PCC Exol: Inwestujemy w rozwój produktów specjalistycznych

Omawiane walory:

Mirosław Siwirski, prezes PCC Exol SA rozmawia z redakcją StockWatch.pl o najnowszych wynikach kwartalnych i planach dalszego rozwoju spółki.

StockWatch.pl: W III kwartale PCC Exol kontynuował strategię zwiększania udziału w sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych. Czy spółka jest w stanie dalej zwiększać udział produktów specjalistycznych bez dodatkowych nakładów?

Mirosław Siwirski: Naszym celem faktycznie jest maksymalizacja sprzedaży produktów specjalistycznych. Produkty masowe dają nam natomiast możliwość posiadania kompleksowego portfolio i pozwalają jednocześnie optymalizować koszty produkcji. Stąd poza konsekwentnym rozwojem produktów specjalistycznych, pracujemy też nad poprawą rentowności produktów masowych.

Oczywiście całkowita zmiana struktury sprzedaży nie jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych nakładów. Dzisiaj korzystamy z olbrzymiego potencjału naszych instalacji, wykorzystując maksymalnie jej elastyczność. Dzięki temu z łatwością zmieniamy rodzaj produkowanych wyrobów, przechodząc płynnie z produkcji masowych, o wysokim wolumenie, na produkty specjalistyczne o niższym wolumenie, ale wyższej marży.

Mirosław Siwirski, prezes PCC Exol SA.

Mirosław Siwirski, prezes PCC Exol SA.

Dalsze, znaczące zwiększanie wolumenu produktów specjalistycznych jednak nie jest możliwe przy wykorzystaniu jedynie dotychczasowych aktywów spółki. Stąd nowa inwestycja, która pozwoli na zwiększenie ilości wytwarzanych produktów specjalistycznych.

W III kwartale przychody wzrosły w ujęciu r/r i kw/kw, natomiast marża brutto w relacji do analogicznego okresu w 2015 roku poprawiła się o 0,7 p.p., a względem poprzedniego kwartału spadła o 1,7 p.p. Skąd ta rozbieżność?

Rozbieżność wynika głównie z niższej rentowności produktów masowych odnotowanej w trzecim kwartale br. Proszę pamiętać, iż sytuacja na rynku surowców była dużo korzystniejsza na początku roku niż w III kwartale.

Istotnym jest również fakt, że spółka jest na początku drogi transformacji z producenta produktów masowych do producenta rozwiązań specjalistycznych, szytych na miarę. W naszej strukturze sprzedaży wciąż duży udział stanowią produkty masowe, które są produktami raczej niskomarżowymi. Jeszcze kilka lat temu nasze portfolio w zakresie produktów specjalistycznych było relatywnie wąskie. Wytwarzanie tej gamy produktów wiąże się z potrzebą nieustającego rozwoju, zarówno jeśli chodzi o technologię, jak i infrastrukturę. W związku z tym od trzech lat coraz bardziej angażujemy się w obszarze badań i rozwoju oraz stawiamy na budowę laboratoriów aplikacyjnych. Dzięki podjętym działaniom zwiększamy liczbę wysokomarżowych produktów specjalistycznych w naszej ofercie, rośnie ich udział w sprzedaży, co z kolei przekłada się na wzrost marży w ujęciu narastającym.

Największym plusem sprawozdania jest poprawa w zakresie przepływów pieniężnych, ale mimo wszystko znów część gotówki pochłonął kapitał obrotowy, co wynika przede wszystkim ze zwiększonego salda należności. Czy sprzedaż w segmencie specjalistycznym wymaga oferowania dłuższego kredytu kupieckiego?

Zasadniczo nie. Natomiast duża konkurencja na rynku wymusza dostosowywanie się do wymagań stawianych przez klientów, także w zakresie kredytów kupieckich. Wraz ze zmianą struktury portfolio produktów, zmienia się struktura obsługiwanych klientów. Również pozyskiwanie nowych klientów ma wpływ na strukturę należności.

W tym roku PCC Exol znacznie zwiększył koszty ogólnego zarządu. Czy ta pozycja obejmuje koszty prac badawczych?

Rzeczywiście ta pozycja obejmuje także koszty prac badawczych, które wzrastają wraz z rozwojem działu badawczego oraz intensywnym rozwojem nowych produktów.

Spółki z grupy PCC przyzwyczaiły inwestorów do wysokiego tempa inwestycji, a w tym roku przepływy z działalności inwestycyjnej są znacznie niższe niż w 2015 roku. Jak wygląda planowany CAPEX na ten i przyszły rok? PCC Exol obecnie prowadzi inwestycje w zakresie rokamerów i glicynianów. Jakie są budżety tych inwestycji i kiedy planowane jest ich zakończenie?

spolki-exol

Źródło: pccinwestor.pl

W 2015 roku spółka zakończyła projekt związany z rozbudową instalacji do produkcji soli amonowych oraz budowę instalacji do produkcji betain – specjalistycznych składników m.in. środków do higieny osobistej, w tym dla delikatnej skóry dzieci.

Zgodnie z opublikowanym w czerwcu prospektem emisyjnym nasz plan inwestycyjny zakłada na lata 2016-2020 projekty o łącznej wartości około 30 mln zł. W tym roku realizujemy część z planowanych inwestycji.

Tak jak wspomniałem, dalszy rozwój produktów specjalistycznych nie jest możliwy bez inwestycji. Mam na myśli inwestycje w dwie jednostki produkcyjne. Obie będą służyły do wytwarzania produktów specjalistycznego zastosowania. W pierwszym wypadku będą to głównie produkty o właściwościach niskopiennych i antypiennych, niezbędne w każdym procesie, gdzie jest problem z nadmiernym pienieniem czy też usuwaniem piany. Przykładem może być kostka do zmywarek.

W drugim reaktorze powstaną wyroby, dedykowane przede wszystkim do wysokiej jakości środków higieny osobistej, na przykład do zastosowań w szamponach i mydłach dla dzieci oraz niemowląt. Nasz dział R&D opracował własną technologię w tym zakresie. Rozpoczęliśmy prace zgodnie ze złożonym wnioskiem, na który dostaliśmy zgodę z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Niższe przepływy z działalności inwestycyjnej w 2016 roku wynikają z faktu, iż na razie trwa proces opracowywania dokumentacji i przygotowywania umów. Największe wydatki zawsze mają miejsce w kolejnych etapach budowy.

Zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym zakończenie inwestycji obejmującej obie instalacje jest przewidziane na koniec 2018 roku. Natomiast będziemy dokładać wszelkich starań, aby inwestycję na pierwszej instalacji zakończyć wcześniej i móc tym samym sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

W jaki sposób zamierzacie Państwo finansować nowe aktywa produkcyjne i rozwój kolejnych produktów?

Nasze finansowanie opieramy na kilku źródłach. Są to zarówno kredyty, pożyczki, jak i emisje obligacji. Staramy się tak dywersyfikować finansowanie, aby wybierać jak bardziej optymalne dla nas rozwiązania. Mamy wciąż czynny prospekt emisyjny obligacji, zatem i w najbliższym czasie nie możemy wykluczyć oferty kolejnej serii.

PCC Exol od początku swojej obecności na GPW dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Czy planowane wydatki rozwojowe w jakikolwiek sposób odbiją się na obecnej polityce dywidendowej?

Już w pierwszym roku obecności na giełdzie PCC Exol założyła prowadzenie stabilnej polityki dywidendowej. Ogólnym założeniem spółki w zakresie wypłaty dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki. Przygotowując rekomendację co do dywidendy, uwzględniamy bieżącą dynamikę rozwoju spółki oraz przewidywany poziom płynności finansowej. Kierujemy się także koniecznością zapewnienia możliwości realizacji bieżących i przyszłych inwestycji, osiągnięcia odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych czy standingu finansowego spółki. Z pewnością będziemy dążyli do podtrzymania dotychczasowego trendu, jeśli chodzi o wypłatę dywidendy.

Od paru lat konsekwentnie stawiacie Państwo na rozwój i poprawiacie wyniki. Czego akcjonariusze mogą się spodziewać po PCC Exol w przyszłym roku?

Wydaje mi się, że inwestorzy poznali już spółkę i nabrali do nas zaufania. Nasze działania od kilku lat są konsekwentne i przemyślane, wypracowujemy stabilne wzrosty. Będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, żeby maksymalizować efekty, tak aby przyszłoroczne wyniki były zadowalające zarówno dla naszych inwestorów, jak i instytucji z nami współpracujących.

Dziękujemy za rozmowę.

Polecane linki:
>> Odwiedź stronę internetową grupy PCC EXOL
>> Zobacz omówienie raportu za III kwartał 2016 r. przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Odwiedź stronę analityczną spółki w serwisie
>> Śledź notowania akcji spółki z wykorzystaniem skanerów w ATTrader.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT pccexol, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR