Mabion zwołuje walne ws. emisji akcji za 200 mln zł. Kurs akcji spada

Omawiane walory:

Mabion zwołał na 22 marca br. kolejne nadzwyczajne walne zgromadzenie. Głównym punktem spotkania będzie głosowanie nad projektem uchwały dot. przeprowadzenia emisji nie więcej niż 10,5 mln akcji bez prawa poboru. We wtorek kurs akcji Mabionu spada o 10 proc. i z nawiązką niweluje wczorajsze wzrosty.

mabion,emisja,akcji

(Fot. mat. prasowe)

Planowana emisja akcji serii V ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu z wyłączeniem prawa poboru. Nowe akcje mają docelowo trafić do obrotu na GPW.

Jak zaznacza spółka, emisja będzie skierowana „do maksymalnie szerokiego grona inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów nabywających papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR”.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłego i stabilnego finansowania dalszego rozwoju spółki i naszego najbardziej zaawansowanego leku MabionCD20 zgodnie z założonym harmonogramem oraz doprowadzenie MabionCD20 do etapu rejestracji i wprowadzenia leku na rynki UE w ramach procedury centralnej. W tym celu opracowaliśmy kompleksową i spójną strategię finansowania działalności Mabionu w perspektywie kilkuletniej. Jej pierwszy element, czyli mniejsza emisja bezprospektowa maksymalnie do 20 proc. wyemitowanych dotychczas akcji, będzie przedmiotem głosowania NWZ już w dniu 23 lutego. Równolegle przystąpiliśmy również do prac nad drugą, większą emisją akcji serii V – zwołaliśmy właśnie NWZ i jesteśmy już w toku prac nad prospektem mówi dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion.

Planowana emisja akcji jest przygotowywana w ramach opracowanej strategii finansowania, która obejmuje pozyskanie inwestora strategicznego oraz dwuetapowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

W pierwszym etapie planowana jest emisja do nie więcej niż 2,43 mln akcji serii U, która ma zostać przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu, nad uchwaleniem której akcjonariusze będą głosować na NWZ zwołanym na 23 lutego. Drugi etap obejmuje natomiast podwyższenie kapitału poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji serii V, która będzie przeprowadzona na podstawie prospektu.

Jak zaznacza spółka, ostateczne parametry emisji będą ustalone z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych w czasie przeprowadzania oferty publicznej oraz bieżących potrzeb finansowych spółki, nie pokrytych wpływami z emisji akcji serii U.

Z planowanej emisji akcji serii V chcemy pozyskać od 100 do 200 mln zł i środki te przeznaczyć m.in. na badanie kliniczne pomostowe leku MabionCD20 oraz kontynuację badań analitycznych, które dostarczą nam danych niezbędnych do złożenia wniosku do Europejskiej Agencji Leków o rejestrację leku MabionCD20 w skali komercyjnej. Ponadto chcemy doposażyć linie produkcyjne w naszym obecnym zakładzie wytwórczym, oraz sfinansować nakłady na procesy kontroli jakości i utrzymania produkcji. W kalkulacjach uwzględniliśmy również bieżące koszty funkcjonowania Spółki, w tym przede wszystkim działów R&D, co oprócz realizacji naszego kluczowego leku MabionCD20, pozwoli nam na utrzymanie gotowości i potencjału do podejmowania przez spółkę kolejnych projektów z obszaru rozwoju i produkcji leków biologicznych. Mam tu na myśli rozwój projektów stanowiących odpowiedź na pandemię COVID-19, w tym między innymi projekty w obszarze rozwoju szczepionek – mówi dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion.

Mabion podpisał umowę z renomowanym międzynarodowym doradcą Rothschild & Co, która obejmuje m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego, doradztwo w zakresie struktury potencjalnej transakcji, wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z potencjalnym inwestorem strategicznym dla spółki Mabion.

– Nie wykluczamy możliwości zaoferowania części lub całości akcji serii V nowemu potencjalnemu inwestorowi strategicznemu spółki w związku z prowadzonym procesem pozyskania inwestora strategicznego, w którym wspiera nas Rothschild & Co. – dodaje dr Dirk Kreder.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy. We wtorek kurs akcji spółki spada o 10 proc. i z nawiązką niweluje wczorajsze wzrosty. Jeden walor kosztuje 24,50 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Mabion)

 • Biotechnologia na giełdzie. Partner to podstawa

  W czwartej odsłonie cyklu biotechnologicznego serwujemy crème de la crème - to co najbardziej interesuje inwestorów, czyli komercjalizację projektów. To właśnie ten etap przynosi skokowy wzrost kapitalizacji spółki i olbrzymie zyski akcjonariuszom.

 • Biotechnologia na giełdzie. Rozwój leku i prawdopodobieństwo sukcesu

  W trzeciej odsłonie cyklu biotechnologicznego skupiamy się na trudnej drodze, jaką musi przebyć kandydat na lek, aby nim zostać, uzyskać zgodę regulatorów i być dopuszczonym do sprzedaży. Prawdopodobieństwo to słowo klucz tego artykułu, które dodatkowo ma przełożenie na to, czym inwestorzy interesują się najbardziej, czyli wyceną spółek biotechnologicznych.

 • Biotechnologia na giełdzie. Jak giełdowe spółki zarabiają na lekach i patentach

  W drugiej odsłonie cyklu biotechnologicznego skoncentruję się na podstawowych informacjach związanych z typami leków oraz ochroną prawną. W moim odczuciu zaznajomienie się z poniższymi tematami jest niezbędne, aby później świadomie analizować i oceniać spółki biotechnologiczne z segmentu leków innowacyjnych.

 • Mabion chce pozyskać inwestora strategicznego, NWZ zdecyduje 23 lutego o emisji

  MABION zaktualizował strategię finansową i rozpoczął proces mający na celu pozyskanie inwestora strategicznego oraz zwołał na 23 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o emisji akcji. Kurs akcji spółki spada w czwartek rano o ponad 6 proc.

 • Mabion: Parexel przeprowadzi ostatnie badania kliniczne MabionCD20 MABION podpisał umowy z firmą Parelex na przeprowadzenie ostatniego badania klinicznego przed złożeniem wniosku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie do obrotu produktu MABIONCD20.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR