Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R

Omawiane walory:

Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R, podała spółka. W osobnym komunikacie poinformowano, że Biomed-Lublin podpisał term sheet dotyczący 16 mln zł pożyczki z akcjonariuszami spółki - Wiktorem Napiórą, Dariuszem Kucowiczem, Investcare i Jarosławem Błaszczakiem.

biomed, lublin, emisja, akcji, pożyczka,

Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R

– Zarząd Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek […] pomimo uzyskania w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu wystarczającego popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii R spółki, w wyniku braku uzyskania satysfakcjonującej dla spółki ceny emisyjnej oraz mając na uwadze obserwowany w ostatnich dniach dalszy dynamiczny wzrost kursu akcji spółki w notowaniach na GPW, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty akcji serii R oraz o uchyleniu uchwały nr 16 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu spółki – czytamy w komunikacie.

Mając na względzie notowany w ostatnim czasie dynamiczny wzrost rynkowej wartości akcji oraz długookresowy interes wszystkich obecnych akcjonariuszy, spółka analizuje inne opcje lub terminy pozyskania kapitału na projekty rozwojowe.

W ub. tygodniu spółka zdecydowała o podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 6.826.041 zł, poprzez emisję nie więcej niż 6 mln nowych akcji serii R, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł.

>> Koronanadzieje – omówienie sprawozdania finansowego Biomedu Lublin po I kw. 2020 r.

Jednocześnie, ze względu na odstąpienie od przeprowadzenia oferty akcji serii R, zarząd rozwiązał umowę plasowania akcji zawartą pomiędzy spółką a PKO Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie. Z uwagi na rozwiązanie umowy plasowania akcji nie weszło w życie zobowiązanie spółki do czasowego powstrzymania się od oferowania, emitowania, nabywania, zastawiania oraz sprzedawania akcji spółki bez zgody BM PKO BP.

– Zarząd informuje również o rozwiązaniu zawartych w dniu 7 lipca 2020 r. umów, w których akcjonariusze spółki: (i) Waldemar Sierocki, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 4 790 504 akcje w kapitale zakładowym spółki, stanowiące 7,69 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniające do 9 325 588 głosów (11,51 proc.) na walnym zgromadzeniu spółki; (ii) Przemysław Sierocki, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 4 785 083 akcje w kapitale zakładowym spółki, stanowiące 7,69 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniające do 9 320 166 głosów (11,50 proc.) na walnym zgromadzeniu spółki; (iii) Marcin Piróg, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 1 415 244 akcje w kapitale zakładowym spółki, stanowiące 2,3 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniające do 1,7 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki; oraz (iv) akcjonariusz emitenta, którego 789 000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu zostało zamienionych na 789 000 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 1,26 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do 0,97 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki […] (łącznie zobowiązani akcjonariusze), zobowiązali się, że bez zgody BM PKO BP czasowo nie będą m.in. oferować, zastawiać, sprzedawać akcji zobowiązanych akcjonariuszy – czytamy dalej.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała o podpisaniu dokumentu term sheet (TS) z akcjonariuszami spółki:

 • Wiktorem Napiórą, pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej,
 • Dariuszem Kucowiczem, pełniącym funkcję członka rady nadzorczej,
 • Investcare, podmiotem powiązanym z Dariuszem Kucowiczem,
 • Jarosławem Błaszczakiem, pełniącym funkcję przewodniczącego rady nadzorczej (pożyczkodawcy).

– Przedmiotem TS jest określenie założeń projektu polegającego na udzielenie przez pożyczkodawców na rzecz Biomed pożyczki w kwocie 16 mln zł w ramach ramowej umowy pożyczki. Uzyskana w drodze pożyczki kwota pozwoli na realizowanie założeń rozwojowych spółki. Zarząd emitenta uznał, iż w chwili obecnej wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze w perspektywie krótkoterminowej dla spółki oraz jej akcjonariuszy od emisji akcji serii R – czytamy w materiale.

Strony zadeklarowały zawarcie umów pożyczki w terminie do 31 lipca 2020 r.

Pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym każda z rat nie może być mniejsza od 1 mln zł i powinna stanowić całkowitą wielokrotność tej kwoty.

– Kwota pożyczki zostanie zebrana przez pożyczkodawców z przychodów uzyskanych ze sprzedaży posiadanych akcji spółki. Pożyczkodawcy planują sprzedać taką liczbę akcji, aby uzyskana kwota wystarczyła na przekazanie kwoty pożyczki oraz zapłaty stosownego podatku dochodowego wynikającego ze sprzedaży tych akcji – podsumowano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT BIOMEDLUB, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • sWIG80 i mWIG40 mocno w górę, nowe rekordy Dino i Biomedu

  Małe i średnie spółki kontynuują odreagowanie czwartkowego załamania. Pomogły lipcowe indeksy PMI i ...wzrost liczby zachorowań na Covid-19. Dużo bardziej wstrzemięźliwy jest WIG20, który przed południem zyskiwał 0,56 proc. Na tle innych blue chipów wyróżniały się tylko rekordowo drogie akcje Dino Polska.

 • Koronahossa łapie zadyszkę. Oto 6 wskazówek, jak chronić tegoroczne zyski

  Na rynku znów powiało grozą. Czwartkową sesję główne indeksy GPW zakończyły kilkuprocentowymi spadkami, a NCIndex tąpnął aż o 15 proc. Dla wielu inwestorów, którzy całkiem niedawno rozpoczęli przygodę z giełdą, dzisiejsze straty to prawdziwy szok. Podpowiadamy, jak poruszać się po rozchwianym rynku i jak chronić świeżo wypracowane zyski.

 • Biomed ma niezbędną ilość osocza do wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2

  Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebrały 171,7 litrów osocza w ramach zawartych umów dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Jak dotąd przebadanych zostało 63,04 litrów osocza. Po przebadaniu pełnej puli osocza i dostawie do spółki Biomed-Lublin rozpocznie proces wytwarzania preparatu immunoglobulina anty SARS-CoV-2 na potrzeby badań klinicznych.

 • Biomed-Lublin podpisał umowy z 9 RCKiK w zakresie dostawy osocza

  Biomed-Lublin ma szereg umów z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 na warunkach ustalonych z Narodowym Centrum Krwi.

 • WIG20 z trudem odrabia straty, w grze CD Projekt i Biomed-Lublin Silne odbicie na akcjach CD Projektu ciągnie WIG20 w górę. Bez tego, pomimo dobrych nastrojów na rynkach globalnych, indeks ten testowałby poziomy z wtorkowego zamknięcia. Gorąco dziś jest też na akcjach Biomed-Lublin i CI Games.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR