GetBack wystawił rachunek Getin Noble Bankowi na kwotę 102 mln zł

Omawiane walory:

Getin Noble Bank ocenia, że roszczenia GetBack i Kancelarii Prawnej Getback Mariusz Brysik z tytułu wynagrodzenia za realizację umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (OFWD), szacowane na 102 mln zł, "nie znajdują uzasadnienia".

– W odniesieniu do raportu bieżącego […] opublikowanego w dniu dzisiejszym [5 czerwca 2017] przez GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu (spółka) dotyczącego wypowiedzenia przez spółkę umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (OFWD) obejmującego sekurytyzowane wierzytelności zawartej w Warszawie w dniu 12 grudnia 2013 roku oraz dokonania przez Kancelarię Prawną Getback Mariusz Brysik sp.k. (kancelaria) wypowiedzenia OFWD umowy o obsługę prawną z dnia 12 grudnia 2013 roku, Getin Noble Bank SA będąc większościowym uczestnikiem OFWD informuje, że zgodnie z przeprowadzoną oceną sytuacji roszczenie spółki i kancelarii z tytułu wynagrodzenia za realizację umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego OFWD oraz realizację umowy o obsługę prawną nie znajduje zdaniem banku uzasadnienia – czytamy w komunikacie.

W poniedziałek GetBack informował, że wypowiedział z zachowaniem trzymiesięcznego terminu umownego, umowę zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego OFWD, obejmującego sekurytyzowane wierzytelności. Jednocześnie Kancelaria Prawna Getback Mariusz Brysik dokonała wypowiedzenia OFWD umowy o obsługę prawną z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia przewidzianego umową. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Getin Noble Banku

Po upływie okresu wypowiedzenia strony przedmiotowych umów są zobowiązane do rozliczenia wynagrodzenia należnego GetBack oraz kancelarii z tytułu realizacji wyżej wymienionych umów, w szczególności wynagrodzenia z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, które według szacunków spółki oraz kancelarii na dzień publikacji komunikatu wynosiły ok. 102 mln zł. Decyzja o wypowiedzeniu umów przez spółkę oraz kancelarię była podyktowana brakiem możliwości osiągnięcia porozumienia z głównym uczestnikiem funduszu w kwestii ustalenia korzystnych dla spółki i kancelarii warunków biznesowych dotyczących dalszej obsługi wierzytelności sekurytyzowanych funduszu, podał także Getback.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Getinoble)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR