StockWatch.pl

Inwestycje w drodze na technologiczny szczyt [WYWIAD]

Omawiane walory:

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos SA rozmawia z redakcją StockWatch.pl o trwającej publicznej ofercie akcji z zachowaniem prawa poboru oraz o działalności spółki.

StockWatch.pl: Grupa Lotos jest drugim co do wielkości producentem paliw płynnych w Polsce, ze zdolnościami przerobowymi 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Jakie trendy panują obecnie na rynku rafineryjnym i jakie są Wasze najcenniejsze przewagi konkurencyjne?

Paweł Olechnowicz: Rynek rafineryjny charakteryzuje się dużą dynamiką w ostatnim czasie. Po części jest to efekt sytuacji geopolitycznej. Skutkiem takiego stanu rynku jest zamykanie niektórych europejskich rafinerii. W tak wymagających warunkach największe szanse mają rafinerie o najwyższym poziomie kompleksowości przerobu ropy naftowej. Nasza rafineria do takich należy, a nasze plany zakładają utrzymanie się w tej europejskiej czołówce. Przewagę daje nam też optymalna lokalizacja rafinerii dająca elastyczność zarówno w sferze wyboru źródeł surowca jak i w eksporcie produktów. Ponadto wyróżnia nas silna marka, wspierająca działalność w obszarze handlu, a nasze portfolio licencji wydobywczych zwiększa bezpieczeństwo dostaw surowca.

W strategii i planach inwestycyjnych założyliście Państwo zwiększenie uzysku wysokomarżowych lekkich i średnich frakcji kosztem ciężkiego oleju opałowego i asfaltów. Posłużyć do tego mają planowane Instalacja Opóźnionego Koksowania oraz Węzeł Odzysku Wodoru. Jakie nakłady pójdą na te inwestycje i kiedy zostaną oddane do użytkowania?

Kluczowy z punktu widzenia dalszej poprawy efektywności przerobu ropy naftowej projekt budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z instalacją towarzyszącą nazwaliśmy EFRA, co znaczy tyle co efektywna rafinacja. Nakłady inwestycyjne na projekt EFRA wyniosą 2,34 mld zł. Kwotę 530-650 milionów złotych planujemy pozyskać w ramach aktualnie prowadzonej oferty akcji. Ta instalacja, dzięki zwiększeniu udziału w produkcji paliw o wyższej marży pozwoli nam na zwiększenie poziomu marży rafineryjnej o około 2 USD na baryłkę. To w mojej ocenie naprawdę dużo. Ukończenie tej inwestycji planowane jest na I kwartał 2018 roku. Na Węzeł Odzysku Wodoru, który pozwoli nam na wyprodukowanie rocznie dodatkowo około 100 tys. ton LPG, 9 tys. ton wodoru i 25 tys. ton benzyny planujemy wydać w latach 2014-2016 ok. 126 milionów złotych – oddanie tej instalacji do użytku planowane jest na 2016 rok.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Czy jesteście Państwo w stanie oszacować, ile dodatkowego zysku operacyjnego wygenerowałyby te inwestycje do końca III kwartału, gdyby pracowały z pełną mocą od 1 stycznia tego roku?

Nie przeprowadzaliśmy takich dokładnych teoretycznych obliczeń wstecz, ale nasza modelowa marża rafineryjna w pierwszym i drugim kwartale wyniosła po około 5 USD na baryłkę, a w trzecim kwartale blisko 7 USD na baryłkę. Zatem wzrost marży o 2 USD na każdej baryłce, zgodnie z założeniami Projektu EFRA, oznaczałby wyższą rentowność rafinerii nie o kilka, ani kilkanaście, ale kilkadziesiąt procent.

Grupa Lotos mocno stawia także na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Obecnie eksploatujecie złoże B3 na Bałtyku, złoża w Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a także lądowe zasoby na Litwie. Jak rozkłada się wydobycie między tymi obszarami?

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wydobycie Grupy Lotos wyniosło 365 tysięcy ton ekwiwalentu ropy naftowej. Według najbardziej aktualnych danych za trzeci kwartał tego roku 58 proc. stanowiło wydobycie w Norwegii, prawie jedna trzecia przypadała na Polskę, a ponad 10 proc. na Litwę.

W 2015 roku planujecie dodatkowo uruchomić wydobycie ze złoża B8. Jakie nakłady finansowe są jeszcze potrzebne na dokończenie wszystkich prac i jakie są szacowane zasoby tego złoża ?

Szacujemy, że realizacja projektu zagospodarowania złoża B8 będzie wymagać nakładów inwestycyjnych rzędu około 1,8 mld zł, przy czym Lotos Petrobaltic wniósł już do spółki celowej, B8 SPV, wkłady na podwyższony kapitał zakładowy o łącznej wartości 788 mln zł. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z emisji obligacji przez B8 SPV. Przypomnę, że Polskie Inwestycje Rozwojowe zainwestują w ten projekt do 430 milionów złotych. Potwierdzone zasoby eksploatacyjne netto złoża wynoszą 17,4 mln baryłek, zasoby prawdopodobne 9,64 mln baryłek ropy, a zasoby możliwe 2,9 mln baryłek.

Ile wydacie na uruchomienie produkcji węglowodorów z koncesji B4 i B6 i jakiego poziomu wydobycia się spodziewacie?

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony Lotos Petrobaltic na zagospodarowanie złóż B4 i B6 powinna wynieść około 800 mln zł. Według naszych planów na ten cel przeznaczonych będzie około 350-470 mln zł z trwającej oferty publicznej akcji. Przypomnę, że nasz udział w tym projekcie to 51 procent, a 49 procent posiada CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Komercyjne rozpoczęcie wydobycia gazu z tych złóż planujemy na przełomie 2017 i 2018 roku. Zasoby wydobywalne brutto złóż B4 i B6 szacuje się na 4,3 mld metrów sześciennych gazu (wg najlepszej wartości szacunkowej (2C)).

Lotos posiada też szereg koncesji na wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Co udało się Wam do tej pory osiągnąć w zakresie przygotowań do eksploatacji łupków? Ile zamierzacie wydać na badanie i poszukiwania złóż?

Przede wszystkim mamy do zagospodarowania wiele koncesji konwencjonalnych i to jest nasz priorytet.

W ostatnim czasie na rynkach obserwujemy mocne spadki cen ropy naftowej. Jak ta zniżka cen wpływa na biznes Lotosu? Czy tendencja spadkowa cen utrzyma się na dłużej?

Ceny ropy naftowej są zmienne i uzależnione od dużej liczby różnych czynników, co czyni przewidywanie przyszłych zmian cen ropy naftowej bardzo trudnym zadaniem. Ostatnie spadki cen ropy naftowej to efekt zaskakujących decyzji Arabii Saudyjskiej. Trudno dziś oceniać, na ile te spadki mają charakter tymczasowy czy trwały.

W Stanach Zjednoczonych dawne terminale importowe gazu zmieniają model działania. Wydane zostały już pierwsze zgody na eksport do krajów spoza strefy wolnego handlu. Możliwe zatem, że wzrośnie podaż w Europie. Czy obawiacie się takiego scenariusza?

Faktycznie Stany Zjednoczone stają się powoli niezależne pod względem zaopatrzenia w surowce i przez to wywierają presję na światowe ceny gazu ziemnego. Z tym trzeba się liczyć. Jednak do tego by stały się znaczącym eksporterem gazu droga daleka. Dlatego nie sądzimy żeby były problemy z uplasowaniem wydobytego na europejskim rynku gazu. Z polskiej perspektywy wydobycie gazu z własnych źródeł to krok w stronę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i tym samym większe bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Program inwestycyjny jest imponujący. Jak wyglądają plany pozyskania finansowania na jego realizację? Jaki planujecie Państwo osiągnąć docelowy poziom zadłużenia Grupy?

Nasz program inwestycyjny rzeczywiście jest ambitny, ale jest jednocześnie dobrze zaplanowany i przemyślany. Rafinerie, które nie inwestują w rozwój może czekać degradacja, my natomiast jesteśmy w europejskiej technologicznej czołówce i tę pozycję chcemy jeszcze umacniać. Jednocześnie chcemy budować w pełni zdywersyfikowany koncern paliwowy czego nie da się osiągnąć bez silnego segmentu wydobywczego, co konsekwentnie realizujemy zagospodarowując złoża na Bałtyku, którego potencjał jest nieco niedoceniany, i na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nie zapominamy też o sieci detalicznej.

Te wszystkie przedsięwzięcia kosztują, ale dla nowoczesnej, silnej firmy są niezbędne. Przy realizacji programu sięgamy po różnorakie źródła finansowania. Od wspomnianej już emisji akcji przez środki generowane z działalności operacyjnej na finansowaniu dłużnym kończąc. Do wielu projektów pozyskujemy też mocnych, wiarygodnych partnerów. Takimi partnerami są dla nas w Norwegii i na koncesjach lądowych w Polsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, przy projekcie zagospodarowania złoża ropy B8 na Bałtyku Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) oraz CalEnergy – firma pośrednio kontrolowana przez Berkshire Hathaway, wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta – przy zagospodarowaniu złóż gazowych B4 i B6. Dodatkowe finansowanie by zagospodarować te złoża da nam emisja akcji z zachowaniem prawa poboru. Będzie ona miała korzystny wpływ na nasz bilans i tym samym będziemy mogli sięgnąć po dalsze finansowanie dłużne na nasze inwestycje. Nie mówimy o docelowym poziomie zadłużenia, bo on jest wypadkową inwestycji, ale na pewno będzie to poziom zadłużenia bezpieczny dla naszej działalności.

Ruszył proces pozyskania blisko 1 miliarda złotych z akcji nowej emisji. Inwestorzy będą mieli do przebrnięcia niełatwy proces emisji z zachowaniem prawa poboru. Jak można się zapisać na oferowane akcje, jakie kroki trzeba podjąć i w jakich terminach?

Inwestorzy, którzy na koniec 18 listopada (tzw. dzień poboru) posiadali na swoim rachunku nasze akcje, stali się posiadaczami praw poboru i mogą do 28 listopada zapisać się na akcje w wykonaniu prawa poboru. Zapisy na akcje w tym terminie mogą złożyć także ci inwestorzy, którzy nie mieli wcześniej naszych akcji a kupili prawa poboru w czasie ich notowań na GPW, czyli do 25 listopada.

Dziękujemy za rozmowę.

prezes

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Grupy LOTOS S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru („Prospekt”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2014 r. i stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce.
Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Lotos, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR