ARP idzie na ratunek Trakcji

Omawiane walory:

Agencja Rozwoju Przemysłu warunkowo potwierdziła możliwość uczestniczenia w rozważanym przez Trakcję PRKiI podwyższeniu kapitału zakładowego.

trakcja, agencja rozwoju przemysłu, akcje,

Trakcja to jedna z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

ARP potwierdziła możliwość uczestniczenia w podwyższeniu kapitału zakładowego, pod warunkiem zawarcia przez Trakcję dokumentacji regulującej warunki refinansowania zadłużenia spółki z instytucjami finansowymi (Dokumentacja Finansowania Długoterminowego) oraz spełnienia przez spółkę określonych w Dokumentacji Finansowania Długoterminowego warunków wypłaty środków, a także podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i zmianie statutu spółki, w brzmieniu akceptowalnym dla ARP.

Warunki uczestnictwa ARP w podwyższeniu kapitału zakładowego Trakcji to:

  • dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 41.119.638,4 zł o kwotę nie mniejszą niż 18.635.294,4 zł i nie większą niż 28.235.294,4 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59.754.932,8 zł i nie wyższą niż 69.354.932,8 zł, poprzez emisję 10.279.909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii B), oraz nie mniej niż 13.014.209 i nie więcej niż 25.014.209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii C), przy czym akcje serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela;
  • cena emisyjna będzie równa dla akcji serii B oraz akcji serii C, a zarząd spółki, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody rady nadzorczej spółki, będzie upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii B oraz akcji serii C;
  • zmieniony statut spółki przewidywać będzie określone uprawnienia przyznane kluczowemu inwestorowi, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu , obejmujące m. in. uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków rady nadzorczej spółki oraz uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków zarządu spółki, w tym członka zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny i członka zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów.

– ARP będzie gotowa uczestniczyć w procesie dokapitalizowania spółki poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, na warunkach wynikających z uchwał oraz dokumentów subskrypcyjnych uzgodnionych pomiędzy ARP i spółką, o ile cena emisyjna akcji serii B oraz akcji serii C określona przez zarząd spółki nie będzie wyższa niż 1,7 zł – czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie Trakcja PRKiI podała opóźnioną informację o rozpoczęcia 14 marca br. negocjacji z Agencją Rozwoju Przemysłu w sprawie potencjalnej możliwości uczestniczenia przez ARP w rozważanym przez spółkę podwyższeniu kapitału zakładowego.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o trakcja)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR