Marcin Zawisza, Unimot SA: AVIA to nasza inwestycja w przyszłość

Omawiane walory:

Marcin Zawisza, wiceprezes Unimot SA, rozmawia z redakcją StockWatch.pl o najnowszych wynikach finansowych, postępach w rozwoju aplikacji mobilnej Tankuj24 oraz budowie sieci stacji AVIA w Polsce.

StockWatch.pl: W pierwszym kwartale Unimot utrzymał bardzo wysoką dynamikę przychodów: 75 proc. i 54 proc. po wyłączeniu sprzedaży z wygranego przetargu na dostawę biopaliw. Co było głównym czynnikiem tych wzrostów?

Marcin Zawisza: Na wysoką dynamikę przychodów Unimotu w I kwartale br. decydujący wpływ miał wzrost sprzedaży oleju napędowego. Sprzedaż tego paliwa gwałtowanie wzrosła na naszym rynku w wyniku ograniczenia działalności szarej strefy, po wprowadzeniu tzw. pakietu paliwowego w sierpniu 2016 r.

Jednak w stosunku do IV kwartału przychody obniżyły się o 34 proc. i 28 proc. po wyłączeniu przetargów na biopaliwa. Z danych opublikowanych przez POPIHN wynika, że sezonowy wolumen konsumpcji zmniejszył się w takim ujęciu o ok. 10 proc. Z czego wynika mocniejszy od rynkowego spadek w przypadku Unimotu?

Należy zauważyć, że w IV kwartale 2016 r. Unimot zanotował wysoką dynamikę sprzedaży i przychodów, znacznie większą niż cały rynek. Wyniki importerów paliw należy porównywać przede wszystkim w okresach rok do roku, tzn. I kwartał 2017 do I kwartału 2016 r. Z reguły pierwszy kwartał roku jest słabszy dla importerów paliw pod względem sprzedaży niż pozostałe kwartały. Wynika to z niższego popytu rynkowego na olej napędowy w tym okresie, który w dużej mierze jest zaspokajany przez krajowych producentów paliw.

Marcin Zawisza wiceprezes Unimot SA.

Jeśli chodzi o rozwój sytuacji na rynku paliw w pozostałych kwartałach br., to jesteśmy optymistami. Będą nam sprzyjać zarówno dobra sytuacja makroekonomiczna, jak i regulacje ograniczające działalność szarej strefy, czyli wspomniany już pakiet paliwowy oraz wprowadzony w marcu br. pakiet transportowy.

Pomimo dynamicznego wzrostu obrotów wynik operacyjny spółki w zasadzie się nie zmienił. Wygląda na to, że w okresie porównawczym mieliście bardzo wysoką bazę – rentowność operacyjna na poziomie 2,73 proc. przy marży w wysokości 1,6 proc. w całym 2016 r. Czy marże hurtowe na rynku paliw ulegają istotnym wahaniom, czy w okresie porównawczym wystąpiły szczególne warunki?

Spadek marż w I kwartale 2017 r. wynikał głównie z ogólnego obniżenia poziomu marż na rynku hurtowym oleju napędowego i był efektem gry rynkowej największych podmiotów działających na tym rynku.

Wynik operacyjny Unimotu mocno zależy od linii pozostałych zysków/strat operacyjnych, w której prezentowane są różnice kursowe. Czy wszystkie z nich są powiązane z zabezpieczaniem wartości zapasów i przepływów pieniężnych, czy część pochodzi od należności albo zobowiązań niezabezpieczonych?

Tak, spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń dla zapasów paliw. Wynik na wycenie instrumentów zabezpieczających zaliczany jest do okresu, w którym nastąpiła sprzedaż paliwa. Spółka zabezpiecza wszystkie pozycje podatne na wahania cen surowca oraz wahania kursów walut.

Skoro mówimy o przyszłości, to potencjał wydaje się mieć segment detaliczny. Do tej pory podpisaliście Państwo 5 umów franczyzowych, a do końca roku ma funkcjonować 15 stacji pod marką Avia w Polsce. Czy przychody z tej działalności będą istotne dla wyników grupy już w tym roku?

AVIA to nasza inwestycja w przyszłość. Unimot jest uznanym graczem na hurtowym rynku paliw. Budowana przez nas franczyzowa sieć stacji paliw pod marką AVIA to otwarcie się na rynek klienta detalicznego – kierowcy. Na wprowadzenie tej sieci w Polsce spółka przeznacza 23 mln zł z nowej emisji akcji, przeprowadzonej w lutym br. Na efekty będziemy musieli poczekać, bo jest to inwestycja długoterminowa. Dziś Unimot buduje fundamenty pod przyszły wzrost przychodów, finansowe efekty tych działań powinny być widoczne w kolejnych latach. Do roku 2020 planujemy utworzenie 100 stacji AVIA w całej. Dzięki dołączeniu do tej sieci, stacje paliw otrzymają wsparcie w zarządzaniu biznesem, wsparcie marketingowe, a także dostęp do popularnej, międzynarodowej karty flotowej. Pierwsza stacja paliw pod marką AVIA została otwarta 5 czerwca br. w Łomży. Następne zostaną uruchomione niebawem w Warszawie oraz Józefowie (woj. mazowieckie), a także w Turku i Granowie (woj. wielkopolskie). Obecnie Unimot prowadzi rozmowy i negocjacje w tym zakresie w kilkunastu lokalizacjach na terenie Polski.

5 czerwca ruszyła pierwsza w Polsce stacja paliw pod marką AVIA.

Czy niezależne stacje, które wejdą do sieci AVIA, będą Państwo obligować do zakupu paliw w Unimot, czy będą mogły także lub nawet wyłącznie korzystać z oferty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do spółki?

W AVIA mocno podkreślamy niezależność naszych partnerów – stacji paliw. Oferujemy prostą, przejrzystą umowę o współpracy, jesteśmy elastyczni i chyba jako jedyni na rynku sieciowi gracze nie wymagamy zobowiązania do zakupów paliw w naszej firmie. Oczywiście, oferujemy partnerom przystępującym do sieci AVIA nasze paliwo na bardzo konkurencyjnych warunkach, pozwalając jednocześnie swobodnie kształtować politykę cenową. Jednakże zakup naszego paliwa nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy w ramach sieci AVIA. Nasi partnerzy mogą kupować paliwo zarówno od Unimot, jak i od innych renomowanych dostawców; warunkiem jest pełna legalność oraz wysoka jakość paliwa, zgodna z normami obowiązującymi na naszym rynku. Równie elastycznie traktujemy naszych parterów w zakresie zaopatrzenia sklepów prowadzonych przy stacjach – nie wskazujemy konkretnych dostawców.

Sprzedaż Unimot ma rosnąć także dzięki aplikacji Tankuj24. Proszę powiedzieć, ile stacji na dziś weszło do tego programu, jakie są cele na ten rok i jaki jest feedback od użytkowników?

Aplikacja Tankuj24, służąca do mobilnego zakupu paliw, to projekt wspierający sprzedaży paliw w długim terminie. Na ten cel przeznaczymy ok. 3 mln zł pozyskanych z emisji akcji. Aplikacja Tankuj24 ma wspomagać sprzedaż paliw płynnych (oleju napędowego, benzyny, LPG) do klienta detalicznego. Została uruchomiona 17 maja br. i umożliwia kierowcom zakup paliwa w korzystniejszej cenie, porównywanie cen na stacjach, wygodną formę płatności on-line oraz jedną zbiorczą fakturę za wszystkie tankowania w miesiącu. Aplikacja szybko trafiła do Top 10 najczęściej pobieranych aplikacji zakupowych w polskim Google Play. W pierwszych tygodniach działania aplikacji Tankuj24 pobrało ją ponad 10 tys. osób. W dniu startu Tankuj24 w systemie było dostępnych 41 stacji paliw, na których można zatankować paliwo, obecnie jest ich ok. 60, a ich liczba dynamicznie rośnie. Użytkownicy chwalą pomysł i funkcjonalność aplikacji. Obecnie koncentrujemy się na rozwijaniu i zwiększaniu jej zasięgu, do końca roku planujemy pokrycie aplikacją Tankuj24 kluczowych regionów Polski. Chcemy też dalej rozwijać funkcjonalności aplikacji i zwiększać jej atrakcyjność dla użytkowników.

W marcu Unimot wygrał kolejny przetarg na dostawę estru na kwotę ok. 130 mln zł. Proszę powiedzieć, jak sprzedaż związana z tym kontraktem rozłoży się na poszczególne kwartały? W drugim kwartale zostały już zrealizowane jakieś dostawy?

Sprzedaż związana z tym kontraktem zaplanowana jest na wszystkie kwartały br. W drugim kwartale została zrealizowana istotna część tego kontraktu.

Unimot rozwija także działalność w sektorze energii elektrycznej i gazu. Jakiego rzędu wielkości wzrostów powinni oczekiwać inwestorzy?

W sektorze handlu energią elektryczną jesteśmy obecni za pośrednictwem naszych spółek zależnych: Tradea (handel hurtowy energią elektryczną) oraz Energogas, która oferuje dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego klientom końcowym. Rozważamy również wejście w projekt biznesowy w tym zakresie ze szwajcarską firma Alpiq, jesteśmy na etapie wspólnych analiz. Ponadto rozwijamy sieć dystrybucji gazu ziemnego i uruchamiamy nową stację regazyfikacji w Białowieży, co wpłynie dodatkowo na poszerzenie kręgu naszych odbiorców. Te projekty powinny przynieść wzrost przychodów w najbliższych okresach.

Rada nadzorcza i zarząd spółki rekomendują wypłatę dywidendy z zysków za rok 2016. Czy nie zagrozi to planowanym dużym wzrostom sprzedaży?

Spółka kontynuuje politykę dywidendową, polegającą na wypłacaniu akcjonariuszom 30 proc. zysku netto. Nie zagraża to rozwojowi sprzedaży paliw. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uuniotu, które odbędzie się 20 czerwca, podejmie decyzję w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1,20 zł na akcję.

Dziękuję za rozmowę.

Polecane linki:
>> Odwiedź stronę internetową spółki Unimot
>> Odwiedź stronę internetową aplikacji Tankuj24.pl
>> Odwiedź stronę analityczną spółki w serwisie
>> Zobacz omówienie raportu za I kwartał 2017 r. przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Śledź notowania akcji spółki z wykorzystaniem skanerów w ATTrader.pl

(Fot. mat. prasowe)

(Fot. mat. prasowe)

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o UNIMOT)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR