Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji

Opublikowano: 2019-05-29 10:22:00

Omawiane walory:

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

(Fot. Dino Polska)

– Z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, emitent planuje emisję obligacji o następujących parametrach brzegowych:

1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił od 3 do 5 lat;

2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone;

3) jeżeli emisja obligacji nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia […];

4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i w dniu emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;

5) obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

6) świadczenia emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

7) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem stałym lub zmiennym – czytamy w komunikacie.

Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji.

– Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki. W przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji spółka przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie – podsumowano.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o dinopl)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku