Kruk zebrał 113 mln zł z dwóch emisji obligacji

Omawiane walory:

Windykacyjna grupa uplasowała papiery dłużne w ofercie publicznej o stałym oprocentowaniu i prywatnej o zmiennym. Większym zainteresowaniem cieszyły się obligacje adresowane do inwestorów instytucjonalnych, gdzie popyt kilkukrotnie przekroczył podaż.

Kruk zamknął emisje obligacji serii W1 i Z1. Pierwsza to oferta publiczna, w której pula obejmowała 200 tys. papierów o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Z tej oferty skorzystało 176 inwestorów, którzy złożyli zapisy na 134 tys. obligacji. Średnia wartość jednego zapisu wyniosła ponad 70 tys. zł. W publicznej ofercie obligacji serii W1 oprocentowanie jest stałe i wynosi 4,5 proc. w skali roku, przy terminie zapadalności 5 lat.

Natomiast w ofercie prywatnej Kruk przydzielił obligacje o wartości nominalnej 100 mln zł. Tu oprocentowanie jest zmienne oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,1 p.p., a termin zapadalności wynosi 6 lat. Spółka przyznaje, że oferta na rynku niepublicznym spotkała się z dużym zainteresowaniem, a popyt kilkukrotnie przekroczył podaż.

W sumie z dwóch emisji Kruk pozyskał 113 mln zł, z czego publiczna oferta papierów dłużnych dostarczyła 13 mln zł. Po zakończeniu emisji serii W1, Kruk posiada jeszcze możliwość emisji obligacji do wartości 136,6 mln zł w ramach otwartego II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Prospekt wygasa 22 grudnia 2015 roku.

– Dziękujemy dużej grupie inwestorów, którzy złożyli zapisy na nasze obligacje. Wartość pozyskanych środków jest satysfakcjonująca i wypełnia nasze potrzeby związane z celem emisji, dlatego nie wydłużaliśmy znacząco zapisów. Próba, którą przeprowadziliśmy z obligacjami o stałym oprocentowaniu posłuży nam do planowania kolejnych emisji w przyszłości. Widzimy, że wciąż większym zainteresowaniem w Polsce cieszą się krótsze obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Jest to odwrotna sytuacja w porównaniu do wielu krajów Europy Zachodniej i ważny wniosek na przyszłość. Emisja na rynku publicznym pozostaje dla nas ważnym źródłem finansowania. Chcemy emitować kolejne serie publicznych obligacji skierowane do szerokiego grona inwestorów, ale będzie to uzależnione od naszych bieżących potrzeb inwestycyjnych. – powiedział Michał Zasępa, członek zarządu Kruk SA.

Obecnie grupa posiada dobry dostęp do finansowania dłużnego w postaci kredytów bankowych oraz obligacji. Wartość otwartych linii kredytowych do wykorzystania na koniec I kwartału 2015 roku wyniosła 440 mln zł, a saldo obligacji do wykupu ponad 460 mln zł, z czego znacząca większość to obligacje kierowane do inwestorów instytucjonalnych.>> Więcej informacji na temat działalności windykacyjnej grupy oraz jej wyników finansowych znajdziesz na specjalnej stronie dedykowanej spółce

Kruk w I kwartale 2015 r. pokazał zestaw dobrych wyników. Grupa windykacyjna zarobiła na czysto ponad 50 mln zł, poprawiając się w ujęciu r/r o 27 proc. Przychody podskoczyły o 11 proc. do 133,2 mln zł. Pozytywne przełożenie na wyniki grupy mają przede wszystkim rosnące spłaty od klientów. Ich wartość wyniosła w analizowanym okresie 187,2 mln zł – wzrost o 22 proc. W analizowanym okresie cash flow operacyjny opiewał na 51,4 mln zł wobec 78,8 mln zł rok wcześniej. Natomiast dług netto spadł z 768,1 mln zł do 728,2 mln zł.

wykres_Kruk

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR