Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

JSW po debiucie w WIG20 otrzymało rating kredytowy na poziomie B od agencji EuroRating

Opublikowano: 2017-03-21 13:22:03

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating nadała Jastrzębskiej Spółce Węglowej rating kredytowy na poziomie B. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Na przyznaną spółce ocenę wiarygodności kredytowej wpływ miała przede wszystkim słaba pozycja kapitałowa przedsiębiorstwa. Na skutek poniesionych w ciągu trzech ostatnich lat strat, wartość nominalna kapitału własnego obniżyła się o ponad połowę, co przyczyniło się do spadku jego udziału w sumie pasywów do zaledwie około 35 proc. (wobec ponad 60 proc. w roku 2013).

Do czynników negatywnych EuroRating zalicza także bardzo dużą zmienność sytuacji płynnościowej spółki, którą – pomimo dokonanej wyprzedaży części aktywów – jeszcze trzy kwartały temu można było określić jako bardzo złą. Zawarte w trzecim kwartale 2016 r. porozumienie z wierzycielami wydłużające termin spłaty obligacji, a także gwałtowny wzrost cen wydobywanego węgla, jaki nastąpił w ciągu ostatnich dwóch kwartałów oraz związana z tym poprawa rentowności i wartości generowanych przepływów pieniężnych przyczyniły się do istotnej poprawy płynności JSW. Agencja ocenia ją jednak nadal jako niezadowalającą.

EuroRating zaznacza, że jakkolwiek ostatni silny wzrost cen węgla koksującego i energetycznego oraz utrzymywanie się cen tych surowców wciąż na relatywnie wysokich poziomach pozytywnie wpływa obecnie na sytuację finansową Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to w przypadku ewentualnego ponownego spadku cen węgla spółka byłaby silnie narażona na ryzyko ponoszenia kolejnych strat. Działalność JSW, przy uwzględnieniu wysokiego poziomu kosztów stałych, których (m.in. ze względu na udzielone pracownikom długoletnie gwarancje zatrudnienia) spółka nie może istotnie obniżyć w sytuacji kryzysowej, charakteryzuje się bowiem bardzo wysoką dźwignią operacyjną, czyli silną zależnością wypracowywanych wyników finansowych od cen wydobywanego surowca.
Nadany spółce rating uwzględnia także umiarkowane prawdopodobieństwo wsparcia, na jakie w sytuacji kryzysowej spółka może liczyć ze strony głównego akcjonariusza, którym jest Skarb Państwa.
Rating dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest ratingiem niezamówionym i został nadany przez agencję ratingową EuroRating w związku z włączeniem spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji z 17 marca 2017 r. w skład indeksu WIG20.

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce JSW SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej mogłoby mieć: przeprowadzenie zapowiadanej przez zarząd spółki na 2017 rok emisji nowych akcji; istotny wzrost udziału kapitału własnego w strukturze finansowania; utrzymywanie się przez dłuższy czas obecnych stosunkowo wysokich cen węgla koksowego i energetycznego (lub tym bardziej ich dalszy wzrost); dalsza poprawa generowanych wyników finansowych i przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; a także istotna poprawa sytuacji płynnościowej spółki.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na bieżący poziom ratingu kredytowego nadanego spółce agencja zalicza natomiast: ewentualne odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji cenowych na rynku węgla; ponowne pogorszenie osiąganych przez spółkę wyników finansowych oraz generowanych wolnych przepływów pieniężnych; ewentualne odwołanie decyzji w sprawie przekazania trwale nierentownej kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu jej likwidacji; brak emisji nowych akcji i utrzymywanie się obecnego niskiego udziału kapitału własnego w strukturze pasywów (lub tym bardziej jego dalszy spadek); a także utrzymywanie się słabej pozycji płynnościowej spółki, lub tym bardziej dalsze pogorszenie sytuacji w tym zakresie.

DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 od 2007 roku. Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych)
i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej) i zgodnie z potwierdzeniem wydanym przez Europejski Nadzór Bankowy (EBA) nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje zarejestrowane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

UJAWNIENIA REGULACYJNE

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20 są ratingami niezamówionymi. Wystawiane są z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznych (oznaczenie „ip”), bez udziału w procesie ratingowym ocenianych podmiotów lub powiązanych z nimi stron trzecich.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności oraz prawdziwości pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Zgodnie z obowiązującą w agencji ratingowej EuroRating „Polityką w zakresie konfliktów interesów”, agencja nie świadczyła i nie świadczy dla ocenianego podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich żadnych płatnych usług dodatkowych.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating jest prezentowany w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

Główny analityk ratingowy:
dr Piotr Dalkowski
Analityk Ratingowy

Przewodniczący Komitetu Ratingowego:
Kamil Kolczyński
Analityk Ratingowy

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o jsw)

 • Raport: Spółki z WIG20 wypłacą 11,7 mld zł dywidend w 2019 r.

  Znamy już plany dywidendowe wszystkich największych firm z warszawskiej giełdy. W tym roku 12 z 20 spółek sklasyfikowanych w prestiżowym indeksie podzieli między akcjonariuszy 11,7 mld zł. Wśród nich są 4 propozycje o stopie przekraczającej 5 proc. 

 • Podatkowej wyprzedaży ciąg dalszy, JSW rośnie po wynikach

  Akcje giełdowych detalistów kontynuują spadki wywołane wizją wprowadzenia podatku handlowego. Strach inwestorów dodatkowo potęguje pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych. Jedynym z nielicznych pozytywnych akcentów jest mocny wzrost JSW w reakcji na lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne.

 • 6 znanych spółek, które zbierają laury za tegoroczne wyniki

  Koniunktura w pierwszym kwartale tego roku nie rozpieszczała, a mimo to kilku spółkom udało się z impetem pokonać rynkowe konsensusy. StockWatch.pl znalazł 6 spółek, które w tym tygodniu popisały się skokową poprawą wyników i zasłużyły na wzrosty kursów akcji.

 • Giełdy łapią oddech po serii spadków, w grze JSW, Dino Polska i Pekao

  Poprawa nastrojów na rynkach światowych zapobiegła ósmej z rzędu spadkowej sesji w wykonaniu indeksu WIG20. Odbicie na GPW, wpierane przez drożejące akcje JSW, Dino Polska, czy Pekao, może być kontynuowane po weekendzie.

 • WIG20 spada 6. sesję z rzędu, JSW i Orlen na największych minusach

  Zapału kupującym wystarczyło zaledwie na pierwsze dwie godziny notowań w Warszawie. Zamiast odreagowania wczorajszej mocnej przeceny i gry pod odbicie na Wall Street, przy ulicy Książęcej ponownie widać strach i spadki. Wśród blue chipów największe spadki notują Orlen i JSW.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku