Celon Pharma chce pozyskać ok. 160 mln euro z emisji 13 mln akcji

Omawiane walory:

Akcjonariusze Celon Pharma zadecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 15 lutego. Intencją zarządu jest pozyskanie kwoty około 160 mln euro z emisji 13 mln akcji.

celon,pharma,emisja, akcje,

Celon Pharma chce pozyskać ok. 160 mln euro z emisji 13 mln akcji (Fot. materiały prasowe)

– Pozytywna decyzja akcjonariuszy po głosowaniu na NWZA umożliwi wyemitowanie spółce łącznie do 15 mln akcji, lecz zarząd, w ramach przyznanego upoważnienia, zamierza zaoferować tylko 13 mln akcji w transzy podstawowej, a pozostałe 2 mln akcji w transzy dodatkowej zostanie wyemitowane jedynie w sytuacji dużego popytu. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z jednoczesnym przyznaniem prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1 proc. kapitału zakładowego – czytamy w komunikacie.

Podjęta przez walne zgromadzenie decyzja upoważni zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w ciągu trzech lat od chwili rejestracji zmian w statucie spółki.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Intencją zarządu jest pozyskanie co najmniej około 160 mln euro z emisji 13 mln akcji.

Celon Pharma zamierza przeznaczyć środki z emisji głównie na program intensywnego rozwoju projektów innowacyjnych.

– Przed nami lata intensywnego rozwoju w segmencie leków innowacyjnych. Oprócz kolejnych projektów, planowanych w rozwoju klinicznym, które chcemy sfinansować do fazy II POC w ciągu kolejnych 5 lat, dla wybranych wskazań specjalistycznych chcemy mieć możliwość zakupu licencji technologicznych oraz finansowania rozwoju naszych projektów w III fazie. To pociąga za sobą rozbudowę mocy wytwórczych na potrzeby badań klinicznych, ale i sieci sprzedażowej poza granicami Polski – powiedział prezes Celon Pharma Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, poza emisją akcji do finansowania tych planów posłużą także bezzwrotne dofinansowania (granty), płatności z komercjalizacji obecnie najbardziej zaawansowanych projektów innowacyjnych, jak również wpływy z bieżącego biznesu generycznego.

Przedmiotem decyzji NWZ będzie również głosowanie nad wprowadzeniem programów motywacyjnych dla pracowników oraz przejście na międzynarodowe standardy rachunkowości.

– Zgodnie ze wstępnymi założeniami, programy będą skierowane do pracowników, osób o kluczowym znaczeniu dla spółki oraz członków zarządu, z wyjątkiem Macieja Wieczorka. Obejmą one 200 tys. akcji (0,44/0,34 proc.) rocznie, w ciągu 10 lat – czytamy dalej.

Warunki objęcia akcji w ramach programu będą ustalane indywidualnie na podstawie celów związanych z zakresem obowiązków (przez radę nadzorczą dla członków zarządu i przez zarząd dla pracowników). Cena emisyjna akcji objętej programami motywacyjnymi będzie miała wartość nominalną, z opcją podwyższenia, gdy indywidualne cele osób uprawnionych będą oparte o wzrost wartości akcji na giełdzie.

– O wprowadzeniu programów motywacyjnych dyskutowaliśmy już od momentu IPO. Obecnie, mając na uwadze nasz rozwój biznesowy i organizacyjny, a przede wszystkim cele, które stawiamy sobie zarówno w segmencie innowacyjnym, jak i generycznym, jesteśmy w pełni gotowi na ich uruchomienie. Połączenie wzrostu wartości spółki z pracą dobrze zmotywowanego zespołu jest rozwiązaniem naturalnym dla spółek w sektorze life-science, stosowanym na całym świecie – powiedział Wieczorek.

Spółka zamierza również zmienić standardy rachunkowości na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSSF).

– Jest to w dużej mierze odpowiedź na oczekiwania naszych akcjonariuszy, ale również przejście na standardy powszechnie stosowane w branżach związanych z rozwojem projektów innowacyjnych. Wraz z tymi zmianami zaplanowaliśmy szereg działań edukacyjno-informacyjnych dla inwestorów, które pozwolą dokładnie zrozumieć charakter i zasadność wprowadzanych zmian, a także na bieżąco rozwiewać wszystkie wątpliwości. Dodatkowo wraz z nowymi standardami wprowadzamy podział naszej sprawozdawczości finansowej na dwa segmenty: na działalność operacyjną (biznes generyczny) i działalność badawczo-rozwojową – powiedziała członek zarządu i dyrektor finansowa Celon Pharma Iwona Giedronowicz.

Nowe standardy rachunkowości (MSSF) będą obowiązywać od sprawozdania za I kw. 2021. Spółka udostępni sprawozdanie finansowe za 2020 w obu standardach rachunkowości (PSR i MSSF), jak również dla celów porównawczych historycznie sprawozdania finansowe za 2019 i 2018 w MSSF.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o CLNPHARMA)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR