Analiza IPO Advanced Graphene Products. Czy słynny grafen podbije małą giełdę?

Omawiane walory:

O grafenie, materiale przyszłości, słyszał niemal każdy. Na tym rynku działa zielonogórska firma Advanced Graphene Products, która opracowała unikalną technologię HSMG do produkcji grafenu płatkowego o grubości 1 atomu do bardzo wymagających zastosowań. Spółka prowadzi obecnie publiczną emisję akcji i jeszcze w tym roku ma pojawić się na NewConnect.

Advanced,Graphene,Products,grafen,newconnect,debiut

Advanced Graphene Products to producent grafenu. Spółka pracuje nad kilkoma projektami zastosowania materiału w przemyśle.

Na małą giełdę wybiera się ciekawa spółka technologiczna, która działa w segmencie innowacyjnych nanomateriałów. Mowa o Advanced Graphene Products, czyli producencie dwóch znanych form grafenu. Spółka powstała w 2012 r., kiedy to jej zespół na czele ze znanym naukowcem i innowatorem prof. dr hab. inż. Piotrem Kulą opracował przełomową metodę metalurgiczną wytwarzania grafenu wielkopowierzchniowego HSMG. Trzy lata później zielonogórska firma zrealizowała pierwszą sprzedaż grafenu, a rok później uzyskała ochronę patentową na swój wynalazek na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

AGP jest jedynym producentem grafenu w technologii HSMG chronionej patentem. Źródło Spółka.

Advanced Graphene Products opracował produkcję dwóch form grafenu: płatkowego (GO, rGO) – przeznaczonego do wielkoskalowych zastosowań np. w polimerach, żywicach czy też w kompozytach węglowych stosowanych m.in. w elementach sprzętu sportowego, oraz powierzchniowego (metoda HSMG, należąca wyłącznie do spółki) przeznaczonego do zastosowań o dużych wymaganiach. Spółka posiada reaktor do wytwarzania grafenu HSMG o wydajności 150 m2 rocznie, a także reaktor do wytwarzania tlenku grafenu metodą eksfoliacji o wydajności 100 kg rocznie.

Na świecie z roku na rok przybywa producentów materiału, czyli potencjalnych konkurentów spółki. Jednak jak podkreślił prezes Advanced Graphene Products podczas jednego z ubiegłorocznych wystąpień, „nie wystarczy mieć grafen, trzeba jeszcze wiedzieć, jak go użyć”. W branży trwa wyścig o wdrożenie grafenu w konkretnych produktach. Obecnie Advanced Graphene Products pracuje w 6 priorytetowych obszarach wykorzystania materiału. Wdrożenia grafenu mają znacznie poprawić parametry produktów takich jak np. kompozyty, polimery, żywice epoksydowe, farby, oleje czy powłoki antykorozyjne.

Status prac nad poszczególnymi projektami. San na początek 2021 r. Źródło: Spółka.

AGP tworzy produkty wspólnie z partnerami komercyjnymi i współpracuje m.in. z firmami: Ciech, Frako-Term, GM Color, PolWax, GRM Systems oraz Pimar Plastics. Spółka ma już pierwsze kontrakty na opracowanie zastosowań komercyjnych grafenu m.in. z Engineo (spółka R&D z branży rowerowej powiązana z Kross) czy Europejską Agencją Kosmiczną.

– Nasz model biznesowy zakłada globalną ekspansję oraz dostarczanie wypracowanych aplikacji grafenu do klientów na całym świecie. Planujemy multiplikowanie zastosowań wytwarzanego przez nas grafenu i tym samym pozyskanie kolejnych kontrahentów i partnerów. W ten sposób dążymy do sytuacji, w której zdobyty know-how pozwoli na znalezienie kolejnych możliwości zastosowań, a następnie ich komercjalizacji. Należy podkreślić, że na każdym etapie naszych prac, w pipeline będzie znajdować się określona ilość procedowanych projektów tak, aby zapewnić ich zastępowalność, gdy część zostanie skomercjalizowana i trafi do produkcji czy to pilotażowej czy przemysłowej – mówi Maciej Gałązka, prezes zarządu Advanced Graphene Products SA.

Parametry oferty Advanced Graphene Products

Po środki na komercjalizację patentów AGP wybiera się na małą giełdę. W pierwszej ofercie publicznej spółka sprzedaje 817.750 nowych akcji serii C. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 10 zł za akcję, co oznacza że AGP planuje pozyskać z emisji około 8,2 mln zł brutto. W transzy małych inwestorów można składać zapisy do 24 maja. Od 20 do 25 maja trwać będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów wybranych przez firmę inwestycyjną. Cena emisyjna oraz liczba akcji w poszczególnych transzach zostanie opublikowana najpóźniej w dniu 26 maja. Tego samego dnia rozpocznie się przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów, która potrwa do 28 maja. Przydział akcji przewidywany jest do dnia 1 czerwca. Zaraz po zamknięciu emisji spółka rozpocznie starania o dopuszczenie akcji do obrotu na NewConnect. Intencją zarządu jest, aby debiut miał miejsce w III kwartale 2021 roku.

Emisja nie zmieni znacząco układu sił w akcjonariacie. Obecni akcjonariusze nie sprzedają swoich akcji, a skala samej emisji nie jest duża. Nowi inwestorzy będą kontrolować ok. 16 proc. kapitału zakładowego Advanced Graphene Products. Kapitalizacja spółki przy określonej cenie maksymalnej wynosi niecałe 50 mln zł.

Zapisy można składać elektronicznie (formularz z zapisem można wysłać na adres email: zlecenia@dmnavigator.pl), osobiście (w placówce DM Navigator) i korespondencyjnie. Minimalny zapis musi opiewać na co najmniej 1.000 akcji.

Warto dodać, że czterej główni akcjonariusze spółki zadeklarowali pełny lockup na 24 miesiące licząc od debiutu spółki na NewConnect. Pozostali akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji przez okres 6 miesięcy z kilkoma zastrzeżeniami. W ich wypadku sprzedaż części pakietów będzie możliwa, gdy kurs akcji urośnie o określony procent od ceny emisyjnej.

Harmonogram oferty Advanced Graphene Products

Termin Wydarzenie
4 maja 2021 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów
24 maja 2021 r., do godz. 18:00 – w przypadku zapisów składanych w wersji papierowej i do godz. 24:00 – w przypadku zapisów składanych elektronicznie Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy małych inwestorów
24 maja 2021 r. do godz. 24:00

Zakończenie przyjmowania wpłat w transzy małych inwestorów

od 20 maja do 25 maja 2021 r. do godz. 15:30 Budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną
do 26 maja 2021 r. do godz. 12:00 Ustalenie ceny emisyjnej i ustalenie liczby akcji nowych w podziale na poszczególne transze
19 maja 2021 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów
28 maja 2021 r., do godz. 18:00 – w przypadku zapisów składanych w wersji papierowej i do godz. 24:00 – w przypadku zapisów składanych elektronicznie Zakończenie przyjmowanie zapisów w transzy dużych inwestorów
28 maja 2021 r. do godz. 24:00 Zakończenie przyjmowanie wpłat w transzy dużych inwestorów
31 maja 2021 r.

Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów zastępczych

do 1 czerwca 2021 r. Przydział akcji nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej
do 7 czerwca 2021 r.

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy ceną maksymalną, a ceną emisyjną)

Cele emisyjne Advanced Graphene Products

AGP planuje pozyskać około 8,2 mln zł brutto i przeznaczyć je na 6 celów:

 • kontynuację prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w obszarach kompozytów węglowych, filamentu 3d, żywic epoksydowych, pokryć antykorozyjnych, olejów silnikowych, czy sensorów specjalistycznych oraz potencjalny wkład własny do innych, niż wspomniany poniżej, grantów w tych obszarach
 • zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez inwestycje w linię produkcyjną do filamentu 3d, pre pregu, zakup dyspersera do dyspersji, reaktora GO mechanicznego oraz reaktora GO chemicznego
 • zasilenie kapitału obrotowego
 • wkład własny do grantu „Wytwarzanie nanofunkcjonalnych dyspersji na bazie struktur węglowych”
 • działania marketingowe
 • pozyskanie certyfikatu REACH, niezbędnego do operowania w branży chemicznej oraz nanomateriałów na skalę przemysłową

Analiza sytuacji fundamentalnej Advanced Graphene Products

Rachunek zysków i start Advanced Graphene Products jest typowy dla spółki dopiero rozwijającej innowacyjny produkt i prowadzącej projekty badawczo-rozwojowe. Dotychczas firma nie wypracowała dodatnich wyników finansowych. W 2020 r. na poziomie netto i EBIT widniały straty przekraczające 0,5 mln zł, a przychody wyniosły skromne 300 tys. zł. Spółka regularnie korzysta z grantów oferowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz inne polskie i europejskie instytucje. Stanowią one istotną część ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe kosztów. W przeciągu ostatnich dwóch lat AGP ukończyła 3 dofinansowywane projekty o łącznej wartości 7,4 mln zł, w których kwota dofinansowania prac badawczo-rozwojowych spółki wyniosła 4,3 mln zł. Obecnie spółka jest w trakcie realizacji dwóch projektów o wartości 5,5 mln zł, z łącznym dofinansowaniem w wysokości 4,1 mln zł. Jeden z projektów (o wartości >4 mln zł) opracowywany jest w konsorcjum z KGHM Kuprum i PORT Sieć Badawcza Łukasiewicza. Ponadto, AGP jest w trakcie podpisywania umowy dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego „Wytwarzanie nanofunkcjonalnych dyspersji na bazie struktur węglowych”, którego wartość wynosi 4,3 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 3,3 mln zł.

Źródło: Spółka

Oczywiście sytuacja finansowa może ulec diametralnej zmianie w momencie udanej komercjalizacji jednego z projektów. Sam zarząd ocenia, że tak się stanie już w 2022 roku. Spółka przewiduje, że w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pełnej produkcji pilotażowej będzie w stanie generować ok. 11-14 mln zł przychodów, przy EBITDA na poziomie ok. 2-5 mln zł. Potencjał marży brutto w zależności od produktu szacowany jest na ok. 35-50 proc.

– Działalność spółki dotychczas rozwijała się zgodnie z przyjętą strategią. Podjęliśmy kolejne działania zmierzające do uruchomienia pierwszych produkcji masowych dla naszych partnerów biznesowych. Pierwszą pilotażową sprzedaż chcemy uruchomić w II połowie 2021, obejmie ona nie więcej niż 5 produktów. Ten pipeline podpisanych już oraz negocjowanych obecnie kontraktów to potencjał na roczną sprzedaż o wartości ok. 11 do 14 mln zł. Naszym celem jest uruchomienie komercjalizacji przynajmniej 2-3 projektów, dzięki czemu w najbliższych pięciu latach moglibyśmy rocznie generować ok 35 mln zł przychodów z każdego z nich. Jesteśmy zdeterminowani by ten pułap osiągnąć i do niego dążyć – powiedział prezes Maciej Gałązka.

Warto dodać, że według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40 proc., osiągając 877 mln USD w 2027 r. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln USD w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.

Mocne i słabe strony Advanced Graphene Products

Plusy/Szanse:

 • Spółka stawia na innowacje. Jeśli firmie uda się skomercjalizować patent na skalę przemysłową, wyniki finansowe będą rosły w skokowym tempie
 • Środki z emisji w całości idą na rozwój biznesu, badania i nową linię produkcyjną, czyli wszystko co w przyszłości może przełożyć się na wzrost wartości biznesu
 • Główni akcjonariusze nie sprzedają akcji, a dodatkowo deklarują pełny lockup na 24 miesiące
 • Spółka już teraz opracowuje aplikacje grafenu we współpracy z partnerami komercyjnym
 • Na warszawskim rynku nie ma jeszcze spółki specjalizującej się w produkcji grafenu
 • AGP posiada patent na metodę HSMG na terenie UE i USA
 • Spółka działa w ciekawym i dynamicznie rozwijającym się sektorze nanomateriałów

Minusy/Ryzyka:

 • Wdrożenie do sprzedaży nowej aplikacji w branży nanomateriałów wymaga znacznych nakładów finansowych oraz odpowiedniego przygotowania organizacyjnego. Proces jest złożony i obarczony sporym ryzykiem. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że nie ma gwarancji, że dany projekt zakończy się komercyjnym sukcesem
 • Wysoka konkurencja i zacięty wyścig w kwestii sposobów komercjalizacji grafenu. Na rynkach światowych działa wiele firm wytwarzających grafen przy użyciu podobnej lub alternatywnej technologii, do tej wykorzystywanej przez spółkę.
 • Rynek produkcji grafenu jest bardzo aktywny w zakresie badań i rozwoju, a postępy w technologii jego produkcji będą cały czas się pojawiały. Należy liczyć się z ryzykiem, że ktoś z konkurentów stworzy efektywniejszy czasowo, kosztowo lub jakościowo proces produkcji grafenu
 • Dość mały free float, a więc i ryzyko niskiej płynności po debiucie
 • Spółka nie generuje jeszcze zysków, a jej dotychczasowa działalność w znacznym stopniu była oparta o granty i dotacje. Funkcjonowanie uzależnione jest od właśnie rozpoczętych pilotażowych wdrożeń w przemyśle opracowywanych rozwiązań

Polecane linki:

>> Forumowy wątek dedykowany akcjom Advanced Graphene Products
>> Memorandum informacyjne Advanced Graphene Products
>> Strona internetowa Advanced Graphene Products

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o AdvancedGrapheneProducts)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR