Zakłady Chemiczne Police zawiesiły publiczną ofertę akcji

Omawiane walory:

Zarząd spółki wycofał się z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Swoją decyzję spółka argumentuje możliwością wystąpienia ewentualnych ryzyk dla inwestorów wynikających z aktualnego stanu prawnego dot. prawa pierwokupu akcji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przysługującego wobec spółek posiadających nieruchomości rolne.

(Fot. spółka)

Ustawodawcza procedura nabycia akcji przez KOWR może uniemożliwić rejestrację praw do akcji oferowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz dopuszczenie ich do obrotu. Spółka będzie monitorować sytuację na rynku kapitałowym oraz ewentualne zmiany w otoczeniu regulacyjnym w zakresie kwestii związanych z uprawnieniami KOWR. Police zamierzają wznowić proces oferty akcji w III kwartale 2019 r.

– Projekt Polimery Police stanowi kluczową inwestycję, której kontynuacja stanowi naturalną ścieżkę realizacji długoterminowych planów rozwoju Grupy Azoty. Zakładamy powrót do procesu oferty publicznej w trzecim kwartale 2019 roku. Jednocześnie będziemy z uwagą śledzić zmiany w otoczeniu regulacyjnym oraz sytuację na rynku kapitałowym – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupy Azoty.

>> Akcja dywersyfikacja – omówienie raportu finansowego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police po I kw. 2019 r.

Grupa Azoty Police jest właścicielem nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, KOWR działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo odkupu akcji emitowanych przez spółkę posiadającą nieruchomości rolne (po rejestracji akcji w KRS, każdy z inwestorów obejmujących akcje winien zawiadomić KOWR, który w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia może odkupić akcje nowej emisji od inwestora). 26 kwietnia 2019 roku przyjęto nowelizację ww. ustawy (akt prawny oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw), która zmieni obowiązujące procedury związane m.in. z uprawnieniami KOWR.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym spółce przez KDPW, w obecnym stanie prawnym oraz w stanie prawnym, jaki znajdzie zastosowanie wobec Spółki po wejściu w życie opisanej powyżej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego istnieje ryzyko odmowy rejestracji PDA w KDPW (co uniemożliwi wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie). W konsekwencji, w okresie oczekiwania na rejestrację oferowanych akcji w KDPW oraz oczekiwania na decyzję KOWR, inwestorzy nie mieliby możliwości dokonywania obrotu PDA ani akcjami oferowanymi. Ponadto zastosowanie niewłaściwej procedury dotyczącej uprawnień KOWR wynikających z obowiązującej ustawy może skutkować unieważnieniem całej emisji, czego nie można wykluczyć z związku z wątpliwościami interpretacyjnymi.

– Zdecydowaliśmy o zawieszeniu oferty publicznej Grupy Azoty Police z uwagi na czynniki legislacyjno-prawne, mogące w naszej ocenie narazić potencjalnych inwestorów na istotne ryzyka, których w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym prawa pierwokupu akcji oferowanych nie jesteśmy w stanie wykluczyć. W opinii Zarządu, w najlepszym interesie zarówno akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, jak i samej spółki jest czasowe zawieszenie przeprowadzenia oferty do momentu, kiedy obowiązujące regulacje prawne umożliwią realizację uprawnień KOWR bez ryzyka związanego z brakiem obrotu na GPW prawami do Akcji Oferowanych oraz ryzyka ewentualnej nieważności emisji Akcji Serii C – dodaje dr Wojciech Wardacki.

Zarząd Grupy Azoty Police podjął decyzję o zawieszeniu Oferty działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7 NWZ Spółki z 26 kwietnia. Według postanowień NWZ, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiłoby w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda).

– Planowane w III kwartale 2019 roku wznowienie procesu prowadzenia oferty akcji i ukończenie oferty w II połowie 2019 roku nie wpłynie na harmonogram realizacji Projektu Polimery Police – uzupełnia Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupy Azoty.

Kluczowymi wydarzeniami w ostatnich miesiącach dla Projektu Polimery Police było podpisanie umowy z koncernem Hyundai Engineering dotyczącej kompleksowej realizacji projektu i zawarcie listu intencyjnego z Grupą LOTOS S.A. w zakresie potencjalnego zaangażowania kapitałowego koncernu do kwoty 500 mln zł. Spółki z Grupy Azoty podpisały także porozumienie o współpracy inwestycyjnej z Hyundai Engineering Co., Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, dotyczące potencjalnej inwestycji kapitałowej koreańskich koncernów współfinansującej Projekt Polimery Police w wysokości 130 mln USD.

Projekt Polimery Police pozwoli wzmocnić zaangażowanie Grupy Azoty Police oraz Grupy Azoty w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową oraz umożliwi dywersyfikację przychodów i ograniczy wpływ na sytuację Spółki sezonowych wahań popytu na niektóre obecnie oferowane produkty. Inwestycja będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki – pozwoli istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Police, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Grupa Azoty: Mamy potwierdzone pełne finansowanie Projektu Polimery. Instalacja ruszy w 2022 r. Gośćmi poniedziałkowego czatu inwestorskiego byli Paweł Łapiński i Marek Czyż. Przedstawiciele Grupy Azoty na gorąco omówili najnowsze wyniki finansowe oraz postępy w realizacji projektu Polimery POLICE, jednej z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle.
 • Grupa Azoty: Kiedy Polimery Police ruszą, rynek będzie w trendzie wzrostowym

  Grupa Azoty na bieżąco aktualizuje analizy dotyczące spodziewanego popytu na polipropylen, mającego wpływ na rentowność inwestycji Polimery POLICE. Wynika z nich, że w 2023 roku, kiedy inwestycja ma już produkować, rynek polipropylenu powinien być na fali wzrostowej, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Azoty ds. finansowych Paweł Łapiński.

 • ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

  ZCh POLICE, Grupa Azoty (jednostka dominująca, a łącznie z ZCh POLICE jako pierwotni sponsorzy) oraz spółka zależna od pierwotnych sponsorów - Grupa Azoty Polyolefins zawarły ze spółką Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND, łącznie z Grupą Lotos i Hyundai współsponsorzy, a łącznie z pierwotnymi sponsorami i Polyolefins strony) umowy dotyczące warunków inwestycji equity oraz finansowania dłużnego podporządkowanego (dokumentacja transakcyjna) w związku z realizacją przez Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery POLICE".

 • ZCh Police: Azoty Polyolefins mają umowę kredytów w zw. z proj. Polimery Police

  Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych POLICE- podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie uprzywilejowanego finansowania dłużnego niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery POLICE".

 • Wraca temat afrykańskiej inwestycji ZCh Police. CBA przeszukuje 30 miejsc w całej Polsce

  Z inicjatywy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie, 100 funkcjonariuszy zabezpieczyło dokumenty i dane elektroniczne w blisko 30 miejscach na terenie całej Polski do śledztwa dotyczącego między innymi oszustwa na szkodę Zakładów Chemicznych POLICE.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR