JSW miała blisko 153 mln zł zysku netto w III kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 347 mln zł zysku rok wcześniej. Kurs akcji producenta węgla koksowego rośnie o ponad 4 proc.

JSW, wyniki, węgiel

(Fot. spółka)

Zysk operacyjny wyniósł 260,5 mln zł wobec 456,7 mln zł zysku w roku poprzednim. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2164,5 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2352,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka wypracowała 689,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1.425 mln zł zysku w roku poprzednim, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6.861,4 mln zł w porównaniu z 7.286,4 mln zł rok wcześniej.

– Wolumen produkcji węgla w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2019 roku został zrealizowany na poziomie 10,9 mln ton, tj. o 0,4 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku – czytamy w raporcie.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 10,1 mln ton, tj. o 1 mln ton mniej niż w tym samym okresie 2018 r. Do odbiorców zewnętrznych JSW sprzedała 4,4 mln ton węgla koksowego i 2,5 mln ton węgla energetycznego w I-III kw. 2019 r. (wobec odpowiednio 4,7 mln ton i 3,1 mln ton rok wcześniej).

– Dla sprzedaży zewnętrznej, dostawy do krajowych odbiorców stanowiły 78,0 proc. (wolumen) i 71,2 proc. (przychody), natomiast na rynek zagraniczny odpowiednio 22,0 proc. i 28,8 proc. Dla porównania, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku udziały te wyniosły odpowiednio: odbiorcy krajowi 77,7 proc. (wolumen) i 70,2 proc. (przychody); odbiorcy zagraniczni 22,3 proc. (wolumen) i 29,8 proc. (przychody) – czytamy dalej.

Wielkość produkcji koksu w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, spadła o 7,4 proc., a sprzedaż zmniejszyła się o 7,7 proc., tj.0,2 mln ton. Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks, obejmujące koks i węglopochodne w I-III kw. osiągnęły poziom 2.941,9 mln zł i były niższe o 272,3 mln zł (tj. o 8,5 proc.) od uzyskanych w tym samym okresie 2018 roku. Spadek przychodów z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany był niższym wolumenem sprzedaży koksu.

– Zrealizowana średnia cena węgla ogółem w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku wynosiła 530,88 zł/t i była wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 7,8 proc. W analizowanym okresie nastąpił wzrost cen – węgla do celów energetycznych o 13,2 proc. i węgla koksowego o 2,7 proc. Średnia uzyskana cena koksu sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku wynosiła 1.115,17 zł/t, co oznacza wzrost o 2,7 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 545,1 mln zł wobec 1198,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT jsw, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR