacji, Ursus koncentruje się – w Dywizji Dobre Miasto – na produkcji pras i przyczep oraz realizacji zagranicznego kontraktu na dostawę ponad tysiąca przyczep, zaś w Dywizji Lublin na wznowieniu produkcji ciągników, w tym zwłaszcza modeli, do których Spółka posiada zapasy materiałowe. Działalność spółki uzupełnia import ciągników do bezpośredniej sprzedaży z krótkim cyklem obrotu gotówki, podkreślił prezes.

– Powyższa działalność finansowana jest środkami własnymi, w ramach współpracy z indywidualnymi podmiotami zewnętrznymi i środkami uzyskanymi z przedpłat (pełne lub częściowe przedpłaty dokonywane przez klientów, polityka przedpłat może być kontynuowana w dalszym okresie restrukturyzacji i wykonywania układu) – napisał Młotek.

Proces restrukturyzacji Ursusa, prowadzony pod nadzorem Sądu Rejonowego w Olsztynie i wyznaczonego przez Sąd Nadzorcy, przewiduje m.in. dostosowanie skali majątku i zatrudnienia do realnych i aktualnych potrzeb spółki oraz jej programu produkcji.

Biegły odmówił wydania opinii

Biegły rewident badający sprawozdanie roczne odmówił wydania opinii. W uzasadnieniu audytor wskazał, że „nie był w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania”. Firma audytorska ma wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności operacyjnej przez grupę Ursus.

– Na dzień niniejszego sprawozdania z badania nie przedstawiono nam, naszym zdaniem, wystarczających dowodów wskazujących na potwierdzone możliwości prowadzenia dalszej działalności operacyjnej spółki oraz jej jednostek zależnych. Bez pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania oraz osiągnięcia porozumienia z wierzycielami możliwość kontynuowania działalności operacyjnej przez spółkę oraz jej jednostki zależne jest istotnie ograniczona, co wskazuje na istnienie znaczącej niepewności, co do zdolności spółki oraz jej jednostek zależnych do dalszej kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności i nie zawiera korekt dotyczących odmiennych zasad wyceny i klasyfikacji aktywów i zobowiązań, które mogłyby okazać się konieczne, gdyby Spółka oraz jej jednostki zależne nie były w stanie kontynuować swojej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Biorąc pod uwagę istotność tych okoliczności, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy przyjęte założenie kontynuacji działalności jest zasadne – poinformował Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W poniedziałek kurs akcji spółki spada o 2 proc. do 0,67 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ursus, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Ursus miał wstępnie 34 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

  URSUS w restrukturyzacji miał 34,02 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. br. wobec 11,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 27,29 mln zł wobec 35,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

 • Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Ursusa

  Sąd wydał postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec URSUSa w restrukturyzacji. URSUS będzie chciał zaskarżyć decyzję.

 • Sąd stwierdził przyjęcie układu Ursus Dystrybucja

  Sąd Rejonowy Lublin - Wschód, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził przyjęcie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec URSUS Dystrybucja.

 • Ursus znów może stracić ochronę przed wierzycielami

  Nadzorca sądowy złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec URSUSa. Jako uzasadnienie złożonego wniosku nadzorca wskazał rosnące opóźnienia w regulowaniu przez spółkę bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, co może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli oraz niewykonania układu.

 • Akcjonariusze Ursusa zdecydują 27 sierpnia o dalszym istnieniu spółki

  Akcjonariusze URSUSa w restrukturyzacji zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 74,61 mln zł, z zysków z lat przyszłych.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR