Inwestorzy zapisali się na wszystkie obligacje BEST serii R1

Omawiane walory:

25 października zapisy na 4,5-letnie obligacje serii R1 oferowane przez BEST przekroczyły 500.000 sztuk. Zgodnie z harmonogramem i warunkami emisji, zapisy będą przyjmowane do 26 października, przy czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Komunikat prasowy

BEST w ramach emisji obligacji serii R1 zaoferował inwestorom 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to 4,5-letnie papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Zapisy rozpoczęto 10 października, a pierwotny harmonogram oferty przewidywał, że zakończą się 19 października, jednak z uwagi na trwające równolegle inne publiczne oferty obligacji oraz akcji, okres przyjmowania zapisów został przedłużony o tydzień, do 26 października. We wtorek, 25 października,przekroczona została oferowana pula obligacji. Zapisy zakończą się zgodnie z harmonogramem, czyli w środę 26 października, przy czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji (25 i 26 października) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od 10 do 24 października włącznie, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.

O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii R1 BEST poinformuje po ich przydziale. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 16 listopada br.

Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się bardzo dużą nadsubskrypcją.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o best)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR