Wiadomości autora ISB News

 • dzisiaj
  Altus TFI złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF
  Altus TFI złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF

  Altus TFI złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności

 • AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem
  AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

  Komisja Europejska wyraziła zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Orbisem przez AccorInvest, co było warunkiem prawnym w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki.

 • Kurs akcji Ursusa wystrzelił po decyzji sądu ws. postępowania układowego
  Kurs akcji Ursusa wystrzelił po decyzji sądu ws. postępowania układowego

  Kurs akcji Ursusa wystrzelił o blisko 12 proc. po decyzji olsztyńskiego sądu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki.

 • Ministerstwo Sportu wezwało PBG do zapłaty blisko 230 mln zł kar za Stadion Narodowy
  Ministerstwo Sportu wezwało PBG do zapłaty blisko 230 mln zł kar za Stadion Narodowy

  Ministerstwo Sportu wezwało PBG do zapłaty w terminie 10 dni kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu określonych wad objętych porozumieniem w ramach realizacji Stadionu Narodowego. Łączna wartość roszczenia to 229,46 mln zł.

 • wczoraj
  Celon Pharma uzyskała patent w Japonii
  Celon Pharma uzyskała patent w Japonii
  Polski producent leków uzyskał patent w Japonii obejmujący inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych.
 • Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 132 mln zł
  Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 132 mln zł
  Akcjonariusze Grupy Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty i ZCh Police - zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 131,9 mln zł.
 • UE dodała Kajmany, Palau, Panamę i Seszele do listy rajów podatkowych
  UE dodała Kajmany, Palau, Panamę i Seszele do listy rajów podatkowych

  Ministrowie finansów Unii Europejskiej zaktualizowali unijną listę rajów podatkowych, dodając do niej cztery państwa: Kajmany, Palau, Panamę i Seszele. Państwa te nie wprowadziły w wyznaczonym terminie zmian w swoim prawodawstwie.

 • EBOR zainwestował 200 mln zł w zielone obligacje Cyfrowego Polsatu
  EBOR zainwestował 200 mln zł w zielone obligacje Cyfrowego Polsatu

  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wsparł pierwszą korporacyjną emisję zielonych obligacji w Polsce inwestując 200 mln zł (47 mln euro) w emisję obligacji grupy Cyfrowy Polsat.

 • W 2019 r. sektor bankowy wypracował 14,6 mld zł zysku netto
  W 2019 r. sektor bankowy wypracował 14,6 mld zł zysku netto

  Zysk netto sektora bankowego wyniósł 14,64 mld zł w całym 2019 r. i zwiększył się o 12,2 proc. r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.

 • 17 lutego 2020
  T-Bull miał łącznie 5,8 mln pobrań swoich gier w styczniu
  T-Bull miał łącznie 5,8 mln pobrań swoich gier w styczniu

  T-Bull miał łącznie 5,8 mln pobrań swoich gier w styczniu. Łączna liczba pobrań całego portfolio zbliża się do liczby 460 mln.

 • Orlen rusza z ekspansją na kraje bałtyckie
  Orlen rusza z ekspansją na kraje bałtyckie

  Pod koniec stycznia br. Orlen Lietuva uruchomił w Poniewieżu pierwszą nową stację paliw Orlen na Litwie od 12 lat, dzięki czemu litewska sieć koncernu wzrosła do 26 placówek. Docelowo, w ciągu kilku lat, koncern chciałby posiadać w tym kraju sieć liczącą 70-80 obiektów. Pod kątem możliwości akwizycyjnych spółka obserwuje rynki Łotwy i Estonii.

 • 14 lutego 2020
  Ares Management i Griffin Real Estate kupują pakiet większościowy akcji Murapolu
  Ares Management i Griffin Real Estate kupują pakiet większościowy akcji Murapolu

  Spółka joint venture utworzona przez fundusz zarządzany przez Real Estate Group Ares Management Corporation (Ares) oraz Griffin Real Estate nabyła 98,04 proc. akcji Murapolu za nieujawnioną kwotę.

 • Sejm przegłosował możliwość przeniesienia środków z OFE na IKE lub do ZUS
  Sejm przegłosował możliwość przeniesienia środków z OFE na IKE lub do ZUS
  Sejm przyjął nowelizację ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Ustawa daje wybór między przeniesieniem środków zgromadzonych na Otwartych Funduszach Emerytalnych na Indywidualne Kota Emerytalne z możliwością ich dalszego dobrowolnego zasilania, a przejściem w całości do I filaru w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • 13 lutego 2020
  Mabion otrzymał od EMA listę kwestii do przedstawienia na posiedzeniu CHMP w lutym
  Mabion otrzymał od EMA listę kwestii do przedstawienia na posiedzeniu CHMP w lutym

  Zarząd Mabionu otrzymał od Europejskiej Agencji Leków listę kwestii do zaprezentowania na posiedzeniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), które odbędzie się w dniach 24-27 lutego 2020 roku. Zaproszenie do złożenia ustnych wyjaśnień nie gwarantuje zatwierdzenia leku MabionCD20.

 • Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG
  Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG

  Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG.

 • Bank Handlowy podtrzymuje politykę dywidendy
  Bank Handlowy podtrzymuje politykę dywidendy

  Bank Handlowy podtrzymuje deklarację przeznaczania min. 75 proc. zysku netto na dywidendę i chciałby, by stopa dywidendy była "w okolicach" 5 proc., poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

 • Prezes Allegro: IPO to decyzja właścicieli, zarząd skupia się na biznesie
  Prezes Allegro: IPO to decyzja właścicieli, zarząd skupia się na biznesie

  Ewentualna oferta publiczna Allegro to decyzja właścicieli, zarząd skupia się na systematycznym wzroście jakości usług platformy, poinformował prezes Francois Nuyts. Platforma zainwestuje w tym roku 1 mld zł.

 • Gi Group przejmie pakiet kontrolny Work Service
  Gi Group przejmie pakiet kontrolny Work Service

  Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group, podała spółka. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w wysokości 210,2 mln zł. Inwestycja Gi Group w spółkę pozwoli Work Service na pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu. Kurs akcji spółki rośnie dziś 11,84 proc.

 • Kurs akcji Unimotu rośnie po wstępnych wynikach za styczeń
  Kurs akcji Unimotu rośnie po wstępnych wynikach za styczeń

  Unimot według wstępnych danych wypracował w styczniu 2020 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 414,9 mln zł w., co oznacza wzrost o 60 proc. w skali roku. Kurs akcji spółki rośnie dziś o blisko 10 proc.

 • Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r.
  Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r.

  Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 rok. Telekom odnotował 186 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (według MSSF16) w IV kw. 2019 r. wobec 15 mln zł straty (według MSR17) rok wcześniej.

 • 12 lutego 2020
  NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w latach 2014-2018
  NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w latach 2014-2018

  W Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby sprawne odzyskiwanie tego mienia. W latach 2014-2018 udało się odzyskać 3 mld zł, podczas gdy nielegalne zyski przestępców w tym okresie oszacowano na 200 do ponad 500 mld zł, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. NIK zwraca uwagę, że działania służb i instytucji są rozproszone, nie ma też jednolitego systemu ewidencjonowania odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

 • Grupa Santander dementuje doniesienia o planach sprzedaży banku w Polsce
  Grupa Santander dementuje doniesienia o planach sprzedaży banku w Polsce

  Grupa Santander nie planuje sprzedaży Santander Bank Polska, podał bank w odniesieniu do dzisiejszych informacji prasowych.

 • 11 lutego 2020
  Naimski: Kwestia paliwa dla Ostrołęki C jest dyskutowana
  Naimski: Kwestia paliwa dla Ostrołęki C jest dyskutowana
  Kwestia ewentualnej zmiany paliwa dla Elektrowni Ostrołęka C jest dyskutowana w gronie interesariuszy projektu i decyzja powinna być podjęta wkrótce, poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
 • Mennica będzie uśredniać inwestycję w akcje Enei
  Mennica będzie uśredniać inwestycję w akcje Enei

  Mennica Polska chce zwiększyć zaangażowanie w akcje Enei o kolejne 25 mln zł. Dotychczas spółka zainwestowała 75,65 mln zł.

 • Komornik wszczął egzekucję ponad 11,5 mln zł od Ursusa na rzecz Banku Millennium
  Komornik wszczął egzekucję ponad 11,5 mln zł od Ursusa na rzecz Banku Millennium

  Ursus otrzymał od komornika sądowego zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium, w którym należność główna to 10 mln zł, a odsetki 1,51 mln zł.

 • 10 lutego 2020
  Sescom rekomenduje wypłatę 0,68 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2018/2019
  Sescom rekomenduje wypłatę 0,68 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2018/2019

  Sescom rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,68 zł na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018/2019.

 • IMS zarekomenduje wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.
  IMS zarekomenduje wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

  Grupa IMS będzie rekomendować wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok, przeznaczając na ten cel kwotę do 6,28 mln zł. Według wstępnych danych, spółka w ubiegłym roku wypracowała prawie 59 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA i 9,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

 • Polkomtel ma zapłacić ponad 20 mln zł kary
  Polkomtel ma zapłacić ponad 20 mln zł kary

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Polkomtel, operatora sieci Plus, ponad 20 mln zł (20.433.226 zł) kary za działania polegające na tym, że brak kolejnego doładowania telefonu na kartę ze strony konsumenta oznaczał utratę niewykorzystanych środków.

 • Famur chce przeznaczyć ok. 75 proc. zysku netto za 2019 r. na dywidendę
  Famur chce przeznaczyć ok. 75 proc. zysku netto za 2019 r. na dywidendę

  Famur podtrzymuje politykę dywidendową i rozważy przeznaczenie ok. 75 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2019 r. na dywidendę. Spółka według szacunkowych danych odnotowała ok. 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. Kurs akcji producenta maszyn górniczych rośnie dziś o blisko 3 proc.

 • Sasin: Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi korzystniej niż po 7 zł/szt.
  Sasin: Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi korzystniej niż po 7 zł/szt.

  Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi w wezwaniu korzystniej niż po 7 zł za akcję, uważa minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jego zdaniem w branży energetycznej powinno dojść do konsolidacji. Wypowiedź ministra nie przeszła bez echa wśród inwestorów. W poniedziałek rano kurs akcji Energi rośnie o blisko 4 proc. do 7,40 zł za sztukę.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR