BM mBanku wycenił Kruka na blisko 3,5 mld zł

Omawiane walory:

Michał Konarski i Mikołaj Lemańczyk, analitycy BM mBanku w raporcie z 3 września podtrzymali rekomendację kupuj. Jednocześnie cena docelowa została obniżona z 210,31 zł do 183,17 zł.

kruk,akcje,rekomendacja, bm, mbank,

BM mBanku wycenił Kruka na blisko 3,5 mld zł

Analitycy BM mBanku oczekują, że odbicie w sektorze windykacyjnym będzie V-kształtne, co znacząco odróżni ten sektor od sektora bankowego. Szeroko zakrojone programy fiskalne i pomocowe powinny z jednej strony przełożyć się na niższy wzrost kredytów niepracujących niż tego można było jeszcze oczekiwać w marcu br., ale z drugiej strony znacząco będą wspierać konsumenta, a w konsekwencji jego spłaty.

Oznacza to, że scenariusz pisany dla Kruka przed pandemią należy skorygować o spadek spłat i nakładów w 2020 roku, ale jednocześnie należy podwyższyć bazę portfeli dostępnych do zakupu w latach kolejnych. Kruk powinien relatywnie szybko odbudować wyniki po ich znaczącym spadku w 2020 roku, czego dowodem jest chociażby dobry wynik w 2Q’20. W pierwszej fazie odbicia wyników (2021 rok) eksperci oczekują utrzymania niskich kosztów operacyjnych, zanotowania niskich pozytywnych rewaluacji przy braku jednorazowych odpisów na np. goodwill. W drugiej fazie analitycy oczekują, że wyniki na lata 2022+ napędzane będą przez rosnącą podaż portfeli spowodowaną przez wzrost wskaźnika NPL w sektorze bankowym przy jednoczesnej normalizacji kosztów.

– Oczekujemy, że na głównym rynku Kruka, w Polsce, wartość nominalna kredytów niepracujących wzrośnie o 20 proc. w 2021 roku, co pozytywnie przełoży się na rynek sprzedaży wierzytelności, ale najwcześniej w 2022 roku. Pamiętamy także o skupie akcji własnych (350 zł na akcję), co również pozytywnie odróżnia spółkę od sektora bankowego. W konsekwencji kryzysu nasze prognozy zostały skorygowane o 66 proc. na 2020 rok, ale zaledwie o 10 proc./11 proc. na lata 2021/22. Ponawiamy naszą rekomendację kupuj dla Kruka – czytamy w raporcie.

Kosztowa poduszka – omówienie sprawozdania finansowego Kruk SA po II kw. 2020 r.

Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec roku wyniósł zaledwie 1,1x wobec kowenantów na poziomie 2,5x. Wartość dostępnych linii kredytowych wynosi 910 mln zł, zaś KNF zatwierdził prospekt obligacji o wartości 700 mln zł. Z drugiej strony analitycy oczekują rosnącej podaży portfeli niepracujących na głównych rynkach Kruka.

– W Polsce prognozujemy, że wzrost wskaźnika NPL o 2 p.p. przełoży się na przyrost +30 mld PLN (delta 2022/19), a w konsekwencji na nominalną wartość rynku wierzytelności rzędu >15 mld PLN rocznie. Rynek w Rumunii szacujemy na około 3 mld PLN rocznie. Nasza prognoza nakładów dla Kruka zakłada ich spadek do 298 mln PLN w 2020, 874 mln PLN w 2021 oraz 1 306 mln PLN w 2022. Uważamy, że nasza prognoza na 2020 jest dość konserwatywna, ale wynika z oczekiwanej przez nas znaczącej presji na ceny w 2H’20 w Polsce – czytamy.

Rynek coraz bardziej przychylnie patrzy na spółki windykacyjne, co zobrazowane jest nie tylko kursem akcji (np. w 12M B2H +6 proc., Intrum -7 proc. vs EURO Stoxx banks 600 -20 proc.), ale i coraz niższą pozycją krótką, która w Intrum spadła z 10 proc. na początku marca do 8,8 proc. obecnie, w B2H z 2 proc. do zera, zaś w Arrow Global z 6 proc. do 1 proc. Na wskaźniku 2021/22 P/E Kruk jest obecnie notowany z 8 proc./2 proc. dyskontem do spółek porównywalnych, ale należy pamiętać, że dla większości peers Kruka rynek widzi potencjał wzrostu i utrzymuje pozytywne zalecenia inwestycyjne.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Rekomendacja dla Kruka powstała 3 września 2020 r. Autorem rekomendacji są Michał Konarski i Mikołaj Lemańczyk, analitycy BM mBanku. Raport ze skrótem rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Kruk)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR