Haitong Bank jeszcze mocniej przyciął wycenę Alior Banku

Omawiane walory:

Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku, w raporcie z 8 maja utrzymała rekomendację sprzedaj dla Alior Banku, ale cenę docelową obniżyła z 24,90 zł do 11,40 zł.

Alior,Bank, rekomendacja, haitong,

Haitong Bank ściął cenę docelową Alior Banku do 11,40 zł za akcję

W majowym raporcie Marta Czajkowska-Bałdyga obniżyła prognozy dla Alior Banku uwzględniając obniżkę stopy referencyjnej NBP od czasu wybuchu pandemii łącznie o 100 pb. do 0,5 proc. Podstawowym scenariuszem pozostaje krótkie odbicie U-kształtne i brak dalszych obniżek stóp procentowych. Eksperci zakładają również, że pandemia zostanie opanowana do połowy 2020 r. Do takiej opinii skłaniają ostatnie wydarzenia takie jak spadek śmiertelności i stopniowe łagodzenia zasad gospodarczego lockdownu w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce.

– Analitycy Haitong Banku obniżyli prognozę na rok 2020. Według ich szacunków Alior Bank osiągnie stratę netto w wysokości 154 mln zł, w 2021 r. szacunki zysku netto spadną o 96 proc. do poziomu zaledwie 17 mln zł, natomiast w 2022 r. według szacunków osiągnie zysk netto w wysokości 307 mln zł. Prognozy zysków są niższe od konsensusu o 39 mln zł w 2020 r. i o 95/43 proc. na lata 2021/22. W opinii analityków wynika to głównie z faktu, że rynek nie uwzględnia w pełni konsekwencji obniżek stóp procentowych i wysoce nieprzewidywalnych skutków pandemii, szczególnie jeżeli chodzi o wolumen i koszt ryzyka – czytamy w rekomendacji.

>> Problemy współistniejące – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Alior Banku za IV kw. 2019 r.

Kurs akcji Alior Banku spadł w ostatnim miesiącu o 5,2 proc., mniej niż indeks WIG-Banki (spadek o 14,3 proc.), pomimo jednej z największej podatności przychodów odsetkowych netto na zmianę stóp procentowych, a także bilans, który wydaje się bardziej eksponowany na spowolnienie gospodarcze. Alior Bank jest wyceniany na rok 2020 ze wskaźnikiem P/B na poziomie 0,3x. Choć oznacza to 50-proc. dyskonto w porównaniu do polskich konkurentów (0,6x), to jest to jedyny analizowany przez Haitong bank, który prawdopodobnie zanotuje stratę przy podstawowym scenariuszu makroekonomicznym, pomimo mniej znaczącego wzrostu kosztu ryzyka. Co więcej, perspektywa ROE na rok 2021 (0,2 proc.) wydaje się być znacznie gorsza niż średnia dla sektora, która wynosi 6 proc.

– Podatność Alior Banku na obniżkę stop procentowych o 100 pb. jest najwyższa w sektorze i wynosi 50-60 pb. Oczekiwany wpływ powyższego powinien wynieść w 2020 r. ok. 40-45 pb. (280-320 mln zł), przy założeniu stałego bilansu i zbliżonej krzywej rentowności. To znacznie powyżej średniej branżowej, która wynosi 27 pb., biorąc pod uwagę wysokie zaangażowanie banku w segment kredytów konsumenckich. Haitong Bank prognozuje, że marża odsetkowa netto spadnie w 2020 r. o 69 pb. (albo 60 pb. przy stałym poziomie aktywów odsetkowych), biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje orzeczenia TSUE, negatywny miks aktywów i oszczędności w kosztach finansowania (wyższy udział rachunków bieżących, niższe koszty finansowania) – mówi Marta Czajkowska-Bałdyga.

Zarząd wycofał swoją prognozę kosztu ryzyka w wysokości 200 pb. na 2020 r., nazywając wyniki za I kw. 2020 r. ostatnimi „nietkniętymi” przez kryzys. Zaangażowanie Alior Banku w segmenty, w których ryzyko jest w naturalny sposób wyższe, jest największe ze wszystkich banków, które analizuje Haitong Bank, tzn. kredyty konsumenckie (41 proc. portfela) i segment MŚP (24 proc. w 2018 r.). To wartości powyżej średniej rynkowej. Analitycy uważają, że ze wskaźnikiem NPL (kredytów zagrożonych) na poziomie 13,7 proc. w I kw. 2020 r., przynajmniej 3-krotnie wyższym niż średnia sektorowa, portfel kredytowy Alior Banku jest znacznie bardziej podatny na zawirowania makroekonomiczne. Szczególnie biorąc pod uwagę spodziewany negatywny wpływ wzrostu bezrobocia na spłacalność kredytów konsumenckich, gdzie wartość średniego kredytu na klienta jest w Aliorze wyższa, niż średnia rynkowa. Zmiany w założeniach makroekonomicznych spowodowane pandemią sprawiają, że analitycy spodziewają się, że koszt ryzyka dla średnich kredytów brutto wzrośnie w okresie 2020-21 do 276-226 pb. wobec 240 pb. w 2019 r.

– Kontrola kosztów w 2019 r. była imponująca (spadek o 7,8 proc. r/r, bez uwzględnienia składek do BFG, koszty były o 4,5 proc. poniżej „powtarzalnych kosztów”, o których informował zarząd), natomiast wskaźnik C/I (efektywności kosztowej) utrzymywał się na stałym poziomie 43 proc. Strategia średnioterminowa zakłada, że w 2022 r. wskaźnik C/I spadnie do 41 proc., co ma być częściowo możliwe dzięki wzrostowi marży odsetkowej netto (4,6 proc. w 2022 r. wobec 4,5 proc. w 2019 r.). Analitycy są sceptyczni wobec takiego scenariusza, biorąc pod uwagę, iż obecna strategia koncentruje się na produktach o niższej rentowności. Analitycy uważają, że aby osiągnąć cel, Alior Bank musi skupić się na obniżce kosztów, szczególnie w otoczeniu niskich stóp procentowych. Na razie zarząd nie widzi potrzeby ostrzejszego cięcia kosztów, więc analitycy oczekują, że w 2020 r. koszty operacyjne wzrosną o 5,2 proc – argumentuje Marta Czajkowska-Bałdyga.

Analityk Haitong Banku przedstawiła również alternatywny scenariusz, w którym zakłada dłuższy kryzys z kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 pb. (pod koniec 2020 r.) i wyższą stopę bezrobocia. Implikowałoby to spadek akcji kredytowej o 3/4 proc. w latach 2020/21, spadek marży odsetkowej netto odpowiednio o 60/70 pb. do 3,8/3,1 proc. i wzrost rezerw netto do 390-380 pb. (z 240 pb. w 2019 r.). Marta Czajkowska-Bałdyga zakłada również brak wypłaty dywidendy w najbliższych dwóch latach. W okresie 2020-21 Haitong Bank prognozuje stratę netto w wysokości odpowiednio 0,66 mld zł i 1,1 mld zł. W negatywnym scenariuszu cena docelowa akcji wynosi 8,40 zł (co daje 38-proc. potencjał spadkowy). Wycena nie obejmuje jednak ewentualnych skutków restrukturyzacji kosztów, która byłaby naturalną reakcją zarządu na głębszy kryzys.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

Rekomendacja dla Alior Banku powstała 11 maja 2020 r. Autorem rekomendacji jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku. Raport ze skrótem rekomendacji jest do pobrania TUTAJ.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Alior Bank może uniknąć kary za aferę W Investments

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na ALIOR Bank dwóch kar pieniężnych w łącznej kwocie 10 mln zł oraz umorzył postępowanie prowadzone przez KNF w tej sprawie. Wyrok nie jest prawomocny.

 • Alior Bank z negatywną perspektywą ratingu kredytowego

  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego ALIOR Banku ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB. Zmiana jest związana z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na wyniki finansowe banku.

 • Alior Bank przejmuje Ruch za 1 zł

  ALIOR Bank podpisał z Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł. Równolegle bank zawarł umowę inwestycyjną z Orlenem, PZU oraz PZU Życie, zgodnie z którą płocki koncern obejmie pozycję podmiotu dominującego w akcjonariacie Ruchu.

 • Banki dołują WIG20, gorąco na CD Projekcie, Aliorze i PZU Lepsze od prognoz wyniki CD Projektu nie uratowały warszawskiej giełdy. Piątkowa sesja rozpoczęła się od spadków. Indeksy w dół ściągają przede wszystkim banki, PZU i pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych.
 • Czarne chmury nad warszawskimi indeksami, w grze Alior i Orlen

  Rozczarowanie wynikami i mniejszą dywidendą z PKN Orlen oraz spadki na europejskich parkietach ciągną w dół warszawską giełdę. Niespodziewanie w WIG20 błyszczy ALIOR Bank. To zasługa raportu kwartalnego.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR