Nowe zasady rejestracji obligacji niepublicznych w KDPW

Od 1 lipca br. rejestracja obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych w Krajowym Depozycie zajmie mniej niż 24 godziny, a proces ten jest zautomatyzowany i dostępny przez dedykowaną aplikację na stronie internetowej KDPW.

Zmiana przepisów prawnych

1 lipca 2019 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji niepublicznych obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, jak również obowiązek pośredniczenia agenta emisji w ich rejestracji w Krajowym Depozycie.

Rolą agenta emisji jest weryfikacja poprawności dokumentów związanych z emisją papierów wartościowych. W przypadku pozytywnej opinii agenta, dokona on ich rejestracji w KDPW w imieniu emitenta. Funkcję agentów emisji pełnią wybrane banki i domy maklerskie – uczestnicy KDPW.

Rynek obligacji niepublicznych przed 1 lipca 2019 r. Fot. KDPW

Szybciej i bez papieru

Aby jak najbardziej uprościć proces rejestracji niepublicznych papierów wartościowych Krajowy Depozyt przygotował nowe rozwiązanie. Instrumenty wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji są rejestrowane za pomocą dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Krajowego Depozytu.

Termin rejestracji papierów wartościowych można określić w formularzu aplikacyjnym i może nim być już następny dzień roboczy po dniu prawidłowego wypełnienia formularza.

Zawarcie umowy o rejestrację w takim przypadku nie wymaga składania w Krajowym Depozycie żadnych dodatkowych dokumentów.

Na podstawie informacji zawartych w formularzu KDPW nadaje także rejestrowanym papierom kody ISIN, CFI i FISN.

Rynek obligacji niepublicznych po 1 lipca 2019 r. Fot. KDPW

Nowe rozwiązanie dostępne także dla obligacji publicznych

Nowy sposób rejestracji obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych za pośrednictwem agenta emisji i poprzez internetową aplikację jest także dostępny (fakultatywnie) dla publicznych papierów wartościowych. Instrumenty, które nie będą wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji, będą rejestrowane na dotychczasowych zasadach.

Obligacje wyemitowane przez 1 lipca 2019 r.

Obligacje wyemitowane przed 1 lipca 2019 r. nie podlegają obowiązkowi rejestracji w KDPW. Emitenci mają możliwość ich dematerializacji i rejestracji w KDPW, ale jest to rozwiązanie dobrowolne. Podlegają one jednak obowiązkom informacyjnym: emitent jest zobligowany do przekazania do Krajowego Depozytu podstawowych informacji dotyczących emisji oraz terminów wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych do 31 marca 2020 r. 

Bezpieczniej na rynku

Wszystkie podmioty biorące udział w procesie związanym z rejestracją niepublicznych papierów wartościowych podlegają nadzorowi ze strony KNF, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo samego procesu rejestracji, jak również dalszego obrotu.

Współpraca KDPW agentami emisji jest typową praktyką, stosowaną na rozwiniętych rynkach kapitałowych, umożliwiającą bezpieczną, szybką i wiarygodną realizację procesu rejestracji papierów wartościowych, a w dalszej perspektywie realizację świadczeń z tych instrumentów (np. wypłata odsetek) oraz ich wykup.

Informacja o rynku niepublicznym

Warto pamiętać także o innym aspekcie wprowadzonym przez Ustawę o wzmocnieniu nadzoru (…), którym jest udostępnianie do publicznej wiadomości informacji o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych i certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów.

Informacje takie będą obejmowały zarówno emisje rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, jak również emisje rejestrowane poza systemem Krajowego Depozytu (w szczególności wyemitowane przed wprowadzeniem obligatoryjnej dematerializacji).

Informacje o tym, czy emitent papierów wartościowych wypłaca wynikające z nich świadczenia (takie jak np. odsetki z obligacji, wypłaty dochodów z certyfikatów inwestycyjnych), czy terminowo wykupuje papiery wartościowe, są dostępne publicznie.

Dostęp do bazy jest bezpłatny i udostępniony przez KDPW pod adresem www.rze.info

Rejestr zobowiązań emitentów z tytułu emisji obligacji, listów zastawianych i certyfikatów inwestycyjnych. Fot. KDPW


Źródło: KDPW

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR