Do 25 stycznia trwają zapisy na obligacje VEHIS FIN1

Omawiane walory:

Spółka będąca częścią samochodowo-finansowej platformy w publicznej emisji oferuje obligacje za 11 mln zł. Oprocentowanie 4-letnich papierów jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus 4,5 p.p. marży.

VEHIS,obligacje,emisja

VEHIS chce zebrać do 11 mln zł z publicznej oferty obligacji

Publiczna emisja obligacji VEHIS FIN1 prowadzona jest w oparciu o memorandum informacyjne. Spółka oferuje papiery serii B o łącznej wartości nominalnej 11 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M i powiększone o marżę 4,5 pkt proc. Minimalna kwota zapisu to 25 tys. zł, czyli 25 obligacji. Zapisy przyjmuje Michael/Ström DM, który pełni rolę oferującego. Przewidywany dzień przydziału obligacji to 28 stycznia.

Obligacje VEHIS FIN1 są zabezpieczone w następujący sposób:

  • Cesja na zbiorze umów leasingu o łącznej pierwotnej wartości kapitału do spłaty co najmniej 13,75 mln zł (125 proc. wartości emisji)
  • Zastaw na rachunku escrow, na który emitent będzie zobowiązany kierować wszystkie płatności z umów leasingowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia
  • Zastaw rejestrowy na zbiorze samochodów
  • Cesja polis ubezpieczeniowych samochodów

Zgodnie z warunkami emisji, VEHIS FIN1 dług będzie spłacać w latach 2022-2025. Co ciekawe, spółka zastrzegła też mechanizm spłaty oparty o przepływy z zawartych umów. Począwszy od 30 kwietnia 2022 r. VEHIS FIN1 będzie dokonywać cokwartalnej amortyzacji długu, której wartość będzie ustalana w oparciu o wysokość wpłat leasingobiorców. Środki z tego tytułu będą częścią zabezpieczenia emisji (wpłaty trafią na rachunek escrow).

Źródło: Memorandum informacyjne VEHIS

>> Szczegóły oferty i zapisy na obligacje VEHIS FIN1 znajdziesz tutaj

VEHIS FIN1 sp. z o.o. powstała w maju 2019 r., ale działalność operacyjną prowadzi dopiero od IV kwartału 2019 roku. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest finansowanie środków transportu w formie leasingu dla podmiotów gospodarczych. 100-proc. udziałowcem VEHIS jest Nuwo S.a r.l. – podmiot prawa luksemburskiego. Spółką siostrą jest VEHIS sp. z o.o., wraz z którą emitent tworzy kompleksową platformę finansowo–sprzedażową dla rynku motoryzacyjnego (Grupa VEHIS, VEHIS).

Pomysłodawcami i założycielami Grupy VEHIS są menedżerowie posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowo-samochodowej, pracujący wcześniej m.in. dla Getin Leasing, Alior Leasing, BNP Paribas. Większościowym udziałowcem pośrednim w Grupie VEHIS jest fundusz zarządzany przez Enterprise Investors. Udziały w Nuwo zostały nabyte przez fundusz Enterprise Funds SCA compartment PEF VIII, który jest dziewiątym funduszem zebranym przez Enterprise Investors, dysponującym kapitałem w wysokości 498 milionów euro. Do chwili obecnej fundusz zainwestował poprzez Nuwo w VEHIS 66 mln zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie PremiumWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR