Apator odnotował dwucyfrowy wzrost wyników po trzech kwartałach roku

Omawiane walory:

Po dziewięciu miesiącach roku Apator odnotował ponad 10-proc. wzrost przychodów oraz ponad 30-proc. wzrost zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównanniu do analogicznego okresu 2016 r.

 

Apator, spółka dostarczającą nowoczesne rozwiązania w obszarze opomiarowania gazu, wody, ciepła i energii elektrycznej, aparatury łączeniowej oraz systemów IT dla sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych, wypracowała w ciągu trzech kwartałów roku skonsolidowane przychody na poziomie 671 mln zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 21 proc. r/r, do 91 mln zł a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 33 proc. r/r, do 45,2 mln zł. W samym 3Q 2017 przychody Apatora zwiększyły się o 9 proc. r/r, do 219,6 mln zł a EBITDA wzrosła o 60 proc. r/r do 31,5 mln zł. Spółka zakończyła kwartał ponad dwukrotnie wyższym zyskiem netto r/r na poziomie 16,8 mln zł.

Sprzedaż zagraniczna Apatora w okresie 1-3Q wzrosła o 20 proc. r/r i przekroczyła 389 mln zł, a jej udział w sprzedaży ogółem sięgnął na koniec okresu 58 proc. Głównymi motorami wzrostu eksportu są kontrakty w segmencie opomiarowania. Segment ten zanotował w okresie 1-3Q 2017 dwucyfrową dynamikę wzrostu r/r – jego sprzedaż sięgnęła 560 mln PLN (+14 proc. r/r/). Do wzrostu sprzedaży i wyników segmentu opomiarowania w głównej mierze kontrybuowały w omawianym okresie kontrakty w liniach biznesowych „gaz” i „ciepło” realizowane w krajach UE (Wlk. Brytania i Holandia) oraz Etiopii (w porównywalnym okresie 2016 roku głównym czynnikiem wzrostu była linia biznesowa „energia elektryczna”).

Segment automatyzacji pracy sieci zakończył okres 1-3Q 2017 przychodami w wysokości 97,8 mln zł (stabilny poziom r/r). Największą linią biznesową tego segmentu jest aparatura łączeniowa, której przychody w omawianym okresie wzrosły r/r o 2 proc.

– Analizując wyniki za 9 miesięcy 2017 roku warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dwucyfrowe dynamiki na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, EBITDA i netto oraz rosnący udział eksportu w strukturze przychodów. Spodziewamy się, że dywersyfikacja geograficzna działalności Apatora będzie postępować i to właśnie kontrakty zagraniczne będą głównym czynnikiem wzrostu skali biznesu. W segmencie pomiarowym oczekujemy kontynuacji stabilnego wzrostu na rynkach zagranicznych i utrzymania pozycji rynkowej w kraju. Jeśli chodzi o segment automatyzacji pracy sieci – spodziewamy się stabilnej sytuacji popytowej w linii biznesowej aparatury łączeniowej, a po okresie ograniczonej aktywności kontrahentów – stopniowej poprawy koniunktury w linii ICT i automatyzacji pracy sieci. Podsumowując wyniki dziewięciu miesięcy 2017 roku i perspektywy kolejnych kwartałów warto podkreślić też utrzymanie wysokiego poziomu konwersji EBITDA na gotówkę i ogólnie silną pozycję gotówkową APATORA – mówi Piotr Nowak, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Apator.

Solidne wyniki finansowe w połączeniu z działaniami nakierowanymi na poprawę zarządzania kapitałem obrotowym przekładają się na silną pozycję gotówkową Apatora. Spółka utrzymuje wysoki poziom konwersji EBITDA na cash flow operacyjny – w okresie 9 miesięcy 2017 wygenerowała 106 mln zł cash flow operacyjnego (w porównaniu z 24,4 mln zł rok wcześniej). W efekcie Apator ma w pełni bezpieczną pozycję finansową – wskaźnik dług netto/EBITDA (skorygowana) wynosi 1,1x (narastająco za okres ostatnich 12 miesięcy) – i solidną bazę do realizacji polityki dywidendowej (wypłata 75 proc. zysku netto Apator za dany rok obrotowy). 15 listopada 2017 Zarząd APATORA podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 w wysokości 11,6 mln PLN (0,35 zł na akcję). Dniem ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy jest 15 grudnia 2017, a terminem wypłaty – 22 grudnia 2017.

Osiągnięte skorygowane wyniki finansowe pozwalają podtrzymać prognozę Apatora na rok 2017 na poziomie przychodów (900-950 mln zł). Jednocześnie Spółka zadecydowała o przekazaniu informacji uzupełniających do prognozy wyników finansowych i wpływających na aktualizację prognozy skonsolidowanego zysku netto na rok 2017 z poziomu 75-80 mln zł na 60-65 mln zł. Aktualizacja wynika z wystąpienia zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami, dotyczących głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych w spółkach Apator Elkomtech i Apator Telemetria oraz aktualizacji wartości zapasów. Należy podkreślić, że prognozowany skonsolidowany zysk netto oczyszczony z wpływu powyższych zdarzeń jednorazowych zawiera się w przedziale pierwotnej prognozy (a zgodnie z jej założeniami prognozowany jest wynik powtarzalny, nieuwzględniający wpływu zdarzeń jednorazowych).


Informacja prasowa, 16 listopada 2017 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT apator, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR