EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego Cyfrowego Polsatu ze stabilnej na pozytywną

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat ze stabilnej na pozytywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

cyfrowy,polsat, rating, media, akcje,

EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego Cyfrowego Polsatu ze stabilnej na pozytywną

Podwyższenie perspektywy ratingu Cyfrowego Polsatu związane jest z planowaną transakcją sprzedaży udziałów w spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. posiadającej sieć masztów i innych instalacji z nadajnikami sieci komórkowej Plus.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel zawarły ze spółką Cellnex Poland (spółką zależną hiszpańskiego operatora infrastrukturalnego Cellnex Telecom) warunkową umowę sprzedaży pakietu 99,99 proc. udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura za 7,07 mld zł. Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem pasywnej (maszty i wieże telekomunikacyjne) oraz aktywnej (anteny, przekaźniki) warstwy dostępowej sieci komórkowej, którą wykorzystuje Plus oraz niektórzy operatorzy wirtualni. Cyfrowy Polsat sprzeda udziały Polkomtel Infrastruktura, reprezentujące prawie 75 proc. kapitału zakładowego, za 5,3 mld zł, a Polkomtel sprzeda udziały reprezentując ok. 25 proc. kapitału, za 1,77 mld zł. Proces sprzedaży ma się zakończyć w IV kwartale 2021 roku. Grupa Cyfrowy Polsat zachowa „złotą akcję” umożliwiającą kolektywne podejmowanie decyzji.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

EuroRating oczekuje, że pozyskane środki pozwolą Cyfrowemu Polsatowi na istotną redukcję zadłużenia, co powinno przyczynić się do zwiększenia udziału kapitału własnego w strukturze pasywów grupy, a także do poprawy jej sytuacji płynnościowej. Agencja spodziewa się także, że znaczna część pozyskanej gotówki zostanie przeznaczona m.in. na zakup częstotliwości w aukcji 5G oraz na inne nowe inwestycje i przejęcia. Cyfrowy Polsat poinformował już, że kupi za 500 mln zł od giełdowej spółki CCC 10% akcji jej spółki zależnej działającej w branży ecommerce – eobuwie.pl. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to inwestycja typu pre-IPO, o stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym, w kontekście spodziewanego pozyskania przez spółkę w niedługim czasie dużych nadwyżek gotówki, z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego agencja ocenia tę transakcję neutralnie.

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej Cyfrowego Polsatu mogłyby mieć: finalizacja planowanej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura; istotne obniżenie zadłużenia; trwała poprawa wskaźników płynności finansowej; utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu wolnych przepływów pieniężnych przy jednoczesnych relatywnie niskich wydatkach inwestycyjnych; a także ograniczone wydatki na transfery do akcjonariuszy.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na ocenę wiarygodności kredytowej spółki agencja zalicza natomiast: ewentualne nie dojście do skutku sprzedaży udziałów w spółce infrastrukturalnej; ewentualne pogorszenie osiąganych wyników finansowych z działalności operacyjnej oraz spadek generowanych wolnych przepływów pieniężnych; nadmierne wydatki inwestycyjne; ewentualny wzrost poziomu zadłużenia; pogorszenie pozycji płynnościowej; a także nadmierne wypłaty dywidend dla akcjonariuszy.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Ujawnienia regulacyjne

Ratingi kredytowy nadany spółce Cyfrowy Polsat jest ratingiem niezamówionym. Oceniany podmiot nie brał udziału w procesie ratingowym, a proces analityczny oparty jest na informacjach dostępnych publicznie.

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – jest ogólną oceną wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

Informacja o nadanym ratingu została przedstawiona ocenianemu podmiotowi z wyprzedzeniem. Rating został wystawiony bez zmian wynikających z tego ujawnienia.

EuroRating uważa zakres i jakość dostępnych informacji na temat ocenianego podmiotu za wystarczające do nadania wiarygodnego ratingu kredytowego. EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, aby pozyskiwane informacje wykorzystywane w procesie ratingowym charakteryzowały się odpowiednią jakością oraz aby pochodziły ze źródeł, które agencja uważa za wiarygodne. EuroRating nie ma jednakże możliwości sprawdzenia lub potwierdzenia w każdym przypadku poprawności, prawdziwości oraz rzetelności pozyskanych informacji wykorzystywanych w procesie oceny.

Rating nadany spółce Cyfrowy Polsat S.A. jest ratingiem publicznym. Data pierwszej publikacji ratingu kredytowego dla ocenianego podmiotu oraz pełna historia ratingu są publikowane w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (www.EuroRating.com) w sekcji „Ratingi kredytowe”, w odpowiedniej zakładce dotyczącej ocenianego podmiotu.

Opis metodologii ratingowej stosowanej przez EuroRating do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw prezentowany jest w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Metodologia”. Definicje ratingowe oraz skala ratingowa stosowana przez EuroRating są publikowane w serwisie internetowym agencji w sekcji „Ratingi kredytowe” – „Skala ratingowa”.

Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating stanowią wyłącznie własną niezależną opinię agencji na temat kondycji finansowo-ekonomicznej i ryzyka kredytowego (ryzyka niewypłacalności i poniesienia na jej skutek strat przez wierzycieli finansowych) podmiotów podlegających ocenie i nie mogą być one traktowane w inny sposób. EuroRating nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, a nadawane przez agencję ratingi kredytowe nie stanowią rekomendacji kupna, utrzymywania, bądź też sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, jak również nie stanowią rekomendacji nawiązania, utrzymywania lub zaprzestania innych form współpracy biznesowej z ocenianymi podmiotami. Osoby podejmujące decyzje w oparciu o przyznane przez EuroRating ratingi robią to wyłącznie na własne ryzyko. Agencja ratingowa EuroRating nie uczestniczy w zyskach, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty użytkowników lub stron trzecich, jakie mogą wyniknąć z korzystania z nadawanych przez agencję ratingów.

EuroRating nadaje ratingi kredytowe oraz sporządza powiązane raporty i opinie ratingowe przy założeniu i oczekiwaniu, że ich użytkownicy dokonują również własnej niezależnej oceny jakości i adekwatności każdego instrumentu finansowego i/lub papieru wartościowego do własnych celów inwestycyjnych, biznesowych lub transakcyjnych. Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating odnoszą się wyłącznie do ryzyka kredytowego; nie dotyczą żadnego innego ryzyka, takiego jak: ryzyko rynkowe, ryzyko prawne lub ryzyko płynności obrotu.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o CYFRPLSAT)

 • CCC ma umowy sprzedaży 20 proc. eobuwie.pl na rzecz Cyfrowego Polsatu i A&R Inv.

  CCC Shoes & Bags zawarło z Cyfrowym Polsatem oraz z A&R Investments Limited - jednym z akcjonariuszy InPostu - dwie warunkowe przedwstępne umowy sprzedaży akcji eobuwie.pl, określające warunki sprzedaży na rzecz każdego z inwestorów pakietów po 10 proc. akcji za cenę 500 mln zł każdy. Jednocześnie, Grupa CCC zawarła umowę z MKK3 - wehikułem inwestycyjnym założyciela spółki - która przewiduje sprzedaż w najbliższych dwóch kwartałach na rzecz CCC pakietu 20 proc. akcji eobuwie.pl.

 • Nowy rekord zakażeń COVID-19 ciągnie w dół GPW, w grze Mercator i PZU

  Mercator zdecydowanie wyróżnia się w indeksie WIG20. To jednak zbyt mała spółka, żeby zapewnić mu wzrosty. Szczególnie, że nastroje na rynkach akcji się pogorszyły, a oczekiwane zaostrzenie pandemicznych restrykcji w Polsce dodatkowo te nastroje może popsuć. Humory psuje też sam WIG20 forsujący kluczowe wsparcie.

 • Spółki Rafała Brzoski i Zygmunta Solorza chcą zainwestować w eobuwie.pl

  Grupa CCC jest na ukończeniu procesu pozyskania dwóch nowych inwestorów mniejszościowych dla spółki eobuwie.pl. 11 marca rozpoczęły się negocjacje, na zasadzie wyłączności, z dwoma wybranymi inwestorami - Cyfrowym Polsatem i A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy spółki prawa luksemburskiego InPost. Każdy z wymienionych podmiotów jest zainteresowany zakupem po 10 proc. udziałów Eobuwie od CCC w ramach transakcji pre-IPO, za kwotę 500 mln zł każdy.

 • Nerwowo na światowych giełdach, w grze Alior Bank i Cyfrowy Polsat

  Dobre wiadomości ze spółek ratują GPW przed mocnymi spadkami w następstwie wczorajszej przeceny na Wall Street. Pomaga też korekta na rynku długu. O losach sesji w Warszawie zdecydują popołudniowe dane z USA i reakcja na nie amerykańskich indeksów.

 • Cyfrowy Polsat dostał ofertę na infrastrukturę Polkomtela za 7 mld zł

  Cyfrowy Polsat i Polkomtel zawarli z Cellnex Poland (podmiot zależny hiszpańskiej Cellnex Telecom) warunkową umowę sprzedaży ok. 99,99 proc. udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura za 7,07 mld zł. Informacja zelektryzowała kurs akcji Cyfrowego Polsatu. Rano notowania spółki rosły o blisko 10 proc.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR