Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 10-75 mln akcji z prawem poboru

Omawiane walory:

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej. Jako dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O wyznaczono 3 grudnia br.

Idea,bank,emisja, akcje,

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 10-75 mln akcji z pp

– Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 zł i nie większą niż 150 000 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 10 000 000 i nie więcej niż 75 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje serii O zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego – czytamy w uchwale.

– Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii O (dniem prawa poboru) będzie 3 grudnia 2020 roku – czytamy dalej.

Za każdą akcję banku posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno jednostkowe prawo poboru dotyczące akcji serii O.

Po emisji kapitał zakładowy Idea Banku będzie wynosić nie mniej niż 176.803.962 zł i nie więcej niż 306.803.962 zł.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Bank informował wcześniej, że celem emisji akcji nowej emisji w drodze oferty publicznej jest odbudowa bazy kapitałowej banku.

W opinii banku, pozyskanie przez bank kapitału w drodze emisji publicznej wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych, tym samym zwiększając bufory na ryzyka. Podwyższenie kapitałów w planowanej obecnie emisji otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez bank w przyszłości dodatkowych kapitałów. W warunkach odbudowanej rentowności bank planuje bowiem kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu dalszego podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem, jak podał bank w czerwcu.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Idea Bank: Mediana wpływu obniżek stóp na wynik odsetkowy to 22 mln zł w br.

  Idea Bank szacuje, że obniżka stóp procentowych przez RPP łącznie o 140 punktów bazowych wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy banku w 2020 na poziomie 33 mln zł w wariancie optymistycznym, a o 11 mln zł w wariancie pesymistycznym.

 • Idea Bank ma umowę sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money

  Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing umowę sprzedaży 7.009.055, tj. 65 proc., akcji spółki zależnej Idea Money.

 • Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25 proc. akcji Idea Getin Leasing

  Idea Bank zawarł z Getin Holding oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25 proc. posiadanych akcji Idea Getin Leasing. Idea Bank oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto tj. zwiększy zysk o szacunkową kwotę 100 -135 mln zł oraz wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 o ok. 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. - w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL.

 • Idea Bank ma 3 miesiące na przygotowanie nowego planu naprawy

  Komisja Nadzoru Finansowego nie zatwierdziła aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Bank. Priorytetem banku jest przekazanie nowego planu naprawy w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące.

 • Idea Bank zamierza odwołać się od milionowych kar nałożonych przez UOKiK

  Zarząd Idea Baku nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK w sprawie wydania 4 decycji dotyczących praktyk rynkowych i nałożenia na bank 2 kar, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z tych decyzji.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR