Pandemia koronawirusa podcięła skrzydła grupie Kruk

Omawiane walory:

Wyniki roczne Kruka okazały się zgodne ze wstępnymi szacunkami. Zysk netto grupy za 2020 rok wyniósł 81 mln zł i był mniejszy o 71 proc. w porównaniu do wyniku za 2019 rok.

kruk,akcje. wyniki,

KRUK kończy 2020 rok z zyskiem netto na poziomie 81 mln zł, przy rekordowej EBITDA gotówkowej w wysokości 1,2 mld zł

Z kolei EBITDA gotówkowa wyniosła 1.236 mln zł i była o 10 proc. wyższa r/r. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 1.834 mln zł i były o 3 proc. wyższe niż w 2019 roku. Zarówno poziom EBITDA gotówkowej jak i poziom spłat od klientów były najwyższe w historii grupy Kruk. 

– Rok 2020 był wyjątkowy, a wybuch pandemii wpłynął na funkcjonowanie zarówno każdego z nas, jak i również podmiotów gospodarczych. W świetle tych niecodziennych wydarzeń oceniam wynik 2020 jako dobry, choć oczywiście istotnie poniżej naszych oczekiwań jeszcze z początku ubiegłego roku – komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka.

– Poziom EBITDA gotówkowej to efekt poprawiających się po pierwszym lockdownie wpłat, ale również wdrożonych oszczędności, w tym czasowego obniżenia wynagrodzeń.  Wysiłek poniesiony przez całą organizację, zarówno w sferze oszczędności i wyrzeczeń, jak również sprawnej pracy w systemie zdalnym i rozwoju w sferze online, pozwolił grupie Kruk utrzymać, a nawet wzmocnić wyniki gotówkowe grupy – powiedział Piotr Krupa.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Wartość aktualizacji prognozy wpływów z portfeli nabytych przez grupę Kruk była w 2020 negatywna i wyniosła -205 mln zł w porównaniu do dodatniej wartości w 2019 roku w kwocie 79 mln zł. Jednocześnie w 2020 roku grupa zaraportowała 235 mln zł przychodów z tytułu przede wszystkim pozytywnego odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych w 2020 roku. Dla porównania analogiczna pozycja przychodów w 2019 roku wyniosła 106 mln zł.

– W ubiegłym roku, z uwagi na Covid-19 i szczególnie w I półroczu, dokonaliśmy negatywnych aktualizacji na każdym z rynków, największych we Włoszech i w Hiszpanii. Jednocześnie spłaty w całym roku okazały się dobre, o czym świadczą dwa parametry: 3 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku wartości na pozycji wpłat z pakietów, oraz wartość 235 mln zł na pozycji przychodów z tytułu przede wszystkim pozytywnego odchylenia rzeczywistych spłat od prognozowanych w 2020 roku. Czyli z tytułu sumy powyższych czynników w 2020 roku osiągnęliśmy łącznie o 155 mln zł przychodów mniej niż w 2019, co we właściwy sposób obrazuje nietypowość poprzedniego roku – z jednej strony wysokie negatywne aktualizacje prognozy wpływów dotyczące przede wszystkim najbliższych kwartałów od wybuchu pandemii, a z drugiej m.in. realizacje dużych przekroczeń rzeczywistych spłat do tych prognoz w kolejnych miesiącach 2020 roku. – komentuje Piotr Krupa.

Kruk zainwestował w 2020 roku 456 mln zł, o 42 proc. mniej r/r, nabywając portfele w Polsce, Rumunii, Czechach i Hiszpanii. Na koniec 2020 roku grupa miała dostęp do 1 mld wolnej linii kredytowej, wyemitowała jedną serię obligacji w wysokości 25 mln zł i wykupiła obligacje za 88 mln zł. Kruk zrealizował również skup akcji, przeznaczając na ten cel 95 mln zł zysku za 2019 rok. Zgodnie z rekomendacją zarządu, w 2021 roku Kruk chce wypłacić 8 zł dywidendy za akcję, czyli około 150 mln zł, przeznaczając na ten cel skumulowane zyski.

– W 2020 roku celowo ograniczyliśmy aktywność inwestycyjną w okresie istotnej niepewności wywołanej koronawirusem i jego skutkami, jak również rynek sprzedaży był czasowo ograniczony. Najaktywniejsi byliśmy w Polsce, m.in. finalizując największą w kraju transakcję na rynku portfeli bankowych detalicznych w 2020. W ubiegłym roku w Polsce uzyskaliśmy blisko 40 proc. udział w rynku pod względem inwestycji, co jest jednym z najlepszych wyników w naszej historii i pokazuje, jak silną pozycję w rodzimym kraju posiadamy. Dziś skupiamy się na 2021 roku. Mamy bardzo dobrą sytuację płynnościową, dobry dostęp do finansowania, w tym możliwość emisji obligacji, i jesteśmy gotowi na nowe inwestycje. Biorąc te przesłanki pod uwagę zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy do akcjonariuszy w wysokości 8 zł za akcję. Kruk po raz siódmy z rzędu wypłaci dochód właścicielom akcji, a jednocześnie chce nieustannie się rozwijać, pozostając atrakcyjnym dla swoich inwestorów – dodaje prezes Kruka.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Kruk)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR