Grupa Azoty miała 87,57 mln zł zysku netto, 405,09 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Omawiane walory:

Grupa Azoty odnotowała 87,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 151,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

grupa,azoty,wyniki,2021, chemia,

Grupa Azoty miała 87,57 mln zł zysku netto, 405,09 mln zł zysku EBITDA w I kw.

– Ocena wyników I kwartału winna być prowadzona w odniesieniu do wymagających warunków otoczenia, w którym funkcjonują spółki Grupy Azoty. W Nawozach byliśmy w stanie realizować marże dwucyfrową (EBITDA 12%) pomimo, iż gaz osiągał pułapy powyżej 20 euro, a prawa do emisji CO2, których rekompensata dla branży nawozowej w 2021 będzie znacząco zredukowana, sięgały poziomów prognozowanych przez specjalistów dopiero na drugą część obecnej dekady. W biznesie OXO realizujemy wysoką dynamikę wyników. Segment Tworzyw wyraźnie podniósł się po bardzo trudnym okresie pandemicznym, z kolei Pigmenty wciąż utrzymują wysoką rentowność sprzedaży. Patrząc na nasz biznes w ujęciu długoterminowym, wyniki I kwartału oceniamy pozytywnie. Taka perspektywa wypłaszacza efekty rynkowych turbulencji, przynosząc zrównoważony wymiar naszych wyników finansowych – powiedział wiceprezes Tomasz Hryniewicz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 213,43 mln zł wobec 248,08 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 405,09 mln zł wobec 437,69 mln zł rok wcześniej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 361,98 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 3 103,72 mln zł rok wcześniej.

Segment Nawozy odnotował w I kw. 2021 ok. 5-proc. zwiększenie przychodów w stosunku do I kw. ubiegłego roku (z 1 927 mln zł do 2 019 mln zł). Ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych znajdowały się w trendzie wzrostowym i w I kw. były wyższe przeciętnie o ok. 7 proc. r/r, przy jednoczesnym spadku łącznego wolumenu sprzedaży o ok. 6 proc. r/r w związku z istotnymi przesunięciami w czasie aplikacji nawozów z racji warunków pogodowych (przedłużająca się zima). Z tych też powodów spodziewane jest wydłużenie w czasie sprzedaży sezonowej. Rynek nawozów śledzi notowania cen gazu, które w I kw. były o ponad 70 proc. wyższe niż przed rokiem, co miało decydujący wpływ na strategię cenową producentów nawozów. Zarówno ceny gazu, jak i drogie uprawnienia do emisji CO2, niesprzyjające warunki pogodowe mogą mieć wpływ na posezonową politykę cenową. Dodatkowo, wyższy popyt na nawozy i trudności z importem z rynków światowych (m.in. wyższe ceny frachtu, ale również polityka krajów wspierająca zrównoważenie popytu na krajowych rynkach zamiast dotychczas realizowanego eksportu do innych państw) mogą również mieć wpływ na trend cenowy w krótkim horyzoncie czasu.

W segmencie Tworzywa odnotowano wzrost przychodów (z 373 mln zł do 387 mln zł, tj. o 3,5 proc. r/r) z przełożeniem na dodatnią marżę EBITDA (wzrost z minus 0,5 proc. do plus 2,0 proc.). W segmencie odnotowano wyższe średnie ceny (o 8 proc. r/r), które są wynikiem wysokiego popytu w praktycznie wszystkich zastosowaniach oraz ograniczonej podaży produktu na rynku. Odchylenia na cenach surowców były niewielkie (nieznacznie niższe ceny fenolu i nieznacznie wyższe ceny benzenu r/r), a główne problemy segmentu były natury logistycznej. Blokada Kanału Sueskiego opóźniła dostawy surowca do Europy (w tym benzenu i fenolu), a sytuacja pandemii spowodowała niedobór kontenerów transportowych, co zwiększyło koszty transportu.

W segmencie Chemia odnotowano wzrost przychodów z 685 mln zł do 815 mln zł ( tj. o 18,9 proc. r/r), przy obniżeniu marży EBITDA o 3,9 pkt proc. Popyt na biel tytanową na rynku europejskim był wysoki ze względu na duże zainteresowanie z rynku budownictwa mieszkaniowego (renowacje). W konsekwencji ceny na rynku również się zwiększyły, a warunki logistyczne (wysokie koszty frachtu) dodatkowo ograniczały napływ towarów z Chin. Wysoki popyt (szczególnie w USA), ograniczona podaż i podobne trudności logistyczne dotyczyły rynku melaminy, dla której poziom cenowy, zbieżny z notowaniami mocznika wyraźnie odczuwa skutek gazowy. Na rynku siarki granulowanej i płynnej notowano wysoką dynamikę wzrostu cen, co jest wynikiem dużego popytu i ograniczonej podaży ze strony przemysłu petrochemicznego, który działał w ograniczonym zakresie (pandemia, remonty, wyłączenia). Jednak najwyższą dynamikę poprawy wyników odnotowały alkohole OXO, w następstwie dużego zapotrzebowania rynkowego i ograniczeń produkcyjnych (siła wyższa) przez część wytwórców.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 25,21 mln zł wobec 30,73 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Grupaazoty)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR