JSW po sześciu miesiącach ma już blisko miliard złotych straty netto

Omawiane walory:

Pogorszenie koniunktury na rynku węgla i załamanie gospodarcze wywołane przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odcisnęły piętno na JSW. W miejsce ubiegłorocznych zysków pojawiły się idące w setki milionów złotych straty. Wynik za całe pierwsze półrocze zbliża się do miliarda złotych na minusie.

jsw,wyniki,miliard,strata,koronawirus

Fot. JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała 765,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 133,3 mln zł zysku rok wcześniej. Kwartalna strata operacyjna wyniosła 888,5 mln zł wobec 188,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.487,7 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2.208,8 mln zł rok wcześniej.

JSW ucierpiała na skutek ograniczeń spowodowanych restrykcjami związanymi z pandemią COVID-19. Pierwsze ograniczenia nastąpiły w marcu 2020 roku, natomiast pełny wpływ odczuwalny był w II kwartale 2020 roku. Ograniczenia produkcji w przemyśle stalowym dotyczą zatrzymania pracy wielkich pieców, natomiast produkcja w koksowniach z powodów techniczno-technologicznych nie może być wstrzymana, a jedynie zredukowana w ograniczonym zakresie. Z tego powodu popyt na produkowany przez JSW węgiel metalurgiczny (koksowy) drastycznie spadł.

– Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 ograniczyła globalny wzrost gospodarczy i produkcję przemysłową. Z powodu restrykcji związanych z pandemią w hutach na całym świecie wprowadzono głębokie ograniczenia w produkcji stali, co wpłynęło na popyt na węgiel metalurgiczny (koksowy) i koks – czytamy w raporcie.

Spółka podkreśliła, że realizuje sprzedaż głównie w oparciu o kontrakty wieloletnie, które nie zostały wypowiedziane, a jedynie „okresowo” ograniczone i najprawdopodobniej powrócą do pełnej realizacji po ustaniu ograniczeń spowodowanych COVID-19.

W całym I półroczu węglowa spółka odnotowała 977,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 536,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3.453,7 mln zł w porównaniu z 4.696,9 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA w I półroczu wyniosła 576,3 mln zł, w porównaniu do zysku 1.171,1 mln zł rok wcześniej.

– Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 roku […] były o 1 243,2 mln zł, tj. 26,5 proc. niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku, głównie z powodu niższych o 740 mln zł, tj. o 29,7 proc. przychodów ze sprzedaży węgla, niższych o 514,8 mln zł, tj. o 26,8 proc. przychodów ze sprzedaży koksu oraz niższych o 44,2 mln zł, tj. o 28,9 proc. przychodów ze sprzedaży węglopochodnych. Niższe przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu są wynikiem uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży odpowiednio: węgla metalurgicznego (koksowego) o 212,75 zł/t, tj. o 30,4 proc., węgla do celów energetycznych o 21,85 zł/t, tj. o 8 proc. oraz koksu o 355,96 zł/t, tj. o 31 proc. Jednocześnie odnotowano wyższe o 55,8 mln zł, tj. o 41,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku przychody z pozostałej działalności, co jest między innymi efektem ujęcia przychodów nabytej spółki PBSz – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Wynik netto (ogółem) wyniósł -973,8 mln zł i był niższy o 1.521,3 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2019 roku. W wyniku ujęcia w I półroczu 2020 roku w innych całkowitych dochodach wyceny instrumentów zabezpieczających w kwocie -11,2 mln zł wraz z podatkiem dochodowym w wysokości 2,1 mln zł oraz strat aktuarialnych w wysokości -13 mln zł wraz z podatkiem dochodowym w kwocie 2,4 mln zł całkowite dochody razem ukształtowały się na poziomie -993,5 mln zł.

– Wolumen produkcji węgla w I półroczu 2020 roku został zrealizowany na poziomie 6,7 mln ton, tj. o 0,3 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 6,3 mln ton, tj. o 0,5 mln ton mniej niż w tym samym okresie 2019 roku – czytamy dalej.

Z poniesionych w I półroczu 2020 roku nakładów ogółem w wysokości 875,7 mln zł na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 723,6 mln zł, na nakłady dotyczące prawa do użytkowania składnika aktywów kwota 147,7 mln zł, natomiast na wartości niematerialne kwota 4,4 mln zł, wynika także ze sprawozdania.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Obecna kapitalizacja spółki wynosi 1,77 mld zł. Warto przypomnieć, że spółka ubiega się o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 1,75 mld zł. Jej przyznanie z pewnością będzie punktem zwrotnym w obecnej sytuacji spółki.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT jsw, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR