Kontrakty CFD z wysoką dźwignią tylko dla doświadczonych klientów detalicznych

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła dodatkowe wymogi dotyczące oferowania kontraktów na różnicę (CFD) w Polsce. Przy okazji wprowadziła do obrotu nową kategorię klienta doświadczonego, któremu broker będzie mógł zaoferować dużo wyższą dźwignię niż zwykłemu klientowi detalicznemu.

Z końcem lipca wygasła tzw. interwencja produktowa ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). W jej miejsce Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła własne regulacje, które są dostępne w Dzienniku Urzędowym KNF.

Krajowe regulacje w znacznym stopniu pokrywają się z dotychczasowymi założeniami interwencji produktowej ESMA. Klienci w dalszym ciągu mają zapewnioną ochronę przed ujemnym saldem oraz automatyczne zamknięcie pozycji, której strata przekracza 50 proc. Z kolei broker musi w dalszym ciągu informować o ryzyku inwestycyjnym i nie może oferować jakichkolwiek bonusów finansowych i niefinansowych w celu zachęcania klientów do inwestowania w CFD. Regulacje KNF podtrzymały też dotychczasowe maksymalne poziomy dźwigni: 30:1 dla par walutowych z dolarem, euro, jenem japońskim, funtem szterlingiem, dolarem kanadyjskim lub frankiem szwajcarskim, 20:1 przy pozostałych parach walutowych, złocie i głównych indeksach, 10:1 przy pozostałych surowcach, 5:1 przy akcjach i 2:1 przy kryptowalutach.

Nowością i jednocześnie ukłonem w stronę branży brokerskiej jest wprowadzona kategoria doświadczonego klienta detalicznego. To właśnie jemu – pod warunkiem spełnienia wymogów – broker będzie mógł oferować większą dźwignię (nawet 100:1) na wybrane instrumenty. O zdefiniowanie i wprowadzenie kategorii klienta doświadczonego postulowała Izba Domów Maklerskich, która sygnalizowała, że przyjęcie przez Polskę 1:1 rozwiązań unijnych w zakresie CFD bez uwzględniania specyfiki krajowego rynku doprowadzi do odpływu klientów na inne rynki i obniżenia konkurencyjności krajowych firm inwestycyjnych.

Aby uzyskać status status doświadczonego klienta detalicznego, inwestor (musi być rezydentem polskim) będzie musiał złożyć pisemny wniosek oraz wykazać się udokumentowanym doświadczeniem i wykształceniem.

1) klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

a) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
b) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
c) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

2) klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

a) uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
b) odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
c) potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Inwestorowi, który spełni wymagania i uzyska status doświadczonego klienta, dostawca CFD może zaoferować jako minimalny początkowy depozyt zabezpieczający 1 proc. wartości nominalnej CFD, ale tylko gdy instrumentem bazowym jest para walutowa, złoto lub jeden z 10 wskazanych indeksów akcyjnych:

  • Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
  • Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
  • Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30);
  • Dow Jones Industrial Average (DJIA);
  • Standard & Poors 500 (S&P 500);
  • NASDAQ Composite Index (NASDAQ);
  • NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100);
  • Nikkei Index (Nikkei 225);
  • Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);
  • EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

KNF podkreślił, że decyzja dotyczy wszystkich podmiotów oferujących CFD w Polsce, tj. firm inwestycyjnych, banków, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych oraz podmiotów działających transgranicznie w oparciu o zasadę swobody świadczenia usług.

Wpływ decyzji KNF w sprawie ograniczenia oferowania CFD klientom detalicznym na krajowy rynek tych instrumentów pochodnych będzie poddany stałemu monitoringowi. Na tej podstawie KNF przeprowadzi ocenę skutków tej decyzji nie później niż 12 miesięcy od wejścia w życie ustanowionych ograniczeń i podejmie ewentualnie stosowne kroki dostosowujące.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR