StockWatch.pl

ING Bank Śląski przejmie Bieszczadzki SKOK w Sanoku

Omawiane walory:

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sanoku (Bieszczadzkiej SKOK) przez ING Bank Śląski, podała Komisja.

– Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej Bieszczadzkiej SKOK – podkreślono w komunikacie.

Z dniem 19 września 2016 r. KNF ustanowiła w Bieszczadzkiej SKOK zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Bieszczadzka SKOK wykazywała na dzień 18 września 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 704 tys. zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 1,52 proc., co oznacza niewypłacalność. Suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 1.804 tys. zł, przypomniano.

W dniu 22 maja 2017 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała KNF o odmowie udzielenia Bieszczadzkiej SKOK pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez Bieszczadzką SKOK.

>> 7 skutecznych sygnałów analizy technicznej – dowiedz się więcej >>

W dniu 22 czerwca 2017 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Bieszczadzkiej SKOK przez bank krajowy. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK, KNF poinformowała, że do dnia 6 lipca 2017 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK, czytamy dalej.

W związku z wpłynięciem wstępnego zgłoszenia od dwóch banków komercyjnych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK, KNF w dniu 7 lipca 2017 r. jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 31 lipca 2017 r. włącznie na zajęcie przez te banki stanowiska w przedmiotowej sprawie. Następnie w dniu 31 lipca 2017 r., na wniosek jednego z tych banków dotyczący ewentualnego przejęcia Bieszczadzkiej SKOK, termin ten został przez KNF jednogłośnie przedłużony do dnia 8 sierpnia 2017 r.

W dniu 7 sierpnia 2017 r. bank, który dokonał zgłoszenia, tj. ING Bank Śląski, w związku z osiągnięciem porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20g ustawy o BFG, wyraził zgodę na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.

Według sprawozdawczości na koniec czerwca 2017 r., Bieszczadzka SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 2.281 tys. zł, ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 5,76 proc. oraz wykazywała łączne straty na kwotę (-) 2.289 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 19 tys. członków Bieszczadzkiej SKOK wynoszą 44414 tys. zł.

– Sytuacja ING Banku Śląskiego S.A. pozwala na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej Bieszczadzkiej SKOK wynosi 0,04 proc. wartości aktywów ING Banku Śląskiego. ING Bank Śląski spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym” – podkreśla KNF.

Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w Bieszczadzkiej SKOK depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia Bieszczadzkiej SKOK przez bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków Bieszczadzkiej SKOK wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej ING Banku Śląskiego.

Z dniem 11 sierpnia 2017 r. zarząd majątkiem Bieszczadzkiej SKOK obejmuje zarząd ING Banku Śląskiego SA. Z dniem 1 września 2017 r. Bieszczadzka SKOK zostanie przejęta przez ING Bank Śląski jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

– KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie ING Banku Śląskiego S.A. w proces restrukturyzacji sektora SKOK – podsumowano w komunikacie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ingbsk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR