JSW i Prairie wydłużyły o pół roku umowę dot. potencjalnej współpracy przy dwóch projektach węglowych

Omawiane walory: ,

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Prairie Mining Limited dokonały zmiany umowy o zachowaniu poufności w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce, wydłużając o kolejne 6 miesięcy tj. do 28 września 2019 roku termin jej obowiązywania, w celu prowadzenia dalszych rozmów. 

(Fot. JSW)

– JSW przeprowadziła wstępne badanie Prairie i jej projektów. Aktualne pozostają ustalenia, że w projekcie Jan Karski potwierdzono, że część złoża „Lublin” zawiera węgiel gazowo-koksowy typ 34 (semi-soft), który potencjalnie może zostać wykorzystany przez JSW. Badanie potwierdziło również techniczne możliwości i potencjalne synergie związane z udostępnieniem pokładów węgla ze złoża Dębieńsko przy wykorzystaniu infrastruktury sąsiedniej kopalni Knurów-Szczygłowice. Wykorzystanie tych synergii wiązałoby się z koniecznością modyfikacji warunków technicznych przedsięwzięcia oraz uzyskania niezbędnych zmian decyzji administracyjnych, w tym koncesyjnych. W ocenie JSW infrastruktura Ruchu Szczygłowice potencjalnie umożliwia prowadzenie wydobycia węgla orto-koksowego typu 35 z pokładów złoża Dębieńsko w terminie do 18 miesięcy od uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i zmiany koncesji – czytamy w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Strony uznały, że potrzebują więcej czasu na omówienie struktury transakcji i jej warunków handlowych. Intencją obu stron jest kontynuowanie negocjacji w kolejnych miesiącach, w szczególności w zakresie:

1) Potencjalnej struktury transakcji i warunków biznesowych współpracy lub transakcji;
2) Dostosowania projektów Dębieńsko i Jan Karski, do koncepcji JSW i w celu zmaksymalizowania potencjalnych synergii.

JSW wkazało, iż nie ma pewności, że rozmowy doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy, czy umów, jak również nie ma pewności co do formy ewentualnych transakcji.

– Należy podkreślić, że potencjalna transakcja lub transakcje, o ile do nich dojdzie, mogą być zależne od spełnienia szeregu warunków, m.in.: niezbędnych zgód korporacyjnych, zgód i zatwierdzeń dotyczących finansowania, zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile będą one wymagane, oraz spełnienia wszelkich innych wymogów związanych ze strategią, celami i regulacjami obowiązującymi każdego z emitentów – czytamy dalej.

W celu uniknięcia wątpliwości JSW oświadczyła, że pomimo, iż Skarb Państwa jest akcjonariuszem posiadającym 55,16% udziału w kapitale zakładowym JSW, a Prairie wszczęła spór inwestycyjny z Rzecząpospolitą Polską, JSW będzie działała jedynie jako racjonalny inwestor przestrzegający zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy w takich samych okolicznościach, o której mowa w art. 20 Kodeksu spółek handlowych.

W marcu ub. roku Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Prairie Mining Limited umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce.

Wskazano wówczas, że w ramach współpracy Prairie udostępni informacje dotyczące projektu wydobycia węgla koksowego w ramach udzielonej w 2008 r. koncesji Debieńsko-1, aby umożliwić JSW przeprowadzenie oceny wykonalności i warunków ekonomicznych tego projektu, z uwzględnieniem czynników takich jak m.in.: etap jego rozwoju, warunki koncesji wydobywczej, pozwolenia środowiskowe i umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego. Ponadto, w ramach tego procesu JSW oceni też różne inne zagrożenia oraz szanse, w tym te związane z infrastrukturą JSW istniejącą na terenie sąsiedniej KWK Knurów-Szczygłowice.

W październiku 2018 r. JSW podała, że będzie kontynuować rozmowy z Prairie Mining Limited w sprawie potencjalnej współpracy lub transakcji dotyczących projektów węglowych Prairie w Polsce, a rozmowy następują po sześciomiesięcznym etapie wymiany informacji technicznych.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce – Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT jsw, Prairie, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR