EuroRating po wyroku TSUE obniżył perspektywę ratingu kredytowego dla Millennium i mBanku

Omawiane walory: ,

Agencja ratingowa zmieniła perspektywę ratingu kredytowego dla Millennium i mBanku ze stabilnej na negatywną. Analitycy EuroRatingu ostrzegają, że będą ciąć ocenę, jeśli po wyroku TSUE nastąpi lawinowy wzrost liczby pozwów hipotecznych kredytobiorców walutowych 

mban,millennium,rating,tsue

EuroRating utrzymał rating Banku Millennium na poziomie BB+ i BBB dla mBanku.

Obniżenie perspektywy ratingu związane jest ze wzrostem ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć prawnych w zakresie hipotecznych kredytów walutowych, których oba banki posiadają całkiem sporo. W wypadku mBanku dodatkowym czynnikiem ryzyka jest szykowana zmiana na pozycji większościowego akcjonariusza mBanku. Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Wydane 3 października 2019 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie traktowania przez sądy umów na kredyty hipoteczne indeksowane do walut obcych zawierających klauzule niedozwolone może być bowiem potencjalnie bardzo niekorzystne dla banków.

TSUE uznał, że postanowienia umów kredytu dotyczące przeliczeń walutowych, które nie pozwalają w sposób jednoznaczny ustalić kursu walut, są nieuczciwe. Trybunał wskazał również, że przepisy europejskiej dyrektywy o nieuczciwych warunkach umów nie pozwalają na uzupełnianie przez sąd krajowy luki wynikającej z uznania postanowień umowy za niedozwolone tzw. klauzulami generalnymi. Oznacza to, że sąd nie może zastępować nieuczciwych postanowień dotyczących np. przeliczeń walutowych postanowieniami odwołującymi się np. do średniego kursu waluty obcej w NBP, wbrew woli konsumenta.

Ze względu na fakt, że klauzula indeksacyjna jest istotną częścią umowy, sąd może uznać taką umowę za nieważną, co spowoduje konieczność rozliczenia się stron umowy. Kredytobiorca będzie mógł domagać się zwrotu wszystkich dokonanych na rzecz banku płatności, bank z kolei będzie miał prawo zażądać zwrotu wypłaconej kwoty w złotych. Wyrok TSUE daje także możliwość przewalutowania kredytu na złote po kursie jego udzielenia, przy zachowaniu wysokości oprocentowania LIBOR, jeżeli po tej operacji umowa gospodarczo i prawnie może nadal obowiązywać.

Oba powyższe najbardziej prawdopodobne sposoby rozwiązywania sporów sądowych pomiędzy kredytobiorcami a bankami skutkować będą dla kredytodawcy potencjalnie bardzo wysokimi kosztami, z uwagi na dużą obecnie niekorzystną różnicę kursu franka szwajcarskiego w stosunku do jego kształtowania się w okresie, kiedy zostało udzielonych najwięcej kredytów denominowanych w tej walucie (tj. w latach 2006-2008).

Koszty będą rozłożone na co najmniej kilka lat

EuroRating zaznacza, że jakkolwiek dotychczas jedynie niewielka liczba kredytobiorców walutowych skierowała do sądów pozwy przeciwko bankom, to bardzo korzystne dla konsumentów orzeczenie TSUE wiąże się z potencjalnym ryzykiem dużego wzrostu liczby pozwów klientów banków w przyszłości.

Bank Millennium należy przy tym do banków z najwyższym udziałem walutowych kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. Według stanu na koniec II kwartału 2019 r. kredyty te stanowiły ok. 22 proc. łącznego portfela kredytowego banku. W wypadku mBanku ten udział jest na poziomie 14 proc.

– Agencja wskazuje, że z uwagi na fakt, iż nie wiadomo jaka część kredytobiorców walutowych zdecyduje się ostatecznie na złożenie pozwu przeciwko bankowi, a także jakie będą statystyki dotyczące rozstrzygnięć tych sporów przez polskie sądy, trudno jest obecnie oszacować możliwe koszty, jakie Bank Millennium mógłby z tego tytułu ponieść. EuroRating zakłada jednak, że (m.in. z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych) koszty te będą rozłożone na co najmniej kilka lat. Niemniej jednak zdaniem agencji wiązać się to będzie dla banku z ryzykiem istotnego pogorszenia rentowności oraz osłabienia sytuacji kapitałowej banku – czytamy w raporcie.

Zmiana właściciela to niepewność

Jakkolwiek EuroRating uważa, że z uwagi na fakt, iż mBank charakteryzuje się obecnie dobrą sytuacją kapitałową i wysoką rentownością, ryzyka prawne związane z kredytami walutowym będą miały relatywnie mniejsze znaczenie dla kondycji finansowej banku, to zdaniem agencji wiązać się to będzie dla banku z ryzykiem istotnego pogorszenia rentowności oraz być może także osłabienia sytuacji kapitałowej banku.

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na dokonaną zmianę perspektywy ratingu kredytowego mBanku na negatywną jest ogłoszenie przez Commerzbank AG, że zamierza sprzedać swój większościowy pakiet (69,3 proc.) akcji w mBanku. Transakcja ta będzie przy tym prawdopodobnie polegać na wydzieleniu i sprzedaży zorganizowanej części banku nieobejmującej hipotecznych kredytów walutowych, które pozostałyby w banku, którego jedynym właścicielem pozostanie Commerzbank.

– Plan sprzedaży mBanku przez Commerzbank zwiększa niepewność dotyczącą prawdopodobieństwa potencjalnego wsparcia banku przez jego dotychczasowego wieloletniego akcjonariusza strategicznego, a także wiąże się z niepewnością odnośnie wiarygodności finansowej potencjalnego nabywcy banku – czytamy w raporcie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT mBank, Millennium, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR