pixelg
PEPEES - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

PEPEES [PPS]

AKTUALNY KURS: 1,29 zł (-0,77%) 03-12-2020 10:12
Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 17 listopada 2016 22:37:08 przy kursie: 0,99 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK PEPEES S.A. (GKP) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2016 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw 2016 r. GK Pepees kontynuowała pozytywne tendencje wynikowe notując po raz kolejny wyraźną poprawę na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, której dodatkowo towarzyszył dalszy wzrost efektywności działania. Biorąc pod uwagę okres dziewięciu miesięcy skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 22%, zysk brutto na sprzedaży o 46%, zysk netto na sprzedaży o 175%, zysk operacyjny o 154% (przy przychodach netto z działalności pozostałej), zysk brutto o 212% (nieco niższe koszty finansowe netto), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 264%, w tym dla akcjonariuszy o 253%.

Z kolei w samym 3kw Grupa odnotowała r/r poprawę na poziomie przychodów ze sprzedaży o 19%, zysku brutto na sprzedaży o 51% (marża brutto wyniosła 27,1% wobec 21,5% przed rokiem), zysku netto na sprzedaży o 205% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły relatywnie nieznacznie – o 6%), zysku operacyjnego o 258% (dużo większe przychody netto z działalności pozostałej: 1,03 wobec 0,03 mln zł), zysku brutto o 338% (nieco wyższe finansowe koszty netto: -0,6 wobec -0,46 mln zł), a zysku netto o 411%, w tym dla akcjonariuszy o 460%.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę zamieszczone w raporcie bardziej szczegółowe dane dot. przychodów Grupy w rozpatrywanym okresie, można stwierdzić, że wzrost r/r odnotowano we wszystkich grupach produktów i usług (największy udział i zarazem wzrost wartościowy miała tradycyjnie skrobia). Z kolei z punktu widzenia kierunków geograficznych sprzedaży o wzroście przychodów w 3kw w ujęciu r/r zdecydował głownie eksport do gospodarek spoza UE (13,9 wobec 5,8 mln zł, głównie dot. to skrobi). W przypadku rynku krajowego oraz eksportu do krajów UE odnotowano z kolei spadki przychodów (odpowiednio 25,8 wobec 26,6 mln zł oraz 3,7 wobec 4 mln zł przed rokiem; niższa sprzedaż dotyczyła głównie skrobi).

Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe GKP z szerszej perspektywy czasowej
(wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można stwierdzić w ostatnim czasie kontynuację dalszej stopniowej poprawy zarówno pod względem głównych wielkości wynikowych jak i wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Póki co wynikom Grupy sprzyja wzrost cen skrobi na rynku, osłabiająca się złotówka (blisko ¼ przychodów pochodzi ze sprzedaży eksportowej) oraz niskie stopy procentowe.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKP, to w ujęciu r/r ponownie odnotowano tu pewne pogorszenie na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano mniejszy dopływ gotówki – 3,5 wobec 5,7 mln zł (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze za pogorszenie to odpowiadały wyraźnie wyższe wydatki finansowe netto (-9,4 wobec -6,4 mln zł; przed rokiem pozyskano więcej finansowania zewnętrznego) oraz w mniejszym stopniu nieznacznie niższe wpływy gotówkowe z działalności operacyjnej (16,2 wobec 16,4 mln zł; efekt większego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, przy zdecydowanym wzroście nadwyżki finansowej netto: 6,1 wobec 2,3 mln zł). Wydatki inwestycyjne z kolei w rozpatrywanym okresie były nieco mniejsze aniżeli przed rokiem (3,2 wobec 4,3 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) GKP odnotowała kolejne pogorszenie w zakresie salda ogólnego, przy czym generalną strukturę przepływów należy mimo wszystko ocenić pozytywnie. Systematycznie rosnąca ostatnio nadwyżka finansowa netto ze sporym zapasem nadal pokrywa inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej i bilansowej sytuacja GKP uległa nieznacznemu pogorszeniu w niektórych obszarach, przy czym generalnie nadal można ją ocenić jako bezpieczną, czego potwierdzeniem jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego okresu na poziom A.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/pepees,w...

W bilansie Grupy mamy zmiany o charakterze sezonowym. Suma bilansowa uległa zwiększeniu o 12%, czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o 4% (głównie w zakresie środków trwałych) oraz składników obrotowych o 22% (głównie za sprawą zapasów i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 4% i zobowiązań ogółem o 26% (zadłużenie krótkoterminowe, w tym zwłaszcza nieoprocentowane, wzrosło o 43%, przy symbolicznym wzroście zadłużenia długoterminowego o 1%; zadłużenie oprocentowane spadło o 20%, głównie za sprawą składników krótkoterminowych, i stanowiło na koniec okresu 39% zadłużenia ogółem).

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja GKP uległa nieznacznemu osłabieniu utrzymując się jednocześnie na bardzo bezpiecznym poziomie – kapitały stałe, w tym w pełni własne, z bezpieczną nadwyżką pokrywały aktywa trwałe (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Nadal pewne zastrzeżenia można mieć jedynie w odniesieniu do struktury kapitału obrotowego netto, która wykazuje permanentną przewagę zapotrzebowania nad jego bieżącym stanem, przy czym w rozpatrywanym okresie deficyt ten uległ po raz kolejny dość wyraźnemu ograniczeniu.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują na niedowartościowanie akcji Pepeesu na GPW. Co ciekawe w ramach każdej z trzech grup metod wyceny różnica między ich wskazaniami a ceną rynkową kształtuje się dość podobnie.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/pepees,w... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/pepees,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

msn88ster
0
Dołączył: 2017-01-06
Wpisów: 12
Wysłane: 17 stycznia 2017 17:09:15 przy kursie: 1,11 zł
co się dzieje że kurs tak nurkuje od kilku dni?angry3

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 366
Wysłane: 17 stycznia 2017 21:15:18 przy kursie: 1,11 zł


micmak
13
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 185
Wysłane: 14 marca 2017 23:57:45 przy kursie: 1,37 zł
Są wstępne wyniki za 2016, kurs wybił się ponad 1,3PLN przy dobrym wolumenie.

www.bankier.pl/wiadomosc/PEPEE...

Zysk netto 17,6 mln, ładna dynamika przychodów.

Czyżby czas skrobi i energii z biogazowni, która teraz czerpie energię(!) z odpadów?

Kto oceni jaki wskaznik c/z powinien byc dla spolki?
ujeżdżam byki ===>>
Edytowany: 15 marca 2017 00:03

sasky
sasky PREMIUM
21
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 606
Wysłane: 8 maja 2017 13:21:12 przy kursie: 1,43 zł
Spółka idzie za ciosem. Początek roku okraszony wysokimi dynamikami.

Cytat:
Według wstępnych wyników, w I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o połowę do 56,92 mln zł. Na poziomie zysków dynamiki były jeszcze wyższe. Zysk z działalności operacyjnej podskoczył r/r o 114 proc. do 8,24 mln zł, a netto netto przypadający akcjonariuszom spółki o ponad 100 proc. do 5,36 mln zł.


wiadomosci.stockwatch.pl/pepee...

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 25 sierpnia 2017 12:23:24 przy kursie: 1,36 zł
Zwracam się z prośbą o analizę spółki.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 25 sierpnia 2017 12:24:14 przy kursie: 1,36 zł
Chodzi mi o analizę najbliższego raportu oczywiście.

kiba69
kiba69 PREMIUM
0
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 58
Wysłane: 31 sierpnia 2017 21:19:29 przy kursie: 1,33 zł
Również proszę o analizę bieżącego raportu spółki.
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

contrader_
contrader_ PREMIUM
0
Dołączył: 2015-06-28
Wpisów: 215
Wysłane: 5 września 2017 16:09:10 przy kursie: 1,36 zł

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 12 września 2017 10:47:34 przy kursie: 1,35 zł
Ziemniak na talerzu – omówienie sytuacji finansowej i wyników GK Pepees S.A. po 2kw 2017 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 2kw 2017 r. GK Pepees kontynuowała pozytywne tendencje z wcześniejszych okresów sprawozdawczych, notując r/r po raz kolejny wyraźną poprawę na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Jednocześnie jednak z punktu widzenia efektywności działania nie wszystko wyglądało już tak różowo jak dotychczas. Na poziomie przychodów ze sprzedaży Grupa zaraportowała r/r wzrost o 20%, co przy relatywnie mniejszym wzroście kosztów własnych (+16%) zaowocowało poprawą zysku brutto na sprzedaży o 37% (marża brutto wyniosła 23,2 wobec 20,3% przed rokiem). Niestety za sprawą wzrostu o blisko 42% łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu progresja zysku netto na sprzedaży spadła w ujęciu r/r do 28%. Dzięki nieco wyższym r/r przychodom netto z działalności pozostałej (144 wobec 13 tys. zł) na poziomie operacyjnym wzrost zysku przyśpieszył ponownie (do 32%), lecz zdecydowanie wyższe r/r koszty finansowe netto (791 wobec 161 tys. zł) spowodowały, że na poziomie brutto zysk był r/r wyższy już tylko o 14%, a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie netto o 9% (efektywna stopa podatkowa wyniosła przy tym 23 wobec 20% przed rokiem).

W skali całych 6m 2017 r. zmiany r/r na poszczególnych poziomach wynikowych były zdecydowanie bardziej korzystne aniżeli w samym 2kw, lecz w dolnej części rachunku zysków i strat również dał o sobie znać spadek tempa progresji. Przychody wzrosły o 34%, zysk brutto na sprzedaży o 53%, zysk netto na sprzedaży o 73%, zysk operacyjny o 76%, zysk brutto o 61%, a zysk netto o 59%.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę zamieszczone w raporcie bardziej szczegółowe dane dot. przychodów Grupy w rozpatrywanym okresie, można stwierdzić, że wzrost r/r odnotowano niemal we wszystkich grupach produktów i usług (największy udział i zarazem wzrost wartościowy miała tradycyjnie skrobia). Natomiast z punktu widzenia geograficznych kierunków sprzedaży o wzroście r/r przychodów w 2kw zdecydował głownie rynek krajowy (44 wobec 36,3 mln zł) oraz eksport do gospodarek spoza UE (12,3 wobec 10 mln zł). W przypadku eksportu do krajów UE odnotowano z kolei niewielki spadek przychodów (2,7 wobec 2,9 mln zł).

Warto również odnotować, że GKP poza działalnością dot. przetwórstwa ziemniaków rozpoczęła wykazywanie w rachunku segmentowym również działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego, która prowadzona jest w ramach spółki zależnej CHP Energia sp. z o.o. Działalność ta jak na razie nie ma istotnego przełożenia na ogólne przychody Grupy (5,9 mln zł za 6m 2017 r., w tym 3,2 mln zł w 2kw), aczkolwiek w pewnym ograniczonym zakresie oddziałuje negatywnie na jej wyniki (-0,5 mln zł za 6m 2017 r. na poziomie wyniku netto na sprzedaży, w tym -0,36 mln zł w 2kw).

Patrząc się z szerszej perspektywy czasowej na tendencje wynikowe i efektywnościowe GKP po raporcie za 1p 2017 r. (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %) z jednej strony można stwierdzić kontynuację dalszej stopniowej poprawy głównych wielkości wynikowych, lecz z drugiej zarysowuje się pewne cofnięcie na większości podstawowych wskaźników rentowności (wyjątek stanowi w tym względzie jedynie rentowność sprzedaży tj. marża brutto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście kolejnych okresów sprawozdawczych istotne będą ceny ziemniaków w najbliższych miesiącach, kiedy to przeprowadzane są kampanie ich skupu i przerobu. Biorąc pod uwagę prognozy Komisji Europejskiej oraz GUS należy liczyć się ze wzrostem r/r cen, jako pochodną mniejszych plonów. Będzie to z pewnością miało bezpośrednie przełożenie na koszty poniesione przez GK Pepees i zarazem będzie stanowiło o jej możliwościach wynikowych w kolejnych kwartałach. Dodatkowo warto również zauważyć, że generalnie w bieżącym roku Grupa działa w niezbyt korzystnych uwarunkowaniach walutowych (mocniejszy r/r PLN względem EUR), co in minus oddziałuje na ¼ przychodów realizowanych na rynkach zagranicznych (europejskich).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK Pepees, to w 2kw odnotowano tu r/r dość wyraźne pogorszenie na poziomie salda ogólnego, wykazując większy odpływ środków (14,7 wobec 6,1 mln zł) (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). Należy jednakże zauważyć, że sytuacja ta była głównie efektem znacznie większych finansowych i inwestycyjnych wydatków netto (odpowiednio 28,4 wobec 18,1 mln zł oaz 6,6 wobec 2,5 mln zł), przy jednoczesnej poprawie w obszarze operacyjnym (większa gotówka, w tym także nadwyżka finansowa netto).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) GKP z jednej strony odnotowała wyraźne pogorszenie w zakresie salda ogólnego, lecz z drugiej poprawę w obszarze operacyjnym i generalnie również w zakresie ogólnej struktury przepływów. Na uwagę zasługuje zwłaszcza utrzymanie pozytywnej tendencji w odniesieniu do nadwyżki finansowej netto, która pokrywa z pewną rezerwą inwestycyjne i finansowe wydatki netto oraz potrzeby w zakresie kapitału obrotowego.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W bilansie Grupy mamy zmiany o charakterze sezonowym, w efekcie których suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 10%. Po stronie aktywów odpowiadał temu wzrost wartości składników trwałych o 3% (głównie inwestycje w jednostkach stowarzyszonych – nabycie pakietu 34,9167% udziałów w spółce Gospodarstwo Rolne PONARY sp. z o.o.) oraz spadek wartości składników obrotowych o 25% (głównie za sprawą zapasów i środków pieniężnych). Z kolei po stronie pasywów nastąpił wzrost kapitałów własnych o 2% i spadek zobowiązań ogółem o 23% (zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 33%, a długoterminowe o 7%; zadłużenie oprocentowane spadło przy tym o 33%, głównie za sprawą składników krótkoterminowych, i stanowiło na koniec okresu 64% zadłużenia ogółem).

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja GK Pepees uległa nieznacznemu osłabieniu utrzymując się jednocześnie na generalnie korzystnym poziomie – kapitały stałe, w tym niemal w pełni własne, z bezpieczną nadwyżką pokrywały aktywa trwałe (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Cały czas pewne zastrzeżenia można mieć jedynie odnośnie struktury kapitału obrotowego netto, która wykazuje permanentną przewagę zapotrzebowania nad jego bieżącym stanem i tym samym konieczność uzupełnień w postaci krótkoterminowego zadłużenia oprocentowanego.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Od strony wskaźnikowej sytuacja GK Pepees uległa w analizowanym okresie sezonowej poprawie, przy czym generalnie również w poprzednich okresach sprawozdawczych utrzymywała się ona na dość bezpiecznych poziomach. Potwierdzeniem tego jest zachowanie serwisowego ratingu bazującego na modelu Altamana, który w zależności od okresu sprawozdawczego waha się w ostatnich latach między BB+ a AA (obecnie A).

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/pepees,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują na niedowartościowanie akcji Pepeesu na GPW. Największy potencjał widać w wycenach mnożnikowych, nieco mniejszy w dochodowych, z kolei wyceny majątkowe wskazują już na poziom zbliżony do ceny rynkowej.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/pepees,w... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/pepees,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 12 września 2017 16:45:42 przy kursie: 1,35 zł
Ziemniak na talerzu a wiedza w garści:)) Ciekawe omówienie. Czy orientuje się ktoś może czy Pan Michał Skotnicki (jeden z akcjonariuszy) to ten sam człowiek z BBI Development?

contrader_
contrader_ PREMIUM
0
Dołączył: 2015-06-28
Wpisów: 215
Wysłane: 12 września 2017 17:42:59 przy kursie: 1,35 zł

Jacobs
Jacobs PREMIUM
0
Dołączył: 2011-08-11
Wpisów: 14
Wysłane: 8 stycznia 2019 15:59:13 przy kursie: 1,21 zł
Są informacje o emisji akcji bez prawa poboru....
stooq.pl/n/?f=1267581&sear...

Jak to się ma do obecnej sytuacji spółki ? Raczej nie jest to emisja mająca na celu pozyskanie funduszy na inwestycje ani na ratowanie firmy, ponieważ ta regularnie przynosi zyski i finanse ma raczej w porządku. W komunikacie jest mowa o pozyskaniu inwestora:

"...uchwała podejmowana jest w interesie spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki inwestora oraz poprawę sytuacji finansowej spółki."

Czy tak rozumiany "interes spółki" przekłada się pozytywnie na interes akcjonariuszy mniejszościowych ? Emisje bez praw pp raczej rzadko są pozytywnie postrzegane przez drobnych.

Dwóch dużych akcjonariuszy rok temu ogłosiło wezwanie na akcje po cenie 1.45 zł.

Czy przy pomocy tej emisji i rozwodnienia akcjonariatu może dojść do zwiększenia udziału w spółce obecnych, dużych akcjonariuszy ?

Proszę kogoś z większym doświadczeniem o rozjaśnienie, jak należałoby interpretować przegłosowanie takiej emisji w PEPEES.

Pozdrawiam,


zjk
0
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 922
Wysłane: 8 stycznia 2019 16:55:28 przy kursie: 1,21 zł
Z mojego doświadczenia radziłbym się ewakuować z tego podmiotu - czasem lepiej przyklepać stratę kilku procent.

Mi to po prostu wygląda jak celowy zabieg na wyciśnięcie. Zrobią emisje po cenie pewnie znacznie niższej niż obecna lub śmiesznie niskiej, ale dojdą do ponad 90% akcji w ramach porozumienia i wywłaszczą akcjonariuszy mniejszościowych bieganie po sądach zaskarżanie uchwały na nie wiele sie zda.

contrader_
contrader_ PREMIUM
0
Dołączył: 2015-06-28
Wpisów: 215
Wysłane: 9 stycznia 2019 01:19:26 przy kursie: 1,21 zł
Rozwadniają Epsilona. Ot taka strategia budowania wartości dla akcjonariuszy w wykonaniu panów S.
Edytowany: 9 stycznia 2019 01:19

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 106
Wysłane: 9 stycznia 2019 08:40:56 przy kursie: 1,21 zł
podobnie chciał zrobić cedrob z gobarto. mali poszli do sądu i wygrali!

trzeba się tylko zjednoczyć i połączyć. kancelaria z gobarto szlaki przetarła więc może nie będzie tak drogo.

krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 30 lipca 2019 10:08:31 przy kursie: 1,87 zł
PEPEES - analiza techniczna na życzenie


Niewdzięczny temat do analizy z uwagi na znikomą płynność. W przypadku walorów PEPEES mamy do czynienia z wybiciem ze strefy konsolidacji i kontynuacją trendu wzrostowego. Możemy jedynie rozejrzeć się za strefą cenową, w której pojawi się podaż. Uwzględniając historyczne maksima oraz górny pułap kanału wzrostowego, należy liczyć się z uaktywnieniem się podaży w strefie 2,10-2,31 zł. Tutaj chciałbym nadmienić, że opór wynikający z historycznego szczytu będzie miał charakter raczej psychologiczny.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

ElaS
ElaS PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-03-02
Wpisów: 117
Wysłane: 30 lipca 2019 11:15:11 przy kursie: 1,87 zł
dziękuję ślicznie salute

flesz
6
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 563
Wysłane: 30 sierpnia 2019 14:00:00 przy kursie: 1,85 zł
Ciekawa sytuacja tu.
Wczoraj szacunkowe wyniki półroczne - rewelacyjne. Wzrost zysku ponad grubo ponad 100% (r/r oraz k/k).
Spółka dywidendowa o niezłej stopie dywidendy za 2018 >6%
Wycena dochodowa śmiesznie niska. Uwzględniając wczorajsze dane c/z =5,4. To niespotykane przy zdrowej, rosnącej dywidendowej spółce.
Reakcja rynku na wyniki praktycznie żadna.

Czyżby rynek aż tak obawiał się wykiwania Epsilona.

Może ktoś pokusić się analizę prawną konfliktu w akcjonariacie? Nie jest tajemnicą, że Skotniccy chcą przejąc kontrolę nad spółką, ale czy sposób jaki wymyślili z pozbawieniem prawa głosu Epsilona ma szansę realizacji?


cezgol
0
Dołączył: 2019-11-14
Wpisów: 2
Wysłane: 15 listopada 2019 22:04:00 przy kursie: 1,78 zł
Widzę, że nikt nie kwapi się przedstawić swoich przemyśleń odnośnie konfliktu w akcjonariacie. Tymczasem mieliśmy wyniki za III kwartał 2019 r. Bardzo dobre, rewelacyjne ? Tu chyba nie ma wątpliwości... Co z kursem ? Ciagle stagnacja. Kiedy nastąpią roztrzygnięcia ?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,906 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +126,27% +25 254,60 zł 45 254,60 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d