StockWatch.pl

Grupa Lotos miała 500 mln zł zysku netto w II kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Grupa Lotos odnotowała 500,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 534,9 mln zł zysku rok wcześniej. Kurs akcji koncernu naftowego spada dziś o ponad 2 proc.

Lotos, akcje, wyniki

(Fot. Spółka)

Zysk operacyjny wyniósł 658,7 mln zł wobec 897,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Z kolei oczyszczony zysk EBITDA LIFO wyniósł 783,3 mln zł wobec 820,7 mln zł w roku poprzednim. EBITDA wyniosła 871,4 mln zł wobec 1.082 mln zł rok wcześniej.

– Grupa kapitałowa Lotos wykazała w II kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 658,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 128,7 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 525,2 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 4,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej). Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO, z wyłączeniem różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 783,3 mln zł – czytamy w raporcie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej w II kw. 2019 roku wyniósł 6,0 mln zł. Składa się on głównie z dodatnich różnic kursowych na poziomie 23,2 mln zł, dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 30,6 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -59,5 mln zł. Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w II kw. 2019 roku w grupie zawiera głównie nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie 23,2 mln zł, dodatni efekt rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających prawa do emisji CO2 w wysokości 12,9 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i wyceny transakcji IRS zabezpieczających poziom stopy procentowej w wysokości -6,8 mln zł, wymieniono w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7.662 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 7.531 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 673 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 855,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14.403 mln zł w porównaniu z 13.855,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 686,6 mln zł wobec 985,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Lotos, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR