StockWatch.pl

Pharmena zwiększa sprzedaż i realizuje kolejne kontrakty

Omawiane walory:

Pharmena, notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, podsumowała I kwartał 2017r. W tym okresie przychody skonsolidowane ze sprzedaży wyniosły 2,7 mln zł, czyli o 8,7 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Szczególnie pozytywny wpływ na przychody w całym 2017 r. będzie miała podpisana ostatnio umowa na wyłączną dystrybucję dermokosmetyków w krajach Azji.   

Na poziomie Grupy Pharmena osiągnęła lepsze wyniki w I kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Skonsolidowane przychody Spółki wyniosły 2,7 mln zł i były wyższe o 8,7 proc. od przychodów osiągniętych w I kwartale 2016 r. Strata na poziomie EBITDA wyniosła 0,6 mln zł wobec straty 1,2 mln zł rok wcześniej. Na poziomie netto spółka osiągnęła stratę bliską EBITDA (0,6 mln zł) wobec 1,4 mln zł straty w roku ubiegłym. Wypracowane wyniki są skutkiem ponoszenia coraz niższych kosztów związanych z lekiem 1-MNA i suplementem diety.

W tym samym okresie przychody ze sprzedaży z głównej działalności Pharmeny wyniosły 2,9 mln zł wobec 2,7 mln zł w roku ubiegłym (+ 8,4 proc r/r). Spółka osiągnęła EBITDA na poziomie bliskim zera, zaś strata netto wyniosła 0,2 mln zł. Słabsze raportowane wyniki jednostkowe to efekt znacznie wyższych niż w roku ubiegłym kosztów marketingu, poniesionych na wsparcie sprzedaży nowych produktów oraz na akcje promocyjno-reklamowe w sieciach aptek.

– Wpływ na wzrost przychodów osiągniętych przez spółkę miała przede wszystkim sprzedaż nowowprowadzonych produktów z linii Dermena. Jednocześnie ponieśliśmy w tym okresie znacznie wyższe koszty sprzedaży, które odbiły się na wynikach pierwszego kwartału. W kolejnych kwartałach akcje marketingowe nie będą już tak intensywne, a na wzrost wyników i marżowości będą pracować nowe kontrakty m.in. podpisana w zeszłym tygodniu umowa na wyłączną dystrybucję naszych produktów w Chinach, Hong Kongu, Makao oraz na Tajwanie, która powinna przynieść ok. 1,5 mln zł przychodów jeszcze w tym roku – mówi Konrad Palka, Prezes Zarządu Pharmena

Nowy kontrakt gwarantuje dystrybutorowi wyłączność na sprzedaż produktów Pharmeny w krajach azjatyckich (Chiny, Hong Kong, Makao, Tajwan). Zakładana minimalna sprzedaż na rok 2017 wynosi blisko 1,5 mln zł (350 tys. euro). W I kwartale 2017 r. Spółka podpisała również umowę na sprzedaż dermokosmetyków pod marką własną (private label) z odbiorcą z Bangladeszu. Produkty w pierwszej kolejności będą sprzedawane w krajach Bliskiego Wschodu, a docelowo mają być dystrybuowane na 49 rynkach na świecie. Ekspansja na nowe rynki zbytu poza granice kraju stanowi jeden z elementów realizacji strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji.

Spółka rok temu opublikowała wyniki II fazy nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1­MNA, z których wynika, że obniża ona istotnie statystycznie markery stanu zapalnego u pacjentów z dyslipidemią. W oparciu o uzyskane wyniki badań, Pharmena opracowała stosowne programy badawcze w obszarze chorób sercowo-naczyniowych oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Programy badawcze oraz wyniki z badań prezentowane są obecnie przemysłowi farmaceutycznemu, który mógłby poprowadzić kolejną kosztowna fazę.

W przypadku suplementu diety mającym również zastosowanie w profilaktyce miażdżycy aktualnie trwa proces oceny merytorycznej wniosku przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności). Finalna decyzja w sprawie dopuszczenia suplementu do obrotu pierwotnie miała zapaść do 30 kwietnia bieżącego roku. Aktualnie zostanie przedłużona o termin dostarczenia dodatkowej dokumentacji, którą Pharmena opracowała i złożyła w ciągu 21 dni od otrzymania wytycznych od EFSA.

Informacja prasowa, 8 maja 2017 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT PHARMENA, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Rynki globalne skupione na wynikach, w grze Polimex-Mostostal i Vistal Gdynia

  Startujący dziś sezon publikacji wyników kwartalnych na Wall Street to najważniejsze wydarzenie nie tylko na amerykańskiej giełdzie, ale również na większości globalnych rynków akcji. To właśnie wyniki spółek zdecydują o nastrojach w drugiej połowie kwietnia. W oczekiwaniu na nie warszawskie indeksy krążą blisko poziomów z czwartkowego zamknięcia. 

 • Pharmena zadebiutuje na GPW 12 kwietnia

  12 kwietnia na głównym rynku warszawskiej giełdy zadebiutuje biotechnologiczna spółka PHARMENA, która przenosi swoje notowania z NewConnect. Jednym z celów strategicznych debiutanta jest międzynarodowy rozwój sprzedaży innowacyjnych suplementów diety pod marką Menavitin.

 • Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

  Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2.638.516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r.  Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł.

 • Pharmena zakończyła I półrocze zyskiem netto na poziomie 0,5 mln zł

  PHARMENA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna w drugim kwartale 2017 roku osiągnęła 3,7 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, przy zysku EBITDA i netto na poziomach odpowiednio 0,5 i 0,3 mln zł. Producent stawia na rozwój nowych linii produktowych dermokosmetyków, które notują wyższą marżowość. Nie wyklucza również innych aktywności, które wzmocnią ofertę i pozycję konkurencyjną spółki w najbliższych okresach.

 • Pharmena rusza z dystrybucją w Azji. Kurs akcji bije historyczne rekordy

  PHARMENA otrzymała podpisaną umowę na dystrybucję produktów spółki na rynek Chin, Hong Kongu, Makao oraz Tajwanu. Umowa gwarantuje dystrybutorowi wyłączność na sprzedaż produktów spółki pod warunkiem osiągnięcia przez dystrybutora w danym roku minimalnego poziomu sprzedaży określonego w umowie.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR