Grupa Lotos miała 126 mln zł zysku netto w III kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Grupa Lotos odnotowała 125,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 631,6 mln zł zysku rok wcześniej. W środę rano kurs akcji gdańskiej rafinerii spada o 0,7 proc., ale wciąż ma w zasięgu rekordy z lutego.

lotos,wyniki,akcje

Grupa Lotos odnotowała 125,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. (Fot. Spółka)

– Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w III kw. 2019 r. największy wpływ miały spadające notowania surowców (tj. ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzedaży węglowodorów (spadek o ok. 12 proc. kw/kw), wyższy poziom modelowej marży rafineryjnej (wzrost o 40,6 proc. kw/kw) oraz wyższy średniokwartalny kurs dolara – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 496,3 mln zł wobec 866,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Oczyszczony zysk EBITDA LIFO wyniósł 855,7 mln zł wobec 888 mln zł w roku poprzednim. EBITDA wyniosła 723,1 mln zł wobec 1.041,5 mln zł rok wcześniej.

– Grupa kapitałowa Lotos wykazała w III kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 496,3 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 480,6 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 14,6 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 1,1 mln zł. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO, z wyłączeniem różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 855,7 mln zł – czytamy w raporcie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej Lotos w III kw. 2019 roku wyniósł -335,1 mln zł. Składa się on głównie z ujemnego salda różnic kursowych na poziomie -118,8 mln zł, ujemnego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości -138,2 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -76,6 mln zł.

– Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w III kw. 2019 roku w grupie kapitałowej Lotos zawiera głównie nadwyżkę ujemnego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie -77 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających poziom cen produktów w wysokości -60,8 mln zł – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7.877,8 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 8.344 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 798,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1.487,3 mln zł zysku w roku poprzednim, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22.280,8 mln zł w porównaniu z 22.199,7 mln zł rok wcześniej.

9-miesięczna EBITDA LIFO (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniosła 2.271 mln zł w br. wobec 2.249 mln zł w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 693,5 mln zł wobec 1.420,1 mln zł zysku rok wcześniej.

– Dług finansowy grupy kapitałowej Lotos na 30 września 2019 roku osiągnął poziom 5.263,9 mln zł, wyższy o 1.379,9 mln zł od długu finansowego na koniec 2018 roku, na skutek wdrożenia MSSF 16. Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 23,8 proc. (w tym zobowiązania leasingowe to 10,6 proc. kapitału własnego) i wzrósł o 7,7 punktów procentowych vs. 31 grudnia 2018 roku. Dług netto wyniósł 2.921,1 mln zł. Wskaźnik relacji długu netto do zysku oczyszczonego EBIDA LIFO na 30 września 2019 roku wyniósł 0,93 – napisano też w raporcie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Lotos, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR