Na czym polega prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna ma stanowić ułatwienie dla osób chcących wejść w spółkę, lecz niedysponujących wysokim kapitałem zakładowym. Łatwiejsze ma być jej założenie i zlikwidowanie. Czym jeszcze ma różnić się prosta spółka akcyjna od innych rodzajów spółek  i kiedy będzie można ją założyć w Polsce?

prosta spółka akcyjna

(Fot. Pexels)

Artykuł sponsorowany

Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowy typ spółki kapitałowej. Początkowo miała ona funkcjonować od  1 marca 2020 roku, jednak decyzją komisji sejmowej z 7 stycznia 2020 r. termin jej wprowadzenia został przesunięty na 1 marca 2021 r. Głównym powodem zainicjowania jej wprowadzenia jest rozwój polskiej przedsiębiorczości i nowych technologii. Nowe rozwiązania mają sprzyjać głównie start-upom niedysponującym dużym kapitałem. Jako jej zalety wymienia się także łatwość rozporządzania akcjami i prowadzenia emisji nowych akcji.

Jak czytamy na stronie ALEO.com, największej bazie firm w Polsce: „Jako największe wady obecnych regulacji przedsiębiorcy wskazują najczęściej: mało elastyczne przepisy dotyczące obrotu akcjami lub udziałami spółki, zbyt duży formalizm funkcjonowania organów spółki, wymóg minimalnej wartości nominalnej udziałów/akcji, zbyt wysoki kapitał zakładowy”. Stąd też konieczność stworzenia nowego rozwiązania, mającego działać na uproszczonych zasadach w formie spółki kapitałowej.

Prosta spółka akcyjna – dla kogo?

 Prosta spółka akcyjna może być założona w celu prowadzenia dowolnej działalności, choć głównym zamysłem jej stworzenia jest ułatwienie prowadzenia działalności z zakresu nowych technologii, gdzie największą wartością jest kapitał intelektualny. Ma ona umożliwiać m.in. wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dla sprawniejszego funkcjonowania spółki. Planuje się, że w tym modelu funkcjonować będzie mogło większość przedsiębiorstw w Polsce, z wyjątkiem wielkich korporacji, oraz firm, które podlegają szczególnym regulacjom.

Prosta spółka akcyjna, a spółka akcyjna

Głównym ułatwieniem w stosunku do spółki akcyjnej jest to, że zniesiono konieczność wnoszenia wysokiego kapitału zakładowego przy jednoczesnym umożliwieniu prowadzenia działalności w bezpiecznej dla wspólników formie. W projekcie ustawy wprowadzono kapitał akcyjny, który może wynosić 1 zł. Kapitał ten nie będzie wymieniany w umowach spółek, ale jedynie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co ważne, ma on odzwierciedlać rzeczywistą sytuację majątkową spółki. Wysokość kapitału akcyjnego ma być wskazywana przez zarząd lub radę dyrektorów spółki.

W nowym rodzaju spółki akcje są beznominałowe i oderwane od kapitału akcyjnego. Oznacza to, że akcja wyraża jedynie prawo członkowskie w spółce, nie określa  ona udziału w kapitale akcyjnym. W spółce akcyjnej to akcje są odzwierciedleniem udziału w kapitale zakładowym spółki.

Możliwości emisji akcji

Nowy rodzaj spółki ma stanowić połączenie cech charakterystycznych  dla spółek osobowych i spółek kapitałowych. Co najważniejsze można do niej wnieść wkład w postaci pracy i usług, co jest cechą spółek osobowych, niedopuszczalne jest zaś w innych spółkach kapitałowych. Do innych spółek kapitałowych upodabnia je to, że zachowana zostaje odrębność spółki i wspólników. Dzięki czemu odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona. Natomiast, podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej, przy prostej spółce akcyjnej mamy możliwość pozyskiwania zewnętrznego kapitału w drodze emisji akcji.

Zasady funkcjonowania prostych spółek akcyjnych

Prosta spółka akcyjna będzie mogła być zawiązana w drodze umowy w formie aktu notarialnego, ale również za pomocą elektronicznego formularza. Nie ma konieczności uchwalania statutu takiej spółki. W przeciwieństwie do spółek akcyjnych, wspólnicy w prostych spółkach akcyjnych mają dużą dowolność przy kształtowaniu zasad funkcjonowania spółki. Mogą one być kształtowane na bieżąco i modyfikowane zgodnie z potrzebami, na różnych etapach działania firmy.

Podobnie jak w  przypadku innych spółek kapitałowych, również w przypadku prostych spółek akcyjnych ma miejsce rozdzielenie osoby wspólnika od spółki. Oznacza to, że wszelkie czynności spółka będzie podejmowała poprzez swoje organy. Możliwe jest powołanie: zarządu, ale też rady dyrektorów, rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników.

Zagrożenia dla prostych spółek akcyjnych

Głównym zagrożeniem dla prostych spółek akcyjnych może się okazać to, co poczytywane jest za ich największą zaletę, czyli brak konieczności utrzymania kapitału zakładowego, a tym samym brak majątku spółki. W przypadku innych rodzajów spółek stanowi on podstawowe zabezpieczenie dla przedsiębiorstwa i wierzycieli. Brak obowiązku ustanowienia tego zabezpieczenia ma być ułatwieniem dla start-upów i innych młodych firm, które nie są w stanie zapewnić wkładu majątkowego. Z drugiej jednak strony to młode firmy są najbardziej narażone na niepowodzenie. Może to wynikać z niedoświadczenia rynkowego. W takiej sytuacji usługi lub praca mogą okazać się niewystarczającym zabezpieczeniem dla niezbędnych dla rozwoju kredytów i innych zobowiązań.  

Prosta spółka akcyjna może okazać się okazją dla młodych, zmodernizowanych firm, niedysponujących dużym kapitałem, jednak chcących zacząć funkcjonować na rynku. Nie sposób nie zauważyć jej zalet takich jak symboliczny kapitał akcyjny, brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, czy możliwość pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji. Jednak zalety te mogą okazać się wadami dla wierzycieli i odbić się na gospodarce w przypadku niepowodzenia takiego przedsiębiorstwa.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR