Inwestorzy indywidualni wygenerowali 13 proc. obrotów na rynku głównym GPW w I półroczu 2019 r.

Omawiane walory:

W pierwszej połowie br. inwestorzy indywidualni wygenerowali 13 proc. obrotów na rynku głównym GPW, czyli o 1 p.p. więcej niż przed rokiem. Z kolei na NewConnect drobni gracze odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 84 proc. obrotów. 

Na rynku głównym GPW największy udział w obrotach w I półroczu 2019 r. mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 59 proc. obrotów akcjami, o 3 p.p. więcej wobec tego samego okresu przed rokiem. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 28 proc., o 4 p.p. mniej niż tym okresie przed rokiem, ale wzrósł udział inwestorów indywidualnych, którzy wygenerowali 13 proc. obrotów, o 1 p.p. rdr.

W I półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji w czołówce, pierwszy raz od czterech lat, uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 33 proc.), a tuż za nimi znalazły się TFI z wynikiem 31 proc. Podium w pierwszej połowie 2019 r. zamykają członkowie giełdy z 14-proc. udziałem w obrotach.

Tabela 1.Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.). Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

NewConnect

Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odgrywają największą rolę, a ich udział systematycznie rośnie. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 84 proc. obrotów, więcej o 4 p.p. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 3 proc. obrotów, o 1 p.p. mniej rdr. Instytucje odpowiadały za 13 proc. obrotów – o 3 p.p. mniej niż w tym samym okresie przed rokiem i o 1 p.p. więcej niż w drugim półroczu 2018 r. Pierwsze półrocze zdecydowanie należało do TFI, które osiągnęły 51 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 17 proc., a firmy 12 proc.

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect(w proc.). Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe.

Rynek Instrumentów Pochodnych

W pierwszej połowie 2019 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali dominującą rolę także na rynku derywatów, gdzie ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 50 proc. (+3 p.p. rdr), a opcjami 40 proc.(-5 p.p. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 4 p.p. na kontraktach (20 proc.) i o 1 p.p. na opcjach (26 proc.). Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 30 proc. (o 7 p.p.), ale na rynku opcji zwiększył się do 34 proc. (o 4 p.p. rdr). Zarówno na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji dominującą rolę odgrywali animatorzy w pierwszym półroczu 2019 r., którzy wygenerowali odpowiednio: 53 proc. i 51 proc.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.). Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe.

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.). Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe.

Catalyst

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst wzrósł do 40 proc. (o 2 p.p. rdr) w pierwszej połowie 2019 r. Udział inwestorów instytucjonalnych spadł o 3 p.p. rdr do 59 proc., natomiast zagranicznych wzrósł do 1 proc. Przeważającą rolę odgrywają na nim animatorzy z udziałem na poziomie 43 proc.

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.). Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT gpw, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR