Vestor DM stracił licencję za naruszenia przy dystrybucji obligacji

Omawiane walory:

Komisja Nadzoru Finansowego nie miała litości dla brokera i jednogłośnie zdecydowała o cofnięciu mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Vestor DM ma dwa miesiące na zakończenie działalności, a dodatkowo musi zapłacić 1,7 mln zł kary. 

vestor,dom,maklerski,KNF,licencja

KNF nałożyła najsurowszą karę, jaką mogła w tej sytuacji.

Komisja surowo ukarała brokera za naruszenia przy oferowaniu instrumentów finansowych w latach 2016-2017. Jak informuje KNF, sprawa dotyczy obligacji FAS Polska sp. z o.o. (obecnie FAS Polska SA). Zdaniem nadzoru, broker celowo umieścił w warunkach emisji obligacji (WEO) nieprawdziwe dane dotyczące zobowiązań przeterminowanych. Według ustaleń KNF, proceder odbywał się za wiedzą i z inicjatywy osób wchodzących w skład zarządu Vestor.

– Ponadto Komisja stwierdziła, że Vestor nie zapewnił skutecznie działającego systemu zarządzania konfliktem interesów. Działając w warunkach istniejącego konfliktu interesów Vestor zawierał kolejne umowy o oferowanie obligacji FAS pomimo świadomości co do niemożności terminowego spłacania zobowiązań przez emitenta oraz występowania zobowiązań przeterminowanych, a jednocześnie działanie takie służyło realizacji interesów osobistych członków zarządu Vestor – czytamy w komunikacie.

Komisja uznała, że nałożenie na Vestor sankcji cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożenie kary pieniężnej będzie środkiem adekwatnym do stwierdzonych w niniejszym postępowaniu nieprawidłowości.

– W opinii Komisji Vestor, w świetle stwierdzonych naruszeń, nie powinien dalej posiadać zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. (…) W związku ze stwierdzonymi naruszeniami oraz towarzyszącym im szczególnie obciążającym okolicznościom, tj. postawą członków zarządu podmiotu, Komisja uznała za uzasadnione zastosowanie najbardziej surowej sankcji. (…) Jednocześnie Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary pieniężnej możliwy do zastosowania przez Komisję w niniejszej sprawie wynosił 1 747 tys. zł” – czytamy także. – wskazano.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Vestor może podejmować wyłącznie działania zmierzające do zakończenia działalności, w tym powinien niezwłocznie wypowiedzieć umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich i inwestycyjnych.

– W przypadku, gdy klienci Vestor nie podejmą decyzji co do aktywów, które Vestor przechowuje, rejestruje lub ewidencjonuje, w związku z działalnością maklerską w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, KNF będzie uprawniona do wszczęcia postępowania i podjęcia decyzji o przeniesieniu tych aktywów do innej firmy inwestycyjnej, która wyrazi na to zgodę. Komisja informuje, że powyższy proces podlega monitorowaniu ze strony Komisji – podsumowano.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR