Kruk rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii

Omawiane walory:

Piotr Krupa, prezes Kruk SA rozmawia z redakcją StockWatch.pl o wynikach spółki, inwestycjach i planach dalszego rozwoju.

StockWatch.pl: Akcje Kruka są notowane na giełdzie już prawie pięć lat i przez ten czas niemal każdy raport finansowy bije rekordy. Miniony rok również zamknęliście Państwo najwyższymi w historii spłatami na portfelach i największym w historii grupy wynikiem netto, który wzrósł o 35 proc. Jak długo jesteście jeszcze w stanie się rozwijać w takim tempie?

Piotr Krupa: Jesteśmy organizacją, która bardzo dobrze czuje się w dynamicznie rosnącym środowisku, a za taki należy uznać rynek zarządzania wierzytelnościami w całej Europie. Patrząc na wielkość portfela wierzytelności w Kruku, który w wartości nominalnej wynosi ponad 31 mld zł, dodając do tego ponad 820 mln zł spłat w 2015 r., tylko z nabytych portfeli oraz biorąc pod uwagę potencjał, który tkwi w rynkach, na które dopiero wchodzimy, pytanie o tempo wzrostu jest jak najbardziej zasadne. W tym miejscu jednak podkreślę, że jesteśmy organizacją, która woli ostrożnie planować dynamikę zysków i ciężko pracować, aby uzyskiwać kolejne rekordy. Analitycy giełdowi mówią o wzroście od kilku do wysokich „nastu” procent rocznie na poziomie zysku netto w długim okresie.

Znaczący udział w wyniku miała w tym roku aktualizacja wartości portfeli wierzytelności. Proszę przypomnieć naszym Czytelnikom, na czym polegają i skąd się biorą takie operacje.

Aktualizacja portfeli wierzytelności jest stałym elementem naszego biznesu, co można zaobserwować w każdym kolejnym raporcie okresowym. Jej interpretacja jest następująca: Kruk nabywa portfele wierzytelności z określonym dyskontem wynikającym m.in. z posiadanych ilości informacji w momencie zakupu. Za sprawą m.in. strategii prougodowej i ciągłego doskonaleniu efektywności procesów operacyjnych, Kruk uzyskuje na ogół wyższe niż zakładane w wycenie rezultaty, co wiąże się z konieczności podniesienia przewidywań co do kolejnych spłat. Czyli, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy obserwujemy wyższe wpłaty to z reguły oznacza, że będą one także wyższe w kolejnych miesiącach i tutaj Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nakazują nam zaktualizowanie wartości naszych aktywów. Jest to ciągły element naszego biznesu, który wprost wynika m.in. z efektów naszej pracy i stąd ma odzwierciedlenie w przychodach i wynikach Grupy Kruk. Co ważne, aktualizacja jest równoważna dodatkowemu zyskowi w gotówce, bo zawsze naszym zyskiem jest różnica między odzyskiem gotówki a zapłaconą ceną i poniesionymi kosztami.

Czy w wartości portfeli uwzględniliście już Państwo potencjalne korzyści z programu Rodzina 500+?

Piotr Krupa, prezes grupy Kruk SA.

Piotr Krupa, prezes grupy Kruk SA.

Nie zakładamy dodatkowych przychodów z tego tytułu, bo ze społecznego punktu widzenia najlepiej by było, aby pieniądze te rzeczywiście zostały wykorzystane na potrzeby dzieci i służyły ich rozwojowi. Środki te trafią do rodziców i oni zdecydują, na co je przeznaczą. Dziś trudno powiedzieć, jakie będą ich wybory. To zupełnie nowa sytuacja, z jaką nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Dlatego życie pokaże, jak w praktyce rodziny będą dysponować tymi dodatkowymi pieniędzmi w domowym budżecie.

Rok 2015 szczególnie dobrze wypadł na rynku rumuńskim, gdzie przychody wzrosły o 41 proc. i już niewiele ustępują uzyskiwanym w Polsce. Czy Rumunia idzie polską ścieżką rozwoju? Jakie są podobieństwa, różnice i docelowa wielkość przychodów Kruka?

Rumunia od wielu lat jest dla nas ważnym rynkiem, jednak z roku na rok przybywają nam kolejne kraje. Co do podobieństw do Polski, to jest ich wiele. Przede wszystkim klienci w Rumunii również doceniają nasze polubowne podejście oraz ofertę ugód zamiast twardej windykacji. I tu znowu, pozytywny odbiór naszego produktu widzimy w każdym z krajów, na którym działamy lub zamierzamy działać. Sam rynek rumuński ma bardzo dobre perspektywy, które wynikają przede wszystkim z rozwoju sprzedaży wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz korporacyjnych, a także silnej podaży w segmencie konsumenckim.

Jednak na pozostałych rynkach sprzedaż zachowywała się płasko, mimo że rozpoczęliście już Państwo działalność w Niemczech i we Włoszech.

Na obecny moment nie spoglądamy wyłącznie na wyniki finansowe lecz bardziej na realizację kolejnych kroków i celów operacyjnych, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Nowe rynki: Niemcy, Włochy, Hiszpania, mogą w początkowym etapie generować stratę operacyjną, co uwzględniają nasze budżety. Jednak konsekwentnie realizowana strategia w połączeniu z potencjałem nowych rynków może wprowadzić nas na nowy poziom skali biznesu zarządzania wierzytelnościami.

Obsługę spraw na rynku niemieckim prowadzi polskie centrum operacyjne. Czy to szerszy pomysł na biznes i rynki południowe też będą prowadzone w Polski?

Przeprowadziliśmy szereg analiz i Wrocław, gdzie prowadzimy centrum operacyjne na Niemcy, okazał się bardzo wdzięczną lokalizacją. Ze względu na małą odległość do zachodniej granicy udało się stworzyć zespół osób posługujących się doskonałym niemieckim. Dzięki temu nie mamy problemu z barierą językową u naszych klientów. Oczywiście myślimy o dalszym doskonaleniu naszych usług i rozwoju, nie wykluczamy akwizycji biznesu inkaso w Niemczech. W wypadku Włoch i Hiszpanii, zamierzamy w pierwszej kolejności korzystać z usług zewnętrznych serwiserów, równolegle budując własne kompetencje w tych krajach. W tym wypadku również nie możemy wykluczyć akwizycji lokalnego serwisera.

Kruk zawsze traktował osobę zadłużoną jak klienta i wspierał komunikację z dłużnikami działaniami marketingowymi. W 2015 r. ten model zaszczepiliście Państwo w Czechach i na Słowacji. Jaka jest reakcja rynku? Czy nakłady na kampanię telewizyjną przynoszą zamierzony efekt?

Tak, w 2015 roku w Czechach i na Słowacji uruchomiliśmy kampanię reklamową wspierającą nasze działania. Natomiast szerokie działania komunikacyjne prowadzimy w Czechach i na Słowacji od początku naszej obecności na tych rynkach. Kampanie telewizyjne to ważny element procesu operacyjnego, który rozpoczynamy po zbudowaniu odpowiedniej skali działalności na danym rynku. Kampania została bardzo pozytywnie odebrana.

Informowaliście Państwo, że w 2016 r. spodziewacie się rekordowej podaży portfeli w Polsce i w Rumunii. O ile na naszym rynku wiąże się to m.in. z nowym podatkiem bankowym, to jakie są przesłanki zwiększenia podaży na pozostałych rynkach?

Spodziewamy się mocnej podaży na każdym z rynków, w tym na tych najmłodszych – we Włoszech i Hiszpanii. Co do Polski, to my nie łączymy podaży portfeli z wprowadzonym niedawno podatkiem bankowym. Raczej jest to pochodna dobrze rozwiniętego rynku, jakim jest Polska. Wiele podmiotów aktywnie sprzedaje portfele ale jednocześnie przypomnę, że skutecznie konkurujemy z firmami z USA, Szwecji, Norwegii czy Niemiec, co czyni Polskę jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie. Znowu traktujemy to jako przewagę, bo mając taki trudny rodzimy rynek, jesteśmy dobrze przygotowani do konkurowania w innych krajach.

W listopadzie weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach. Jak nowe ramy prawne przekładają się na Państwa działalność? Czego można spodziewać się w dłuższym terminie?

Jesteśmy sprawnie działającą organizacją, która szybko potrafi dostosować się do zmian w otoczeniu i nowelizacja nie ma istotnego negatywnego wpływu na Kruka. Tutaj znowu przypomnę o naszym modelu biznesowym, który opiera się nie na procesie sądowo-komorniczym, a na procesie polubownym. Zdecydowana większość gotówkowi, a przypomnę, że w 2015 roku na nasze rachunki wpłynęło 820 mln zł, pochodzi z dobrowolnych wpłat do naszych klientów, a nie przymusowych postępowań komorniczych. To również odróżnia nas od konkurencji – stawiamy na znalezienie porozumienia z naszymi klientami.

W IV kwartale podpisaliście Państwo umowę inwestycyjną z P.R.E.S.C.O. Group. Na przejęcie portfeli zgodził się już UOKiK, a jednak transakcja nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w bilansie Kruka. Kiedy można spodziewać się jej zamknięcia i rozpoczęcia obsługi przejętych portfeli?

Jesteśmy na etapie wdrażania działań operacyjnych na przejmowanym portfelu i wszystko wskazuje, że utrzymamy zakładane terminy, czyli sfinalizujemy transakcje w II kwartale tego roku. Transakcje, w której nabędziemy 2 mln spraw o wartości nominalnej ponad 2,7 mld zł, umocni naszą pozycje na lokalnym rynku. Rozpoczyna ona także nowy rozdział historii, w której Kruk, jest zainteresowany nabywaniem portfeli wierzytelności od innych firm windykacyjnych.

Dziękujemy za rozmowę.

Polecane linki:
>> Odwiedź microsite grupy Kruk w serwisie StockWatch.pl
>> Odwiedź stronę analityczną spółki w serwisie
>> Śledź notowania spółki z wykorzystaniem skanerów w ATTrader.pl
>> Zobacz analizę najnowszego raportu Kruka przygotowaną przez analityka portalu StockWatch.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR