Grupa Unimot angażuje się w klaster Żywiecka Energia Przyszłości poprzez inwestycję w spółkę OKE

Omawiane walory:

Unimot nabył 80 proc. udziałów w spółce Operator Klastra Energii Sp. z o.o., która jest koordynatorem klastra Żywiecka Energia Przyszłości. Dzięki temu będzie rozwijać biznes zielonej energii oraz energetykę rozproszoną na Żywiecczyźnie.

unimot, energetyka, oze, inwestycja, fotowoltaika,

Fot. Unimot

Głównym celem działalności klastra energetycznego Żywiecka Energia Przyszłości jest wybudowanie odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy około 100 MW. Spółka OKE pełni w klastrze funkcję koordynatora, który realizuje w imieniu uczestników wszystkie projekty i którego celem jest osiągnięcie niezależności energetycznej Żywiecczyzny do 2030 r.

Mając na uwadze dynamiczny rozwój spółki OKE w kierunku odnawialnych źródeł energii i zarządzania lokalnym rynkiem energii w strukturach klastra Żywiecka Energia Przyszłości, firma Unimot podjęła decyzję o zakupie 80 proc. jej udziałów, uznając rynek, na którym działa, za rozwojowy i atrakcyjny biznesowo.

>> „Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)”?

Dzięki inwestycji Grupa Unimot będzie aktywnie uczestniczyć w pracach realizowanych w ramach klastra ŻEP, między innymi, poprzez organizację i dostarczanie energii elektrycznej ze źródeł wytwórczych klastra oraz rozwój portfela inwestycyjnego źródeł PV o większych mocach dla podmiotów zlokalizowanych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z obszaru powiatu żywieckiego. Ponadto spółka Unimot Energia i Gaz z Grupy Unimot będzie zaangażowana w program Słoneczna Żywiecczyzna, w ramach którego będzie budować prosumenckie mikroinstalacje PV pod marką AVIA Solar w projekcie o całkowitej mocy ponad 11 MW.

– Zakup udziałów w OKE wpisuje się w naszą strategię uczestniczenia w zmianach na rynku energii. Zmiany powodują, iż w najbliższych latach udział klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych w rynku energii będzie dynamicznie wzrastał. Unimot posiada kompetencje do wspierania ich w dążeniu do uzyskania niezależności energetycznej oraz maksymalizacji udziału zielonej energii w konsumpcji lokalnych społeczności – zapewnia Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

– Po naszej ostatniej inwestycji w rozwój źródeł wytwórczych o mocy 108 MW wraz z infrastrukturą przesyłową, zlokalizowanych w pobliżu Stargardzkiego Parku Przemysłowego na północy Polski, i teraz poprzez zakup udziału w spółce OKE, operatorze klastra Żywiecka Energia Przyszłości z południa Polski, przybliżamy się jeszcze bardziej do konsumenta końcowego i chęci zaspokajania jego potrzeb – dodaje Adam Sikorski.

Z kolei Andrzej Moczydłowski, który w Grupie Unimot odpowiada za rozwój biznesu w obszarze odnawialnych źródeł energii, przyznaje, iż rozwój energetyki rozproszonej, przyjaznej środowisku, lokalna produkcja, dystrybucja, magazynowanie oraz konsumpcja energii przez klienta końcowego to elementy które doskonale wpisują się w strategię inwestycyjną Grupy Unimot w segmencie OZE.

– Przyszła współpraca z samorządami skupionymi w Związku Międzygminnym w Żywcu, partnerami klastra ŻEP, oraz partnerami z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli na skuteczną realizację projektów zwiększających lokalne niskoemisyjne bezpieczeństwo energetyczne – podsumowuje Andrzej Moczydłowski.

Spółka OKE rozwija także Wirtualną Żywiecką Elektrownię, która zakłada współpracę z lokalnymi inwestorami — mieszkańcami, gminami czy innymi jednostkami samorządowymi — dając im możliwość przyłączenia bilansowego posiadanych źródeł w jedną wirtualną elektrownię słoneczną. Szczególną rolę w tym procesie odgrywać będzie koordynator klastra ŻEP, spółka OKE, jako lider i właściciel narzędzi do obsługi i zarządzania Wirtualną Żywiecką Elektrownią.

– WŻE w połączeniu z projektami Słonecznej Żywiecczyzny oraz innymi działaniami z obszaru wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią to nowatorskie podejście do zarządzania lokalnym rynkiem energii, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Żywiecczyzny. — podkreśla dr Janusz Michałek, przewodniczący Komitetu Zarządzającego klastra ŻEP, równocześnie prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uczestnictwo firmy Unimot w klastrze ŻEP obejmie również działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Spółka OKE wraz z jedną z gmin uczestniczących w klastrze bierze udział w procesie przejęcia małej sieci energetycznej (dystrybucyjnej).

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o UNIMOT)

 • Avia Solar zainstaluje fotowoltaikę o mocy 300 kWp na obiekcie firmy Tip-Topol

  Spółka UNIMOT Energia i Gaz zawarła umowę z firmą Tip-Topol w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznej Avia Solar o mocy 300 kWp, która umieszczona zostanie na dachu nowo wybudowanej hali produkcyjnej Tip-Topol.

 • Unimot rekomenduje 1,97 zł dywidendy na akcję

  Zarząd notowanego na GPW niezależnego importera paliw ciekłych i gazowych zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w wysokości 16,1 mln zł, czyli 1,97 zł na akcję. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w tej sprawie.

 • Unimot rozpoczyna dystrybucję olejów w Rumunii

  Pomimo pandemii Grupa UNIMOT wdraża nowe projekty i rozszerza swoje działania o kolejny europejski rynek. W ciągu najbliższych tygodni rozpocznie dostarczanie olejów smarowych Avia do stacji paliw i obsługi pojazdów w Rumunii, jak też firm transportowych.

 • 12 najciekawszych zapowiedzi i rekomendacji dywidendowych

  Sezon wyników rocznych powoli się rozkręca, a wraz z nim karuzela dywidend. Na ten moment zaledwie kilkanaście spółek złożyło mniej lub bardziej wiążące deklaracje dot. wypłat. Spośród nich StockWatch.pl wybrał 12 najciekawiej zapowiadających się propozycji.

 • Unimot: Pierwsze przychody z własnych farm fotowoltaicznych możliwe w 2021 r.

  Jeżeli do końca II kwartału 2021 roku uda się rozpocząć budowę pierwszych farm fotowoltaicznych o mocy 32 MW, to pierwsze przychody z tego tytułu możliwe są jeszcze przed końcem 2021 roku, poinformował prezes UNIMOTu Adam Sikorski.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR