Haitong Bank podniósł cenę docelową PKO BP do 45,80 zł za akcję

Omawiane walory:

Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku w raporcie z 6 maja utrzymała rekomendację kupuj dla PKO Banku Polskiego, jednocześnie podwyższając cenę docelową do 45,80 zł.

pkobp,bank

(Fot: mat. prasowe PKO BP)

PKO BP zaraportował stratę netto za 2020 rok w wysokości 2,56 mld zł, wobec wstępnie zaraportowanego zysku na poziomie 2,65 mld zł. Wynika to z decyzji NWZA, które zatwierdziło utworzenie specjalnego funduszu na pokrycie strat wynikających z rozliczeń z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w walutach obcych. W związku z decyzją NWZA, bank uwzględnił dodatkowo:

 1. 5,6 mld zł rezerw z tytułu ryzyk prawnych związanych z kredytami hipotecznymi w CHF;
 2. 0,3 mld zł z tytułu ryzyka kredytowego związanego z przedłużającymi się ograniczeniami związanymi z trzecią falą pandemii COVID-19;
 3. tarczę podatkową, gdyż koszty rozliczeń zostały częściowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodu;
 4. odpis z bilansu w wysokości ok. 5,6 mld zł z tytułu kredytów frankowych
 5. wzrost przychodów odsetkowych netto o 200 mln zł w związku z zamknięciem części transakcji hedgingowych;
 6. przejściowy spadek wskaźnika TCR do 18,2 proc. wobec wstępnie szacowanych 20,2 proc.

Analityczka Haitong Banku uważa, że PKO BP jest dobrym wyborem, jeśli chodzi o wzrost wyników po przewalutowaniu kredytów hipotecznych, przy strategii koncentrującej się na dywersyfikacji przychodów i redukcji kosztów. Szacowana nadwyżka kapitału Tier 1 w wysokości 16,5 mld zł dobrze rokuje co do dalszej dywidendy.

Ekspertka zaktualizowała prognozy uwzględniając niższe ryzyko związane z portfelem hipotecznych kredytów walutowych, optymistyczne komentarze zarządu odnośnie kosztów ryzyka w pozostałych obszarach, niższe przychody odsetkowe netto w związku z odpisem z portfela hipotecznych kredytów walutowych, a także wyższy wynik prowizyjny oraz niższe koszty, głównie dzięki niższym kosztom BFG.

Analityczka Haitong Banku podniosła prognozy zysku netto na lata 2021-23 o 45/30/21 proc. odpowiednio do 4,79 mld zł, 4,81 mld zł (bez zmian r/r) i 5,15 mld zł (+7 proc. r/r). Oczekiwania odnośnie wyników we wspomnianym okresie różnią się od konsensusu odpowiednio o +24/+23/+12 proc.

– Od początku roku kurs akcji PKO BP wypada gorzej od indeksu bankowego (wzrost kursu o 18,5 proc., podczas gdy indeks WIG-Banki umocnił się o 20,7 proc.). PKO BP nadal notowany jest z atrakcyjnym wskaźnikiem P/E na poziomie 8,9x, z dyskontem wobec sektora (średnia ważona 13,2x według konsensusu Bloomberga), co zdaniem analityków jest nieuzasadnione ze względu na silną pozycję kapitałową oraz wysoki wskaźnik zysku operacyjnego przed uwzględnieniem rezerw w stosunku do średniej wartości kredytów brutto, co pozwala PKO BP sprostać wyższym kosztom ryzyka kredytowego – czytamy w raporcie przygotowanym przez Martę Czajkowską-Bałdygę.

Zarówno wyższe docelowe ROE jak i rosnące wyceny konkurencji odpowiadają za wzrost ceny docelowej akcji do 45,80 zł (wobec 32,90 zł wcześniej, po uwzględnieniu straty z tytułu portfela kredytów frankowych w wysokości 0,9 zł na akcję, czyli 1,8 proc.), co daje 35-procentowy potencjał wzrostowy. Według Marty Czajkowskiej-Bałdygi główne ryzyka dla PKO BP to obecnie: odmienny scenariusz dotyczący sytuacji makroekonomicznej/stóp procentowych, prowadzący do niższych przychodów odsetkowych netto i kosztu ryzyka oraz wolniejszego wzrostu wolumenów, wyższe straty z tytułu kredytów hipotecznych w CHF oraz kwestie właścicielskie związane z faktem, że PKO BP jest spółką państwową.

Rozliczenia z klientami w ramach scenariusza KNF

Decyzja NWZA o przyjęciu podejścia KNF do rozwiązywania narastających ryzyk prawnych, związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi poprzez oferowanie klientom umów o konwersji tych kredytów na kredyty złotowe, po stawce WIBOR powiększonej o marżę dostępną w momencie zaciągania kredytu, jest zgodna ze scenariuszem Haitong Banku.

– PKO BP planuje rozpocząć masowe oferowanie dobrowolnych umów w czerwcu, a wcześniejsza faza ankietyzacji klientów wykazała deklarowany udział na poziomie 70 proc. Biorąc pod uwagę ok. 100 tys. kredytów w portfelu PKO BP, może on rozważyć wprowadzanie tego projektu etapami – czytamy w raporcie.

Ryzyko dla scenariusza ugody

Według zarządu PKO BP, o ile nie będzie niekorzystnego wyroku TSUE lub SN, bank nie planuje dalszych rezerw z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem hipotecznych kredytów walutowych. Kwietniowe orzeczenie TSUE pozostawiło kluczowe decyzje w gestii sądów lokalnych i opowiedziało się przeciwko opieraniu unieważnienia umowy na żądaniach klientów.

– W tym świetle kluczowego znaczenia nabiera wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja. Niesie on ze sobą ryzyka sektorowe w wysokości pomiędzy 34,5 mld PLN (wniosek KNF), a 234 mld PLN (unieważnienie umów bez zwrotu kapitału). W bazowym scenariuszu analitycy Haitong Banku zakładają 40 mld PLN straty sektora przy mieszanym scenariuszu ugód i spraw sądowych – czytamy w raporcie.

Dynamika pozwów związanych z kredytami hipotecznymi w CHF wysoka, ale w pełni pod kontrolą

Zaangażowanie PKO BP w hipoteki walutowe wyniosło 17,5 mld zł (bilans), tj. 8 proc. portfela. PKO BP ma 5 372 spraw sądowych (wzrost o 1 250 spraw, +30 proc. kw/kw w IV kw. 2020 r.) o łącznej wartości na poziomie 1,4 mld zł (+32 proc. kw/kw), a wartość rezerw wyniosła 7 mld zł (29 proc. portfela), w tym 6,02 mld zł w IV kw. 2020 r. Wskaźnik pokrycia wyniósł ok. 500 proc. (vs 92 proc. w III kw. 2020 r.) i jest znacznie powyżej średniej.

Wysoki potencjał dywidendowy

Analityczka uważa, że PKO BP spełnia warunki albo do wypłaty dywidendy albo przeprowadzenia skupu akcji, biorąc pod uwagę szacowaną nadwyżkę kapitałową (nadwyżka kapitału Tier 1 na poziomie ok. 16,5 mld zł powyżej minimalnego Tier 1 (w 2020) plus dodatkowy bufor hipoteczny w CHF w wysokości 0,3 mld zł (0,31 proc. w ujęciu jednostkowym) ustalony przez KNF). Ekspertka podtrzymuje opinię, że zakaz wypłaty dywidendy dla sektora zostanie przedłużony na cały 2021 rok. Jednocześnie PKO BP może powrócić do dyskusji o nierozdystrybuowanym zysku netto z lat ubiegłych w wysokości 5,5 mld zł (4,4 zł na akcję, co daje stopę dywidendy w wysokości 12,9 proc.).

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Rekomendacja dla PKO BP powstała 6 maja 2021 r. Autorem rekomendacji jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku. Wymagany przepisami prawa disclaimer do rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o pkobp)

 • Na GPW cisza przed burzą, w grze CD Projekt i Prairie Mining

  W środę małe i średnie spółki idą nieśmiało w górę, a duże zmagają się z korektą. W centrum uwagi znalazły się m.in. akcje spółek Prairie Mining, CD Projekt, Inter Cars, czy Farm51.

 • PKO BP ma nowego prezesa

  Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała dotychczasowego wiceprezesa Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko prezesa zarządu na bieżącą wspólną kadencję i do czasu uzyskania zgody regulatora powierzyła mu kierowanie pracami zarządu. RN powołała także Marcina Eckerta na stanowisko wiceprezesa.

 • Jan Emeryk Rościszewski ma zostać nowym prezesem PKO BP

  Dotychczasowy wiceprezes PKO Banku Polskiego Jan Emeryk Rościszewski ma zostać nowym prezesem banku, jak ustalili dziennikarze RMF FM.

 • PKO BP chce powrócić do płacenia dywidendy z bieżących zysków

  PKO Bank Polski oczekuje, że 2021 będzie dobrym rokiem pod względem zysku netto, zwrotu z kapitałów, kosztów ryzyka i chce powrócić do ścieżki płacenia dywidendy z bieżących zysków, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

 • Indeksy coraz wyżej, w grze CD Projekt, Biomed-Lublin i Kęty

  Kolejna wzrostowa sesja w Warszawie. WIG20 wyznacza nowe 1,5-roczne maksima. Rynkowy optymizm jest również widoczny na pozostałych indeksach. W centrum uwagi jest CD Projekt, PKO BP i KGHM, a także tracący po wynikach Biomed oraz Kęty, od których została odcięta dywidenda.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR