Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

EuroRating: Grupa Lotos z ratingiem BBB-, perspektywa stabilna

Opublikowano: 2016-03-21 10:58:50

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Grupa Lotos SA rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Komunikat prasowy, Warszawa, 21 marca 2016 r.

UZASADNIENIE

Na przyznaną spółce ocenę wiarygodności kredytowej wpływ miała m.in. jej silna pozycja na stosunkowo stabilnym rynku paliw płynnych w Polsce, większościowy udział Skarbu Państwa w akcjonariacie i związane z tym relatywnie wysokie prawdopodobieństwo wsparcia w sytuacji kryzysowej, a także sprzyjające w ostatnim czasie otoczenie makroekonomiczne. Utrzymywanie się w ciągu ostatnich kwartałów korzystnych marż rafineryjnych umożliwiło spółce generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz poprawę znormalizowanych wyników finansowych. Przyczyniło się to m.in. do istotnego spadku relacji długu oprocentowanego netto do EBITDA.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast wysoką wrażliwość spółki na zmiany czynników makroekonomicznych – w tym w szczególności na wahania cen ropy oraz kursów walut obcych. Agencja zwraca także uwagę na wciąż wysoki udział kapitału obcego w strukturze pasywów spółki, będący efektem przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycji w rozwój mocy rafineryjnych oraz w aktywa wydobywcze.

Źródło: www.eurorating.com

Źródło: www.eurorating.com

Na kształtowanie się ratingu Grupy Lotos w perspektywie średnioterminowej istotny wpływ będzie miała m.in. wielkość realizowanych przez spółkę w kolejnych latach nakładów inwestycyjnych. EuroRating oczekuje przy tym, że spółka będzie dążyć do ponownego zwiększenia udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów, czemu sprzyjać może m.in. kontynuowanie realizowanej dotychczas polityki niewypłacania dywidend dla akcjonariuszy.

Rating dla Grupy Lotos SA ma charakter ratingu niezamówionego i został nadany przez agencję ratingową EuroRating w związku z włączeniem spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji z dnia 18.03.2016 r. w skład indeksu WIG20. 

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce Grupa Lotos SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Pozytywny wpływ na ocenę ratingową Grupy Lotos SA mogłoby mieć: utrzymywanie się korzystnego wpływu otoczenia makroekonomicznego, umożliwiającego spółce generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz wysokich znormalizowanych wyników finansowych; utrzymywanie się nakładów inwestycyjnych na relatywnie niskich poziomach; redukcja poziomu zadłużenia (w tym w szczególności zobowiązań finansowych) oraz istotny wzrost udziału kapitału własnego w strukturze pasywów; a także wzrost wskaźników płynności finansowej.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na bieżący poziom oceny wiarygodności kredytowej spółki agencja zalicza natomiast: istotne pogorszenie wartości generowanych przepływów pieniężnych oraz wyników finansowych; realizacja nadmiernie wysokich nakładów inwestycyjnych i/lub wypłata wysokich dywidend dla akcjonariuszy; wzrost zadłużenia finansowego i/lub spadek finansowania aktywów kapitałem własnym; oraz ewentualne pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki.

Główny analityk ratingowy:                                                           Przewodniczący Komitetu Ratingowego:

dr Piotr Dalkowski                                                                             Kamil Kolczyński

Analityk Ratingowy                                                                           Analityk Ratingowy

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Lotos)

 • PKN Orlen złożył wniosek do KE w zw. z planowanym przejęciem Grupy Lotos

  Płocki koncern złożył dziś do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą LOTOS. Tym samym Orlen oficjalnie zainicjował postępowanie, którego efektem ma być wielka fuzja. 

 • Shell może być zainteresowany zakupem stacji z PKN Orlen po fuzji z Lotosem

  Shell nie wyklucza możliwości zakupu stacji paliw od PKN Orlen, jeśli europejski regulator zażąda, by płocki koncern pozbył się części swojej sieci detalicznej po połączeniu z Grupą LOTOS, poinformował ISBnews globalny wiceprezes koncernu Shell ds. detalu István Kapitány.

 • Wakacyjny rollercoaster, w grze Orlen, Lotos i Grupa Azoty

  Wzrosty na europejskich parkietach oraz mocne zachowanie akcji Orlenu i LOTOSu pozwoliło GPW odrobić poranne straty. Mocno w górę idzie też kurs akcji Grupy Azoty. W drugiej połowie dnia ton wydarzeniom w Warszawie będą nadawać amerykańskie dane makroekonomiczne.

 • Lotos wypłaci 3 zł dywidendy na akcję

  Paliwowa spółka podzieli między akcjonariuszy 554,62 mln zł, co daje stawkę 3 zł na akcję i stopę 3,5 proc. Pozostała część ubiegłorocznego zysku w wysokości 779 mln zł trafi na kapitał zapasowy.

 • W oczekiwaniu na G20

  Na rynku inwestorzy wyczekują szczytu G20, który rozpocznie się już w najbliższy piątek. Tymczasem prezydent D. Trump nakłada kolejne sankcje na Iran, które potencjalnie zwiększają prawdopodobieństwo wybuchu otwartego konfliktu na Bliskim Wschodzie.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku