Kruk otrząsnął się z covidowych strat i zanotował rekordowy wynik gotówkowy

Omawiane walory:
Trzeci kwartał okazał się przełomowy dla Kruka. W minionym okresie wrocławska spółka zarobiła na czysto 54 mln zł i z nawiązką odrobiła całą stratę z początku roku.

W III kwartale Grupa Kruk odnotowała 53,84 mln zł zysku netto. To wynik 30 proc. niższy niż przed rokiem, ale wystarczająco wysoki, aby wyjść na plus w tym roku. Narastająco po trzech kwartałach wrocławska spółka miała 34 mln zł zysku netto. Wynik operacyjny podskoczył r/r o 20 proc. i wyniósł 154,79 mln zł. Spółka odnotowała też lekki wzrost przychodów ze sprzedaży, które w III kwartale przekroczyły 335 mln zł. W porównaniu do II kwartału br. wynik jest lepszy aż o 30 proc. Warto dodać, że spółka odnotowała 70 mln zł przychodów na pozycji „inne przychody z pakietów nabytych”, na co wpływ miały zrealizowane dodatnie odchylenia wpłat rzeczywistych od prognozowanych. Przychody z pakietów nabytych wyniosły w III kwartale 2020 roku 295 mln zł pomimo zaksięgowania 14 mln zł negatywnej aktualizacji (łącznie -214 mln zł negatywnej aktualizacji od I do III kwartału 2020).

W III kwartale EBITDA gotówkowa Kruka wyniosła 324 mln zł, a po trzech kwartałach br. osiągnęła rekordową wysokość 915 mln zł (+8 proc. r/r).

– Wynik gotówkowy w kwocie 915 mln zł EBITDA gotówkowej to rekord w historii Kruka, osiągnięty w trudnym okresie, a jeszcze warto pamiętać, że wynik ten zawiera niegotówkowy odpis hiszpańskiej spółki w kwocie -25 mln zł. Jednocześnie, od wybuchu pandemii, spodziewaliśmy się, że ten rok będzie istotnie gorszy od poprzedniego roku, jeśli chodzi o wynik netto w rachunku zysków i strat. Po trzech kwartałach Kruk nadrobił stratę z I półrocza osiągając narastająco wynik netto na poziomie 34 mln zł. Warto pamiętać, że w samym III kwartale zysk netto został dodatkowo obciążony podatkiem odroczonym w kwocie 60 mln zł. Pozytywnie natomiast wpłynęły na wyniki mocne spłaty, które m.in. przełożyły się na wzrost przychodów ogółem o 30 proc. w porównaniu z II kwartałem tego roku – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka.

>> W piątek, 6 listopada o godz. 13:00 zapraszamy na czat inwestorski z Piotrem Krupą, prezesem Grupy Kruk

Spłaty narastająco w 2020 roku wyniosły 1.346 mln zł i były wyższe o 3 proc. w ujęciu rocznym. W samym III kwartale spłaty wyniosły 452 mln zł i były wyższe o 4 proc. r/r. Grupa osiągnęła poziom 92 proc. łącznego celu operacyjnego, przyjętego w tegorocznym budżecie na okres od 1 stycznia do 30 września.

– W 3 kwartale osiągnęliśmy 90 proc. naszego celu operacyjnego na spłatach. Warto tu podkreślić, że cel ten we wrześniu dla portfeli detalicznych niezabezpieczonych został w grupie przekroczony. Przypomnę, że jest to nasz główny rodzaj, który stanowi 81 proc. bilansowej wartości wszystkich posiadanych portfeli wierzytelności. Oczywiście, nadal obserwujemy co dzieje się w Polsce, Europie i na świecie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz jej skutki wciąż niosą wiele ryzyk oraz niepewności, których możemy nie być w stanie na dzisiaj przewidzieć – dodaje Piotr Krupa.

W III kwartale spółka poczyniła spore oszczędności kosztowe. Oszczędności kosztowe w III kwartale wyniosły 31 mln zł w porównaniu do budżetu oraz 23 mln zł w porównaniu do I kwartału 2020 r. Kruk ograniczył lub czasowo wstrzymał część kosztów z procesów sądowo-egzekucyjnych. Zmniejszył też m.in. koszty wynagrodzeń o 7 mln zł w porównaniu do I kwartału, przede wszystkim poprzez naturalne rotacje i ograniczenie nowych rekrutacji, oraz wydatki na reklamę, usługi marketingowe i podróże służbowe.

– To, co szczególnie dla mnie jest ważne to to, że ten wynik został wypracowany w bezpiecznych warunkach pracy. Dzisiaj prowadzimy działalność na wszystkich rynkach, na jakich posiadamy aktywa. Nasze systemy operacyjne, a przede wszystkim pracownicy są przygotowani do kontynuacji pracy w systemie zdalnym również na wypadek dalszego pogorszenia się sytuacji. Przygotowujemy się na różne scenariusze związane z pandemią, ale w scenariuszu bazowym nie zakładamy na dzisiaj całkowitego i pełnego zamknięcia gospodarek w krajach, w jakich działamy – podsumował Piotr Krupa.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Grupa Kruk nabyła w trzech kwartałach 2020 roku portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 825 mln zł inwestując 113 mln zł, z czego 33 mln zł w samym III kwartale, głownie w Polsce, w portfele detaliczne. Na ten moment spółka posiada kapitały własne w wysokości 2,1 mld zł, które stanowią 46 proc. źródeł finansowania. Na koniec września, środki pieniężne i ekwiwalenty wniosły 266 mln zł. Grupa zwiększyła stan posiadanych środków pieniężnych o 15 mln zł od 30 czerwca 2020 roku oraz spłaciła część zobowiązań kredytowych co zwiększyło dostępność linii kredytowych do 1.181 mln zł.

– Grupa Kruk w trzech kwartałach 2020 roku zainwestowała w portfele wierzytelności 113 mln zł. To zdecydowanie niewielkie zakupy w stosunku do poprzednich lat i naszych możliwości finansowych. Wpływ na taką sytuację miały przede wszystkim 2 czynniki: po pierwsze zarówno wierzyciele wstrzymali albo ograniczyli sprzedaż wierzytelności, co zaczęło się zmieniać pod koniec III kwartału, jak i my również celowo zmniejszyliśmy swoją aktywność inwestycyjną w okresie istotnej niepewności wywołanej koronawirusem i jego skutkami. Po drugie w Polsce obserwujemy dużą aktywność konkurencji na rynku i ceny, które w naszej opinii nie odzwierciedlają ryzyka związanego z Covid-19 i jego skutkami. Patrząc na mocny bilans Kruka w obecnej sytuacji nie musimy i nie chcemy na siebie brać takich ryzyk, bez wpływu na ceny aktywów. Widząc kierunek rozwoju pandemii uważam, że to dobra decyzja – komentuje Piotr Krupa.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. W czwartek na zamknięciu sesji kurs akcji wzrósł o 6,88 proc. do 139,90 zł. Przy tym kursie Kruk jest wyceniany na blisko 2,65 mld zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Kruk)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR