Haitong Bank zaleca kupno akcji PZU z ceną docelową 37,50 zł

Omawiane walory:

Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Bank w raporcie z 23 marca podwyższyła rekomendację dla PZU z neutralnie do kupuj. Cena docelowa została podniesiona do 37,50 zł z 28,40 zł.

pzu, rekomendacje, akcje,

Haitong Bank zaleca kupno akcji PZU z ceną docelową 37,50 zł

Analityczka Haitong Banku podwyższyła prognozy zysku netto na lata 2020-22 odpowiednio o 21/3/8 proc., głównie dzięki wyższej prognozie dla segmentu ubezpieczeniowego o 14/9/14 proc. za sprawą wyższej sprzedaży, przychodów inwestycyjnych i niższych kosztów. Jednocześnie ekspertka obniżyła prognozę zysku netto dla samego segmentu bankowego we wspomnianym okresie odpowiednio o +4/-22/-17 proc. biorąc pod uwagę niższe stopy procentowe.

– Haitong Bank oczekuje, że zysk netto w latach 2020-22 wyniesie odpowiednio 1,8 mld zł (spadek o 45 proc. r/r), 3,05 mld zł (wzrost o 69 proc. r/r) i 3,32 mld zł (wzrost o 9 proc. r/r). Oczekiwania analityków co do zysków we wspomnianym okresie wciąż różnią się od konsensusu o -3/+6/+5 proc. PZU jest wyceniane na rok 2021 ze wskaźnikiem P/E na poziomie 9,5x, podobnie jak jego międzynarodowi konkurenci. Według analityków premia byłaby uzasadniona, biorąc pod uwagę wysoki potencjał dywidendowy i wysokie ROE – czytamy w raporcie przygotowanym przez Martę Czajkowską-Bałdygę.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Największe ryzyka dla spółki to obecnie:

  1. zagrożenia dotyczą niepewności co do strategii w sektorze bankowym i presji na jego rentowność;
  2. wyższe roszczenia ubezpieczeniowe;
  3. potencjalnie negatywne konsekwencje spowolnienia gospodarczego dla wolumenu sprzedaży oraz utraty wartości należności.

KNF warunkowo pozwolił towarzystwom ubezpieczeniowym na wypłatę w postaci dywidendy 100 proc. zysku netto za 2019 r. i do 50 proc. zysku netto za 2020 r. Analityczka oczekują, że wskaźnik Solvency II Grupy PZU w II kw. 2020 r. który wyniósł 258 proc., umożliwi wypłatę dywidendy na akcję w wysokości 3,91 zł, co daje stopę dywidendy 11,6 proc. Zawiera się w tym 2,86 zł (75 proc. z zysku netto za 2019 r.) i 1,05 zł (50 proc. z zysku netto w 2020 r.). Ekspertka oczekuje, że wysokość dywidendy na akcję w latach 2021/22 wyniesie 2,70/2,80 zł (stopa dywidendy 8,0/8,3 proc.). Zarząd spółki chce, aby PZU była spółką dywidendową, stąd analityczka oczekuje, że nowa strategia utrzyma politykę dywidendową ze wskaźnikiem wypłacalności na poziomie 50-80 proc.

Zarząd PZU przyznaje, że istnieje potrzeba przebudowy strategii dla sektora bankowego, ponieważ obniżki stop procentowych zmniejszyły oczekiwany wkład aktywów bankowych dla zysku operacyjnego do 5/44/48 proc. w latach 2020/22. Jednak po tym jak Bank Pekao przejął Idea Bank w procesie przymusowej restrukturyzacji z początkiem roku, analityczka oczekuje, że potencjalna fuzja z Alior Bankiem zostanie zawieszona przez PZU. Oba banki pracują nad własnymi programami oszczędnościowymi, co powinno korzystnie przełożyć się na ich rentowność w dłuższym okresie.

– PZU planuje zaprezentować nową strategię 25 marca 2021 r. po sesji. O ile rentowność zarówno w ubezpieczeniach majątkowych (łączny wskaźnik mieszany po 9 mies. 2020 r. wyniósł 88,7 proc. wobec założonego w strategii poziomu 92 proc.) jak i na życie (marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnych nadal wynosiła we wspomnianym okresie 25,7 proc. znacznie lepiej od założonego w strategii poziomu ponad 20 proc. na 2020 r.) była wyższa od zakładanej w strategii, ROE w wysokości 22 proc., wydaje się nierealne biorąc pod uwagę, że niskie stopy procentowe wywierają presję na segment bankowy. Stąd też analitycy spodziewają się, że docelowe ROE w nowej strategii zostanie wyznaczone na 18-20 proc. – czytamy w raporcie.

Segment ubezpieczeniowy w Polsce jest słabo spenetrowany w porównaniu do Europy Zachodniej i krajów regionu. O ile wyższe płace poprawiają dostępność, a pandemia zwiększa świadomość konieczności ubezpieczania się, restrykcje związane z lockdownem przekładają się na niższą sprzedaż nowych polis. Jednocześnie wyższy wskaźnik utrzymań i odnowień działa na korzyść PZU jako lidera rynku. Ekspertka Haitong Banku oczekuje, że PZU skupi się na ekspansji w segmencie ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych oraz aktualizuje prognozę wyników w segmencie ubezpieczeniowym na lata 2020/22 o +14 proc./+9 proc./+14 proc.

Analityczka oczekuje, że PZU odnotuje zysk netto w wysokości 618 mln zł (spadek o 34 proc. r/r i o 31 proc. kw/kw), co jest zgodne z konsensusem. Składka przypisana brutto powinna wynieść 6,482 mln zł (spadek o 3 proc. r/r, wzrost o 16 proc. kw/kw). Niższe będą przychody z dużych kontraktów korporacyjnych z segmentu majątkowego oraz na rynku motoryzacyjnym, gdzie ceny spadają, więc segment majątkowy spadnie zapewne o 5 proc. r/r. Światełkiem w tunelu może być masowy biznes pozamotoryzacyjny. Segment życiowy wzrośnie zapewne o 1 proc. r/r za sprawą niepewności wywołanej sytuacją pandemiczną.

– Analitycy oczekują, że składka zarobiona netto spadnie o 3 proc. r/r. Odszkodowania i świadczenia powinny wynieść 4,211 mln zł (wzrost o 12 proc. r/r i 4 proc. kw/kw), a podstawowe odszkodowania wzrosnąć o 9 proc. r/r za sprawą wyższego odsetka śmiertelności spowodowanego Covid-19. Analitycy oczekują, że ten negatywny wpływ wyniesie ok 180 mln zł. Haitong Bank spodziewa się, że zysk netto z inwestycji ze składek ubezpieczeniowych wyniesie 801 mln zł wobec 504 mln zł w III kw. 2020 r., biorąc pod uwagę dobrą sytuację na rynku obligacji i akcji oraz wyższą wycenę nieruchomości – czytamy w raporcie.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Rekomendacja dla Santander Bank Polska powstała 23 marca 2021 r. Autorem rekomendacji jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku. Wymagany przepisami prawa disclaimer do rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o PZU)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR