Inwestorzy zapisali się na wszystkie obligacje BEST serii R1

Omawiane walory:

25 października zapisy na 4,5-letnie obligacje serii R1 oferowane przez BEST przekroczyły 500.000 sztuk. Zgodnie z harmonogramem i warunkami emisji, zapisy będą przyjmowane do 26 października, przy czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Komunikat prasowy

BEST w ramach emisji obligacji serii R1 zaoferował inwestorom 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to 4,5-letnie papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Zapisy rozpoczęto 10 października, a pierwotny harmonogram oferty przewidywał, że zakończą się 19 października, jednak z uwagi na trwające równolegle inne publiczne oferty obligacji oraz akcji, okres przyjmowania zapisów został przedłużony o tydzień, do 26 października. We wtorek, 25 października,przekroczona została oferowana pula obligacji. Zapisy zakończą się zgodnie z harmonogramem, czyli w środę 26 października, przy czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji (25 i 26 października) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od 10 do 24 października włącznie, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.

O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii R1 BEST poinformuje po ich przydziale. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 16 listopada br.

Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się bardzo dużą nadsubskrypcją.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT best, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Grupa Best z wysokimi spłatami w II kwartale 2020 r.

  Spłaty wierzytelności należne GK BEST w II kwartale 2020 r. sięgnęły poziomu 86,6 mln zł – to o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. W całym półroczu poziom spłat należnych BEST przekroczył 164 mln zł. W oczekiwaniu na uspokojenie sytuacji rynkowej w związku z epidemią COVID-19 Grupa zainwestowała w tym okresie zaledwie 1,5 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 8,4 mln zł, przy czym w samym drugim kwartale nie dokonywano żadnych nowych inwestycji.

 • Best nabył 100 tys. sztuk obligacji własnych za ok. 10 mln zł w celu umorzenia

  BEST zawarł transakcję nabycia 100 tys. sztuk obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja, wyemitowanych przez BEST na podstawie uchwały z 10 sierpnia 2015 r. BEST nabył obligacje w celu ich umorzenia.

 • Best wyda więcej na skup własnych obligacji

  BEST zmienił warunki skupu obligacji własnych, uchwalając, że łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 25 mln zł, a tym samym zwiększył o 20 mln zł limit początkowo wyznaczony na poziomie 5 mln zł. Pozostałe warunki i parametry skupu obligacji nie uległy zmianie.

 • Best wyda 5 mln zł na buy back obligacji

  BEST planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł.

 • Grupa Best kupiła wierzytelności o wartości 8,4 mln zł w I kwartale 2020 r.

  Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę BEST wyniosła 8,4 mln zł w I kw. 2020 roku wobec niedokonywania zakupów rok wcześniej. Grupa zainwestowała w nowe portfele 1,5 mln zł. Spłaty z zarządzanych portfeli należne Grupie BEST wyniosły 77,8 mln zł w I kw. br., tj. o 33 proc. więcej w skali roku.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR